کتاب کوله پشتی

انتشارات کتاب کوله پشتی

کتاب های انتشارات کتاب کوله پشتی

کوه میان ما


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

شرمنده نباش دختر


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

دریاچه


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

رهبری


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

خواهش میکنم ساکت باش


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

در میان کاغذپاره ها


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

در کشور مردان


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

این راهش نیست


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

آخرین دختر


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

فردا در نبرد به من بیندیش


۳۹,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ تومان

نجیب زاده ای در مسکو


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

راه آهن زیرزمینی


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

عاشقانه تاریک عمیق


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

عاشق ژاپنی


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

در جاده


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

گرسنگی


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

دیدن از سیزده منظر


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

پیش از سقوط


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

احتمال عشق در نگاه اول


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

بریت ماری اینجا بود


۴۲,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ تومان

زندگی من


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

دختری با هفت اسم


۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ تومان

بدخواهی


۲۲,۰۰۰ تومان

یکی از ما دروغ می گوید


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

درون آب


۳۰,۰۰۰ تومان

عشق هرگز فراموش نمی کند


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

جایگاه ما در جهان هستی


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

نامه های رز


۴۳,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۰ تومان

روی پاهای خودم


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

آن هنگام که نفس هوا می شود


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

خودت را به فنا نده


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

صداهایی از چرنوبیل


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

من ملاله هستم


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

میخائیل و مارگریتا


۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ تومان

کافه پاریس


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

خودت باش دختر


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

تختخوابت را مرتب کن


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

دختری در قطار


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

حمله دوم به نانوایی


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

کلاه رئیس جمهور


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

داماد یخ زده


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

وزارت والاترین سعادت


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

بروکلینی دیگر


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

آب های شمال


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

پشت درهای بسته


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

میهن فروش


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

ترانه ی شیرین


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

یک عضو غیر وابسته


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

همدرد


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

برزخ بی گناهان


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

زندگی داستانی ای. جی. فیکری


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

شازده کوچولو


۱۸,۵۰۰ تومان

کلاه کافکا


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

توان بردگان


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

به دیگر سخن


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

دفتر شعرهای منثور


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

همچون یک خانه به دوش


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

خانواده تهی


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

لالایی


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

پائیز داغ


۴,۰۰۰ تومان

از خودت برایم بگو


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

اعزام مجدد


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

راهی طولانی که رفتم


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

میرایی


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

ماه عسل در پاریس


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

زندگی عزیز


۲۰,۰۰۰ تومان

یکشنبه ی بعد از روز مادر


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

امپراطور هراس


۷,۰۰۰ | ۵,۶۰۰ تومان

شب های روشن


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

تولستوی و مبل بنفش


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

شاهکارهای هنریک ایبسن


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان