غزال بیگی

غزال بیگی

غزال بیگی، شاعر و مترجم ایرانی‌ست. از او مجموعه شعر فاصله‌های بلاتکلیف و کتاب‌های مسئله‌ی مرگ و زندگی و التیام روح زن با ترجمه‌ی او منتشر شده‌اند.

کتاب های غزال بیگی

دمیان


التیام روح زن


داستایفسکی دلباخته


مسئله مرگ و زندگی