مهستی بحرینی

مهستی بحرینی

مهستی بحرینی (متولد ۱۳۱۷) شاعر و مترجم ایرانی است. او دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دارد.

وی در سال ۱۳۵۰ به فرانسه سفر نمود. بحرینی مترجم آثار ادبی فرانسه می باشد

کتاب های مهستی بحرینی