مهستی بحرینی

مهستی بحرینی

مهستی بحرینی (متولد ۱۳۱۷) شاعر و مترجم ایرانی است. او دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دارد.وی در سال ۱۳۵۰ به فرانسه سفر نمود. بحرینی مترجم آثار ادبی فرانسه می باشد

کتاب های مهستی بحرینی

یک زن


هستی و نیستی


عصیانگر


مادام بواری


زمستان سخت


شغل پدر


در جستجوی مولانا


عارف جان سوخته


آقای رویا


در کسوت ابر


اسطوره سیزیف


دگرگونی


اعترافات


سوییت فرانسوی


ترجیع گرسنگی


کوهسار جان