محمود حدادی

محمود حدادی

محمود حدادی (متولد 1326خورشیدی)استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدبهشتی و مترجم آثار ادبی آلمانی است. وی در سال ۱۳۸۸ در رشته ی ادبیات آلمانی از دانشگاه آزاد برلین (FU BERLIN)با مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شد . او در سال 1369 کتاب شعرهای منثور ایوان تورگنیف را به فارسی منتشر کرد. پس از آن در سال 1373 رمان فرشته آبی نوشته های هاینریش مان را ترجمه کرد. از این نویسنده شاخص آلمانی در سال 1384 هم رمان زیردست را به فارسی برگرداند. از دیگر ترجمه های مهم او می توان به آشفتگی های ترلس جوان نوشته روبرت موزیل نویسنده بزرگ اتریشی، تونیو کروگر از توماس مان، دیوان غربی-شرقی و رنج های ورتر جوان اثر گوته، میشائیل کلهاس و سه داستان دیگر اثر هاینریش فون کلایست اشاره کرد.

کتاب های محمود حدادی

هنر عشق ورزیدن


یونانی خواستار همسری یونانی


سکونت شاعرانه


هرمان و دوروته آ


مرگ پوتیا


سفر دریایی با دن کیشوت


آنچه می ماند


پیکار با دیو


پیر مقدس


فاوست (تراژدی ،بخش دوم)


دیوان غربی شرقی


مرگ در ونیز


فاوست (تراژدی ،بخش اول)


رنج های ورتر جوان


فرشته آبی


زیردست


میشائیل کلهاس


حدیث شطرنج


گدا و دوشیزه ی مغرور


دفتر شعرهای منثور


از نگاه جنون


سروانتس


فرجام نیچه


تریستان و تونیو کروگر


هزار تو


جهان آخر


گوشه نشین در یونان