فهیمه فتحی

فهیمه فتحی

فهیمه فتحی مترجم ایرانی متولد سال 1366 می باشد. ایشان به عنوان مشاور در دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت داشته اند.

کتاب های فهیمه فتحی

سارا (کتاب دوم)


حافظه نامحدود


بنویس تا اتفاق بیفتد


زبان بدن


راز


سارا (کتاب اول)


قانون پنج ثانیه


معجزه شکرگزاری


صبح جادویی در زندگی


هر مشکلی راه حلی دارد


مالک زندگی خودت باش


ازدواج بدون شکست


شکستن عادت


حرف دلت را بنویس


سارا (کتاب سوم)


پول و قانون جذب


با هر دو طرف مغزت بنویس


%10 شادتر


خودت را نابود نکن


نقطه عطف


تو یک کله شقی پیش به سوی ثروت