حسین شهرابی

حسین شهرابی

وی فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی بوده و از بنیانگذاران باشگاه بعد هفتم است. در میان کارهای وی تعدادی اثر علمی-تخیلی هم دیده می شود. در ایران، نخستین بار هایکوعت در جلسات حضوری بعد هفتم و توسط حسین شهرابی معرفی شد. برابریابی کلمهٔ scifaiku نیز با ترجمه های او از اشعار مختلف مصطلح شد.

کتاب های حسین شهرابی

مرد بی وطن


خاستگاه


قصه زویی


پس از کودتا


تفرقه انسان


آرتمیس


آلیس در سرزمین عجایب


شهر و ستارگان


فرشتگان و شیاطین


ایزدان هم


مریخی


نماد گمشده


راز داوینچی


دوزخ


تیپ اشباح


آخرین مستعمره


جنگ جهانی ز


جنگ پیرمرد