ادبیات ایرلند

ادبیات ایرلند

کتاب های ادبیات ایرلند
کتاب تصویر دوریان گری

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب دراکولا

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب تریسترام شندی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب سفرهای گالیور

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب در انتظار گودو

ساموئل بکت برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کتاب مرسیه و کامیه

ساموئل بکت برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کتاب مرفی

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کتاب شاگرد قصاب

برنده ی جایزه ی بهترین داستان آیریش تایمز سال 1992

کتاب وات

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کتاب مالوی

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کتاب بازگشت به کیلی بگز

برنده ی جایزه ی بزرگ ادبی آکادمی فرانسه سال 2011

معرفی چند اثر
دراکولا
داستان های برام استوکر، الهام بخش تعداد بی شماری از نویسندگان داستان های ترسناک و فانتزی بوده است.
Barnes & Noble
تصویر دوریان گری
تصویر دوریان گری، اثری کلاسیک است که به اندازه ی قهرمانش، در حصار زمان نیست.
Barnes & Noble
سفرهای گالیور
ترکیبی درخشان از ماجراجویی، شوخی و فلسفه.
Barnes & Noble
تریسترام شندی
استرن، بزرگترین امپرسیونیست زمانه اش بود.
Joseph Conrad
اولیس جویس: عصاره ی داستانی
اولیس، مهم ترین اثر در ادبیات داستانی قرن بیستم است.
New York Times Book Review
در انتظار گودو
یکی از اصیل ترین و تکان دهنده ترین نمایشنامه های نسل کنونی.
London Times
مرسیه و کامیه
سفری بسیار سرگرم کننده.
Publishers Weekly