مهستی بحرینی

مهستی بحرینی

مهستی بحرینی (متولد ۱۳۱۷) شاعر و مترجم ایرانی است. او دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دارد.وی در سال ۱۳۵۰ به فرانسه سفر نمود. بحرینی مترجم آثار ادبی فرانسه می باشد

کتاب های مهستی بحرینی

شغل پدر


۲۸,۰۰۰ تومان

اسطوره سیزیف


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

اعترافات


۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ تومان

ترجیع گرسنگی


۱۴,۰۰۰ تومان

کوهسار جان


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان