پریان

انتشارات پریان

کتاب های انتشارات پریان

هیولای شب


هیولا در سیرک


هیولا و آدم ها


پسران آنانسی


عشق روی خرپشته


شکار بزرگ - بخش دوم (4)


کورالاین


اساطیر نورس


کتاب گورستان


یک تراژدی بی مقدار


چرخ زمان (7) بخش اول


پیک هوایی کی کی


دنیاهای خیالی


گرگ ماسه ای-تابستان اول


گرگ ماسه ای-تابستان دوم


گرگ ماسه ای-تابستان سوم


همسایه ی من توتورو


جهان آخر


هابیت


کشفم کن


چرخ زمان 5 (بخش اول)


چرخ زمان 6 (بخش دوم)


نا کجا


راهنمای دزدی دریایی


ماجرای زندان


ماجرای سیرک


ماجرای الماس


آقای مانک به هاوایی می رود


ز مثل زکریا


خردم کن


ماجرای مسابقه فوتبال


اقیانوس انتهای جاده


امپراطوری بستنی


تصویر بانو شاربوک


19 معمای تاریخی


آتیکا


برای زندگان و مردگان


میزل و مالوکی جان


اژدها سوار


تاجر برف


ویرانم کن


شکار بزرگ - بخش اول (3)


کتابخانه ی ارواح


چرخ زمان


دود و آینه ها


پل شکسته


کلید سیمین


تهی شهر


گرگ های توی دیوار


اهریمنان زیبا


پسرم می یو


سپیتمان


رویای باغ سپید


مری پاپینز


آخرین تک شاخ


گودال ها


کابوس باغ سیاه


افسون نامه


مترسک و خدمتکارش


میزل و خشمبان


میزل و اژدهاخان


گربه


دختر آتش ساز


افسانه اسلیپی هالو


من افسانه ام


ماجرای مومیایی


دوستان با محبت


کوکی


روزی روزگاری در شمال


یاقوت در دود


خون


راهنمای رام کردن اژدها


تصاویر فسیلی


کنت کارلشتاین


حکایت ‎های مریخ


تصاویر فسیلی


گزارش اقلیت


ج مثل جادو