شهره هاشمی

شهره هاشمی

کتاب های شهره هاشمی

فرانکلین دوستش را می بیند


فرانکلین و پرستار بچه


فرانکلین و معلم جدید


فرانکلین و روز درخت کاری


فرانکلین فراموش می کند


فرانکلین یک مدال می خواهد


جشن تولد فرانکلین


فرانکلین و قهرمان محبوب


فرانکلین به مدرسه می رود


فرانکلین دروغ می گوید


فرانکلین و رعد و برق


فرانکلین گم می شود


فرانکلین و نوزاد


فرانکلین قهر می کند


فرانکلین و بازی کامپیوتری


فرانکلین خواهرش را می بخشد


فرانکلین کنجکاوی می کند


پتوی فرانکلین


عجله کن فرانکلین


فرانکلین کمک می کند


فرانکلین معذرت می خواهد


فرانکلین نامرتب است


باشگاه سری فرانکلین


فرانکلین و خواهرش هریت


فرانکلین و هدیه سال نو


خواهر کوچولوی فرانکلین


یک روز بد برای فرانکلین


فرانکلین و دندان شیری


محله ی فرانکلین


لقب فرانکلین


فرانکلین و روز شکرگزاری


فرانکلین و جشن هالووین


فرانکلین و روز دوستی


دوست جدید فرانکلین


مجموعه فرانکلین


مجموعه فرانکلین