احمد کسایی پور

احمد کسایی پور

احمد کسایی پور۱۳۴۲، تهران. بیشتر در حوزه های ویرایش، ادبیات کودک و ادبیات داستانی کلاسیک ترجمه می کند. او «زندگی نامه ارنست همینگوی» اثر آنتونی برجس، «ماجراهای تام سایر» اثر مارک تواین، مجموعه ی هشت جلدی «داستان های رامونا» اثر بورلی کلیری، «ویرایش از زبان ویراستاران» (ترجمه ی گروهی)، «ویرجینیا وولف» نوشته ی جان لیمن و «خورشید همچنان می دمد» اثر ارنست همینگ وی را به فارسی برگردانده است. ترجمه ی «قصه های آفتاب و چند قصه دیگر» اثر هانس کریستین اندرسن آخرین اثر منتشر شده ی اوست. منبع : Dastanmag.com

کتاب های احمد کسایی پور

آن سوی رودخانه، زیر درختان


خورشید همچنان می دمد


مزرعه ی حیوانات


ماجراهای تام سایر


ارنست همینگوی


ایب لینکلن بزرگ می شود