منیژه مقصودی

منیژه مقصودی

خانم دكتر منیژه مقصودی استاديار گروه انسان‏شناسي و سرپرست بخش مردم شناسی و ایلات و عشایر در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران است.
وي مدرك كارشناسي را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه ملی ایران (1354)، كارشناسي ارشد را در رشته انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی از دانشگاه فرانسه (1361)، دكتري را در رشته انسان‏شناسی اجتماعی و فرهنگی از دانشگاه سوربن (سال1366 ) اخذ نموده است.
رساله وي در مقطع كارشناسي ارشد و دکترا متمرکز بر مطالعه ، و تجزیه و تحلیل الگوهای و قوانين خانواده و روابط خويشاوندي در جامعه تركمن است.
موارد تدريس وي «تمرين دبيري1»، «تمرين دبيري2»، «روش تحقيق عملي»، «روش هاي تحقيق كيفي»، «روش ها و فنون تدريس»، «مقدمات انسان شناسي»، «نظام هاي خويشاوندي و خانواده»، «مردم شناسی روستایی» (در مقطع كارشناسي) و «فنون مشاركتي در پژوهش انسان‏شناسي» (در مقطع کارشناسی ارشد) است.
از زمينه‏ هاي پژوهشي‏ مورد علاقه‏ وي مي‏توان به موضوعات «نظام خانواده و خويشاوندي»، «طب سنتي» و ... اشاره نمود.
وي مولف كتب «انسان شناسي خانواده و خويشاوندي» (١٣٨٦)‏ و مقالات: «روش ارزيابي مشاركتي روستائي»‏‏، «پزشكان مغولستان در تلاش براي ترويج طب سنتي كشورشان»، «تاملاتي بر روش ارزيابي مشاركتي و روستايي»، «زنان درمانگر بومي در منطقه تركمن صحرا»، «قهوه خانه به عنوان يك نهاد»، «ارزيابي وضعيت كنوني مردم شناسي در ايران»، « نقش عناصر طبیعی در فرهنگ ایرانی»، «The Native Women Healer of Turkmen sahara » و «View of Nature In Iran » است.

کتاب های منیژه مقصودی

مطالعات اجتماعی در معدن طلا


نگارش مردم نگاری


زیست قوم شناسی


ارزیابی مشارکتی روستایی