اختران

انتشارات اختران

کتاب های انتشارات اختران

واقعی باش


یادگیری جامع اندیشی


آدام اسمیت در پکن


نقد فلسفه ی حق هگل


آشنایی با تفکر تحلیلگرانه


آنچه بر من گذشت


ابان،سابانا،داوید


آشنایی با هنر پرمایه نوشتن


آشنایی با روش مسئله گشایی


ساوانا بای


درسنامه ی نظریه ی ادبی


آشنایی با هنر تفکر راهبردی


آشنایی با هنر پرسشگری


عصر امپراتوری


زبان زرافه


تمرین ارتباط بدون خشونت


داستان فلسفه


تفکر انتقادی


درآمدی بر تفکر انتقادی


ذهن فریبکار شما


جوان خام


موهبت شگفت انگیز خشم


مشروطه ی ایرانی


نیکوکاران نابکار


مارکس و دموکراسی


گور پدر فرهنگ


اکتاویو پاز در زمانه ی خود


پرواز در ظلمت


آخرین مدل زنده


جهان در دست تو


زنده باد کارخانه


حالا دقیقا نیمه شب است


مفهوم تاریخ


شطرنج باد


خویشتن دو میلیون ساله


اشعار عاشقانه


سقوط اقتصادی 2008


سایه باد


دموکراسی برای شماری چند


7/5 درس درباره ی مغز


چریک


کارگران و انقلاب 57


کوچ در پی کار و نان


گل سرخ با هر نام دیگر


در دفاع از پوپولیسم چپ


همشهری کین


کتاب کار استدلال


زیبایی شناسی سرکوب شدگان


عشق


باید از جامعه دفاع کرد


عصر سرمایه


گذارها به دموکراسی


شور خرد


نایب کنسول


کارگاه گرافیک


فن و هنر داستان نویسی


درباره مسئله یهود


آنارشیسم، سیاست شاعرانه


شیدایی لل. و. اشتاین


دموکراسی در محیط کار


هنر ظریف به هیچ نشمردن


افسانه توسعه


ملکم خان


تاریخ آمریکا


برآمدن پول


نوشتن خلاق


پرورش محبت آمیز کودکان


گیلگمش


اقتصاد را تسخیر کنید


آشنایی با هنر دقیق خواندن


مفهوم کلی تاریخ


درد


میان گذشته و آینده


از شکسپیر تا الیوت


اربابان جدید جهان


به من دروغ نگو!


عاشق


یا مرگ یا تجدد


درس های درست اندیشیدن


یک سال در میان ایرانیان


نوشتن با دوربین


همه مردان شاه


استبداد در ایران


در ستایش شرم


دکترین شوک


دوران قاجار


کتاب کوچک فلسفه


چکیده تاریخ ایران


معمای هویدا


چرا درمانده ایم؟


تشکیل سرمایه


حکمرانی در عصر جهانی شدن


مارکسیسم و دیالکتیک


مبانی هنر


میعاد در دوزخ


پنهان در خانه دیوانگان


برادران


محوریت دولت در جهان معاصر


باغ گذر


مارکسیست های ایده الیست


دیالکتیک برای قرن جدید


جامعه، فرهنگ و تفکر نقاد


دانش های ناروشن


در پرتگاه حادثه


ژن خودخواه


زیگموند فروید


جهان فراطبیعی


فراز و فرود شیخ خزعل


رنگ های دیگر


مفهوم آزادی


تئاتر ابسورد


رساله ی دکترای فلسفه


6 کلاه برای فکر کردن


تاملات ابزاری


نوشتن و همین و تمام


عصر انقلاب


اختراع قوم یهود


شهریار جدید


نظریه تاریخ مارکس


قدرت هنر


سال های گم شده


مرد معلق


ماکیاولی و ما


کار و فراغت ایرانیان


در تیررس حادثه


یا سوسیالیسم یا بربریت


دولت و جامعه مدنی


گزارش یک زندگی


سرشت راستین انسان


وابسته ی یک دم


مرید راستین


جینی، قورباغه خوبی باش!


ترس ترامپ در کاخ سفید


جسدهای شیشه ای


تجدد و تجدد ستیزی در ایران


57 درس برای تقویت حافظه


اقتصاد ستارگان


تمدن اسلامی در جنوب آسیا


جهانی دیگر


گل باد لرزان


خورشید گوشه چهارم


همه چیز باطل است


خواب هایی که باید دید


از مصائب معنا


جغرافیای اصفهان


دلدادگی و عصیان


زنان سرسخت


مینوتار جهانی


دو مفهوم علیت


تابستان 80


از خیرم بگذر!


ماتریس زیبایی


سارتر در ایران


تئودور آدورنو


مارکس چه می گوید؟


نقد ادبی


اطاعت از اتوریته


هانا آرنت


من آنچه شرط بلاغ است…


تاریخ آلمان


پی یر بوردیو


جمهوری خواهی در ایران


باران تابستان


امپریالیسم جدید


زمان بازیافته


نقد ایدئولوژی


فرهنگ و زندگی روزمره


بگذار آشغال بخورند


پایان کار


اصول و فنون مذاکره


بازی های مشارکتی


حرف هایی که ندارم


پاچینکو


پارادایم کثرت گرا


مخزن الاسرار


هستی آیینه


مسکوی لنین


شباهت های دو جنس


علم چیست؟


نو اختر کهکشان گوتنبرگ


محاکمه سقراط


مدرنیته و بحران ما


بیژن الهی


دولت در ایران


فنون و منابع در ایران


مرگ گذشته


نامه های زندان


شوق گفت و گو


والدین و بد رفتاری کودکان


پشت دیوارهای بلند


اصول نگارش طرح کسب و کار


پدر ما که در آسمانی…


داستان سرایی سه بعدی


یه کلیک کوچولو


پل


مدرنیته، شبهه و دموکراسی


گفتا که خراب اولی


صدای زمانه


دو خیاط هندی


آتش پارسی


لائیسیته چیست؟


سفر دیدار


دستور زبان باران


منظومه پیامبر نامبعوث


مانیفست خاموشان


موش کور


فرهنگنامه فلسفی


بینگو


پایان قرن آمریکا؟


مکان های مارگریت دوراس


پویایی نقد


گرافیک


هنر سریع فکر کردن


ماه آسمان صبح


چکامه های روشنایی


زمانه و آدم هایش


زبان زنان


سرگیجه


منتقدان فیلم آمریکا


نقد و قدرت


درآمدی بر فلسفه و ادبیات


کتاب کوچک سیاست


هدیه


منقار باز پرنده


ناگفته ها


برخورد درون تمدن ها


مدیریت پروژه


جایگاه داستان کوتاه


طغیان توده ها


زبان، گفتمان و سیاست خارجی


چخوف در زندگی من


فروم در کلام خودش


عصر اروپا


بسیار سفر باید…


گل قاصد


شهروندی سبز


آکاستوس


صداهای پر شورتر


وقتی کلاغ ها عشق می خورند


رمان دیکتاتور


تیه طلا


هستی ناایمن


توصیف، تبیین و نقد


دهخدا، مرغ سحر در شب تار


یک زندگی


آزادی وجدان