شادی حامدی آزاد

شادی حامدی آزاد

شادی حامدی آزاد، متولد ۱۳۵۹ تهران است؛ می گوید: نوجوان بودم که برای نخستین و آخرین بار داستانی نوشتم؛ داستانی علمی- تخیلی که همان زمان در مجلة جوانان از روزنامة اطلاعات منتشر شد. آن زمان به شدت تحت تأثیر داستان «هوشمندان سیارة اوراک» نوشتة خانم فریبا کلهر بودم. داستان من هم حال وهوایی مانند آن کتاب داشت و حتی اسم بعضی از شخصیت های محبوبم در آن کتاب را برای داستان خودم انتخاب کرده بودم! خواندن کتاب هایی از این دست و نیز سری کتاب های آیزاک آسیموف (مجموعه کتاب های علم به زبان ساده) و زندگی نامة ویلیام هرشل مرا در همان سنین نوجوانی به علم نجوم علاقه مند کرد. نجوم را در کلاس های رصدخانة زعفرانیة تهران و نیز با خواندن ماهنامة نجوم پی گرفتم. در رصدخانة زعفرانیه و ماهنامة نجوم دوره های مختصری در ترجمة متن های علمی گذراندم. سپس در رشتة طراحی صنعتی وارد دانشگاه هنر تهران تحصیل کردم و هم زمان همکار تحریریة ماهنامة نجوم شدم. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، دورة ویرایش و ترجمه را زیر نظر استادان ممتاز این رشته در مرکز نشر دانشگاهی طی کردم.

کتاب های شادی حامدی آزاد

تربیت بدون قشقرق


انقلاب خواب


یک به یک


چرخش کلید


در یک جنگل تاریک تاریک


ادیسه زمان 2


عالم درون


ادیسه زمان 1


جادوی ریاضی


بهداشت روان نوجوانان 2


هیچ


سیاهچاله ها


صرفه جویی در مصرف آب


صرفه جویی در مصرف آب


کهکشان ها


ستاره ها


علم هیجان انگیز


تاریخچه زمان


صرفه جویی در مصرف انرژی