مروارید

انتشارات مروارید

کتاب های انتشارات مروارید

جسارت رانندگی


۴۹,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰ تومان

فکر نکن تنهایی


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

زورو


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

گزینه اشعار فروغ فرخزاد


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

گربه روی شیروانی داغ


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

زن جنگلی


۴۳,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۰ تومان

دعای دریا


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

شمسپاره


۳۷,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ تومان

بنیادگرای ناراضی


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

سال های شکسته


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

جزیره کامینو


۳۹,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ تومان

وقتی از عشق حرف می زنیم


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

گزینه اشعار


۳۴,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰ تومان

هزار و یک شب


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

صبحانه در تیفانی


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

داستان خیاط


۴۳,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۰ تومان

مردان بدون زن


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

کتاب اوهام


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

نام من سرخ


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

ترس و نکبت رایش سوم


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

دیروز


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

چگونه بر جهان حکومت کنیم


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

جزم اندیشی مسیحی


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

نان آن سال ها


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

جاده


۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ تومان

دماغ


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

بینایی


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

انقلاب امید


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

روانکاوی و دین


۱۹,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰ تومان

فراسوی زنجیرهای پندار


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

کارت پستال


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

درها و دیوار بزرگ چین


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

تجاوز قانونی


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

گزینه اشعار (فاضل نظری)


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

چه کسی باور می کند


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

گزینه اشعار سیمین بهبهانی


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

آیدا درخت و خنجر و خاطره


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

دشنه در دیس


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

باغ آینه


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

دشنه در دیس


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

اولین تپش های عاشقانه قلبم


۴۹,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰ تومان

بحران روانکاوی


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

گریز از آزادی


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

بنام زندگی


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

زبان از یاد رفته


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

داشتن یا بودن


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

بادبادک باز


۴۹,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰ تومان

هنر عشق ورزیدن


۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

در ستایش مرگ


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

هزار خورشید تابان


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

مارتین درسلر


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

خطابه سقوط رم


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

برف های کلیمانجارو


۶,۰۰۰ | ۴,۸۰۰ تومان

بی سواد و فرقی نمی کند


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

ضد سنت بوو


۲۳,۰۰۰ تومان

شپش پالاس


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

صداهایی از چرنوبیل


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

اعتراف


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

گزارش محرمانه


۳۲,۰۰۰ تومان

راسته ی کنسروسازی


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

سمرقند


۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ تومان

همزاد


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

عاشق تر از همیشه بخوان


۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ تومان

در ستایش سالخوردگی


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

چشم


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

خرده خاطرات


۱۱,۵۰۰ | ۹,۲۰۰ تومان

شور ذهن


۶۵,۰۰۰ تومان

زمان لرزه


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

مرد بی وطن


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

میراث


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

کمی قبل از خوشبختی


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

روزی که هزار بار عاشق شدم


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

گزینه اشعار


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

آیا انسان پیروز خواهد شد


۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰ تومان

کوری


۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

اشکهای آبی اشکهای زرد


۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ تومان

خوش شانس ها


۷,۰۰۰ | ۵,۶۰۰ تومان

چیز غریبی در سرم


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

عقاب


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

شبح آنیل


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

صومعه ی کوچک


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

هیولای هاوکلاین


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

چشم گربه


۳۷,۰۰۰ تومان

تخم مرغ های شوم


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

عاشقانه های شاعر گمنام


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

زندگی من


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

لالایی با شیپور


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

یک زن بدبخت


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

ماهی ها درشب می خوابند


۸,۵۰۰ | ۶,۸۰۰ تومان

حالا حالاها وقت هست


۱۵,۵۰۰ | ۱۲,۴۰۰ تومان

کوپه ی اختصاصی


۶,۰۰۰ | ۴,۸۰۰ تومان

صدایی از دیوار


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

جادوی جاودانگی


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

سبزه زارهای بهشت


۱۳,۵۰۰ | ۱۰,۸۰۰ تومان

شکستن دماغ استالین


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

ولاد


۶,۸۰۰ | ۵,۴۴۰ تومان

مامور 6


۲۸,۰۰۰ تومان

یادداشت های عراق


۹,۸۰۰ | ۷,۸۴۰ تومان

هرج و مرج محض


۱۳,۵۰۰ | ۱۰,۸۰۰ تومان

از هفت پیکر تا هشت بهشت


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

مرگی به اندازه


۵,۷۰۰ | ۴,۵۶۰ تومان

بخوان خط خاموش عشق


۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ تومان

میز گربه


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

مگی کسیدی


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

باری دیگر برایدزهد


۱۹,۸۰۰ | ۱۵,۸۴۰ تومان

اورندا


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

اعترافات رمان نویس جوان


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

زمستان


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

یک بسته سیگار در تبعید


۶,۰۰۰ | ۴,۸۰۰ تومان

هنر نویسندگی


۱۹,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰ تومان

کودک 44


۵۸,۰۰۰ | ۴۶,۴۰۰ تومان

اسرار


۱۶,۵۰۰ | ۱۳,۲۰۰ تومان

از نیما تا بعد


۱۵,۵۰۰ | ۱۲,۴۰۰ تومان

شب هنگام در شیلی


۶,۸۰۰ | ۵,۴۴۰ تومان

خانه


۶,۷۰۰ | ۵,۳۶۰ تومان

ته دره


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

زمین ناآشنا


۱۶,۵۰۰ | ۱۳,۲۰۰ تومان

بودا در اتاق زیرشیروانی


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

قطعنامه


۶,۷۰۰ تومان

گفتگو با بورخس


۴,۵۰۰ | ۳,۶۰۰ تومان

دوره گردها


۶,۳۰۰ | ۵,۰۴۰ تومان

سقوط آزاد


۱۰,۵۰۰ | ۸,۴۰۰ تومان

الفبای تقلب


۵,۵۰۰ | ۴,۴۰۰ تومان

جوجو رو نیگا


۸,۸۰۰ | ۷,۰۴۰ تومان

اصول تربیت فرزند


۷,۰۰۰ | ۵,۶۰۰ تومان

گذرنامه


۳,۳۰۰ | ۲,۶۴۰ تومان

خاطره ای از کریسمس


۷,۰۰۰ | ۵,۶۰۰ تومان

سنتائور


۹,۵۰۰ | ۷,۶۰۰ تومان

دفتر یادداشت


۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ تومان

یک بخشش


۷,۰۰۰ تومان

جاده ی سه روزه


۸,۵۰۰ | ۶,۸۰۰ تومان

حق السکوت


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

شاه گوش می کند


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

اینس در جان من


۷,۹۰۰ | ۶,۳۲۰ تومان

تروریست خوب


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

سفر فلیشا


۴,۲۰۰ تومان