آریانا قلم

انتشارات آریانا قلم

کتاب های انتشارات آریانا قلم

داستان پردازی با داده ها


بی حد و مرز


تحلیل علل ریشه ای


کشف شمال حقیقی


جاری سازی استراتژی


ذهنیت موسس


حرکت به سوی اقیانوس آبی


ذهن استراتژیست


نسل چهارم بازاریابی


اوج گیری


راه اندازی کسب و کار


مدل کسب وکار اشتراکی


هنر دستیابی


قلاب


بازیکن تیمی ایدئال


مسیر شغلی


ده گونه نوآوری


پویایی شناسی سیستم ها


مدیریت استراتژیک پیشرفته


استراتژی اقیانوس آبی


رهبران آخر غذا می خورند


هدف گذاری


طراحی ارزش پیشنهادی


قوی سیاه


ایده عالی مستدام


حفظ کارکنان


مدیریت پروژه


مدل کسب و کار شما


ارزیابی عملکرد


تفکر استراتژیک


تصمیم گیری


خلق مدل کسب و کار


مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای


عملکرد حرفه ای


تمرکز بر مشتری


ارائۀ حرفه ای


تفکر طراحی در کسب و کار


نوآفرینی


رهبر حرفه ای


اخلاق حرفه ای


ارتباطات حرفه ای


مذاکره حرفه ای


سختی کارهای سخت


استراتژی رسیدن به استراتژی


هفت پرسش استراتژیک


نسل سوم بازاریابی


خودباوری در خلاقیت


مدیریت استراتژیک بازار


شتاب دهی


مدیریت تغییر


دید اقتصادی


زمان در دسترس


مدیریت انبار و قطعات یدکی


نهایت مزیت رقابتی


فراتر از عملکرد


بازی برد


رقص تغییر


مدیریت بازاریابی


استخدام کارکنان


نقشه استراتژی