فهرست کتاب های برگزیده درباره «انسان شناسی»

فهرست کتاب های برگزیده درباره «انسان شناسی»

ارائه ی تعریفی دقیق برای علم «انسان شناسی» شاید کاری سخت به نظر برسد. ممکن است بدانیم الگوهای فرهنگی که از محیط پیرامون خود دریافت می کنیم، به افکار و سبک زندگی ما شکل و جهت می دهند، اما معمولا از عوامل تعیین کننده ی آن فرهنگ یا تفاوت های آن با سایر فرهنگ ها، آگاهی چندانی نداریم. «انسان شناسی»، حوزه ای گسترده است که عناصری متعدد از سایر علوم را در بر می گیرد. فهرست پیش رو که از ترکیب لیست های «Penn Book Center»، «University College London» و «Practicing Anthropology» به وجود آمده، تعدادی از کتاب های برگزیده در مورد «انسان شناسی» را در خود جای داده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست کتاب های برگزیده درباره «انسان شناسی»

فرشتگان بهتر ذات ما


نامزد جایزه کتاب علوم جامعه سلطنتی سال 2012

مراقبت و تنبیه


میشل فوکو از فیلسوفان برجسته قرن بیستم

چیرگی بر آتش


نامزد جایزه غیر داستانی ساموئل جانسون سال 2010

اسلحه میکروب و فولاد


برنده جایزه پولیتزر غیرداستانی

انسان خردمند


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر