مهستی بحرینی

مهستی بحرینی

مهستی بحرینی (متولد ۱۳۱۷) شاعر و مترجم ایرانی است. او دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دارد.وی در سال ۱۳۵۰ به فرانسه سفر نمود. بحرینی مترجم آثار ادبی فرانسه می باشد

کتاب های مهستی بحرینی

شغل پدر


به امید دیدار در آن دنیا


اسطوره سیزیف


اعترافات


ترجیع گرسنگی


کوهسار جان