آریانا قلم

انتشارات آریانا قلم

کتاب های انتشارات آریانا قلم

رهبری از بالای خط


از نو


طراحی کسب و کاری بهتر


صراحت تمام عیار


بازاریابی پرمحتوا


ناخدایی دیجیتال


داستان پردازی با داده ها


ذهن استراتژیست


دید اقتصادی


بی حد و مرز


کشف شمال حقیقی


ذهنیت موسس


راه و رسم مربیگری


اوج گیری


هدف گذاری


طراحی ارزش پیشنهادی


قوی سیاه


ایده عالی مستدام


تفکر استراتژیک


خلق مدل کسب و کار


مدل کسب وکار اشتراکی


هنر دستیابی


تفکر طراحی در کسب و کار


قلاب


مسیر شغلی


ارتباطات حرفه ای


رهبر حرفه ای


ده گونه نوآوری


پویایی شناسی سیستم ها


استراتژی خوب استراتژی بد


استراتژی اقیانوس آبی


رهبران آخر غذا می خورند


حفظ کارکنان


مدیریت پروژه


ارزیابی عملکرد


مدل کسب و کار شما


تصمیم گیری


عملکرد حرفه ای


تمرکز بر مشتری


مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای


ارائۀ حرفه ای


نوآفرینی


اخلاق حرفه ای


مذاکره حرفه ای


سختی کارهای سخت


نسل سوم بازاریابی


خودباوری در خلاقیت


شتاب دهی


مدیریت تغییر


زمان در دسترس


فراتر از عملکرد


بازی برد


رقص تغییر


مدیریت بازاریابی


استخدام کارکنان


نقشه استراتژی