حسین شهرابی

حسین شهرابی

وی فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی بوده و از بنیانگذاران باشگاه بعد هفتم است. در میان کارهای وی تعدادی اثر علمی-تخیلی هم دیده می شود. در ایران، نخستین بار هایکوعت در جلسات حضوری بعد هفتم و توسط حسین شهرابی معرفی شد. برابریابی کلمهٔ scifaiku نیز با ترجمه های او از اشعار مختلف مصطلح شد.

کتاب های حسین شهرابی

آرتمیس


۳۴,۰۰۰ تومان

قصه زویی


۳۴,۰۰۰ تومان

پس از کودتا


۱۷,۰۰۰ تومان

تفرقه انسان


۴۷,۰۰۰ تومان

مریخی


۳۲,۰۰۰ تومان

نماد گمشده


۷۰,۰۰۰ تومان

راز داوینچی


۵۸,۰۰۰ تومان

دوزخ


۷۲,۰۰۰ تومان

تیپ اشباح


۲۴,۰۰۰ تومان

آخرین مستعمره


۲۲,۰۰۰ تومان

جنگ پیرمرد


۲۱,۰۰۰ تومان

ایزدان هم


۱۷,۵۰۰ تومان