نیلوفر

انتشارات نیلوفر

کتاب های انتشارات نیلوفر

کالیگولا


۱۷,۵۰۰ | ۱۴,۰۰۰ تومان

دختر تحصیلکرده


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

پژواک برانگیز


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

زمرد نحس


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

تبر


۳۷,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ تومان

ما و جهان اساطیری


۱۷,۵۰۰ | ۱۴,۰۰۰ تومان

فیلم همچون فلسفه


۳۷,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ تومان

سفر پرسش


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

آیدا


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

ساقه بامبو


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

شغل پدر


۲۸,۰۰۰ تومان

عشق با حروف کوچک


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

داستان موفقیت نخبگان


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

گلوگاه


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

شیاطین (جن زدگان)


۱۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ تومان

استانبول


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

هنر سیر و سفر


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

آینه های دردار


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

فاوست


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

دنیای قشنگ نو


۳۷,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ تومان

مسخ و درباره مسخ


۱۷,۵۰۰ | ۱۴,۰۰۰ تومان

آناکارنینا (شومیز)


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

سقوط


۱۸,۵۰۰ | ۱۴,۸۰۰ تومان

1984


۳۷,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ تومان

پرنده خارزار


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

تهوع


۳۱,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰ تومان

بادبادک باز


۳۸,۵۰۰ | ۳۰,۸۰۰ تومان

جنگ و صلح (چهار جلدی)


۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دنیای سوفی


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

شازده احتجاب


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

در باب حکمت زندگی


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

آناکارنینا


۱۵۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ تومان

جنگ و صلح


۱۹۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ تومان

جستارهایی در باب عشق


۲۸,۵۰۰ | ۲۲,۸۰۰ تومان

کافکا در کرانه


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

طاعون


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

آتش زندان


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

این وصله ها به من می چسبد


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

خشم


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

آینه های شهر


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

اسطوره سیزیف


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

اولیس جویس


۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ تومان

کلمات


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

بازار خودفروشی


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

ابشالوم، ابشالوم!


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

گوشه نشینان آلتونا


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

دوبلینی ها


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

تونل


۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰ تومان

ادبیات چیست


۳۱,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰ تومان

افی بریست


۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ تومان

پایان یک مأموریت


۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۶۰۰ تومان

شنبه


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

لرد جیم


۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

خانم دلوی


۳۷,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ تومان

چهره مرد هنرمند در جوانی


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

اتاقی از آن خود


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

زن در ریگ روان


۱۸,۵۰۰ | ۱۴,۸۰۰ تومان

به سوی فانوس دریایی


۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ تومان

اعترافات


۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ تومان

طبل حلبی


۶۵,۰۰۰ تومان

چگونه فیلمنامه بنویسیم


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

خداحافظ گاری کوپر


۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

ماهو


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

آرام در سایه


۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ تومان

سال های سگ


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

تا زمانی که


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

شبح سرگردان


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

تاریخ


۸۵,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ تومان

ماه الماس


۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ تومان

قرن من


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

جلاد و داستان های دیگر


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

وسوسه ناممکن


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

واحه ی غروب


۱۸,۵۰۰ | ۱۴,۸۰۰ تومان

کیفر آتش (برج بابل)


۵۸,۰۰۰ | ۴۶,۴۰۰ تومان

دل تاریکی


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

اوهام


۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ تومان

گتسبی بزرگ


۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

خانه ی هفت شیروانی


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

زمین انسان ها


۱۵,۰۰۰ تومان

بی حسی موضعی


۱۱,۰۰۰ تومان

جان کلام


۲۲,۵۰۰ | ۱۸,۰۰۰ تومان

حرکت با شماست، مرکوشیو!


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

معمای ماهیار معمار


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

بر گام خرچنگ


۹,۵۰۰ | ۷,۶۰۰ تومان

امتحان نهایی


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

ببر سفید


۲۲,۵۰۰ | ۱۸,۰۰۰ تومان

خانه ای برای آقای بیسواس


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

وظیفه ی ادبیات


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

سلام مترسک


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

ترجیع گرسنگی


۱۴,۰۰۰ تومان

گدا


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

عیش مدام


۹,۵۰۰ تومان

زیر کوه آتشفشان


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

رودهای ژرف


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

راه گرسنگان


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

کوهسار جان


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

سرانجام شری


۶,۵۰۰ | ۵,۲۰۰ تومان