آریانا قلم

انتشارات آریانا قلم

کتاب های انتشارات آریانا قلم

خلق رفتارهای ماندگار


ناخدایی دیجیتال


داستان پردازی با داده ها


بی حد و مرز


کشف شمال حقیقی


ذهنیت موسس


جاری سازی استراتژی


حرکت به سوی اقیانوس آبی


ذهن استراتژیست


نسل چهارم بازاریابی


راه و رسم مربیگری


اوج گیری


راه اندازی کسب و کار


مدل کسب وکار اشتراکی


هنر دستیابی


قلاب


بازیکن تیمی ایدئال


مسیر شغلی


ده گونه نوآوری


پویایی شناسی سیستم ها


مدیریت استراتژیک پیشرفته


استراتژی خوب استراتژی بد


استراتژی اقیانوس آبی


رهبران آخر غذا می خورند


هدف گذاری


قوی سیاه


ایده عالی مستدام


حفظ کارکنان


مدیریت پروژه


مدل کسب و کار شما


ارزیابی عملکرد


تفکر استراتژیک


تصمیم گیری


خلق مدل کسب و کار


عملکرد حرفه ای


تمرکز بر مشتری


ارائۀ حرفه ای


تفکر طراحی در کسب و کار


نوآفرینی


رهبر حرفه ای


اخلاق حرفه ای


ارتباطات حرفه ای


مذاکره حرفه ای


سختی کارهای سخت


استراتژی رسیدن به استراتژی


هفت پرسش استراتژیک


نسل سوم بازاریابی


خودباوری در خلاقیت


مدیریت استراتژیک بازار


شتاب دهی


مدیریت تغییر


دید اقتصادی


زمان در دسترس


نهایت مزیت رقابتی


فراتر از عملکرد


بازی برد


رقص تغییر


استخدام کارکنان


مدیریت بازاریابی


نقشه استراتژی