حسین شهرابی

حسین شهرابی

وی فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی بوده و از بنیانگذاران باشگاه بعد هفتم است. در میان کارهای وی تعدادی اثر علمی-تخیلی هم دیده می شود. در ایران، نخستین بار هایکوعت در جلسات حضوری بعد هفتم و توسط حسین شهرابی معرفی شد. برابریابی کلمهٔ scifaiku نیز با ترجمه های او از اشعار مختلف مصطلح شد.

کتاب های حسین شهرابی

دوزخ


۳۱,۲۰۰ تومان

مریخی


۲۵,۶۰۰ تومان

ایزدان هم


۱۴,۰۰۰ تومان

راز داوینچی


۳۲,۰۰۰ تومان

آرتمیس


۲۷,۲۰۰ تومان

جنگ پیرمرد


۱۶,۸۰۰ تومان

تیپ اشباح


۱۹,۲۰۰ تومان

آخرین مستعمره


۱۷,۶۰۰ تومان

قصه زویی


۲۷,۲۰۰ تومان

پس از کودتا


۱۳,۶۰۰ تومان

تفرقه انسان


۳۷,۶۰۰ تومان