اختران

انتشارات اختران

کتاب های انتشارات اختران

سایه باد


دموکراسی برای شماری چند


7/5 درس درباره ی مغز


تشکیل سرمایه


اختراع قوم یهود


مارکسیسم و دیالکتیک


مبانی هنر


حکمرانی در عصر جهانی شدن


میعاد در دوزخ


جامعه، فرهنگ و تفکر نقاد


دانش های ناروشن


پنهان در خانه دیوانگان


ترس ترامپ در کاخ سفید


آشنایی با هنر پرمایه نوشتن


برادران


ژن خودخواه


آنچه بر من گذشت


جهان فراطبیعی


محوریت دولت در جهان معاصر


کتاب کار استدلال


آشنایی با روش مسئله گشایی


باغ گذر


دموکراسی در محیط کار


آشنایی با هنر دقیق خواندن


نوشتن و همین و تمام


عصر انقلاب


شهریار جدید


نظریه تاریخ مارکس


در پرتگاه حادثه


قدرت هنر


جینی، قورباغه خوبی باش!


زیگموند فروید


پرورش محبت آمیز کودکان


فراز و فرود شیخ خزعل


رنگ های دیگر


مفهوم آزادی


سال های گم شده


ناگفته ها


ماکیاولی و ما


تئاتر ابسورد


مرید راستین


درسنامه ی نظریه ی ادبی


تمرین ارتباط بدون خشونت


گیلگمش


57 درس برای تقویت حافظه


جامعه شناسی انتقادی


اقتصاد را تسخیر کنید


تفکر انتقادی


کار و فراغت ایرانیان


وابسته ی یک دم


در تیررس حادثه


زبان زرافه


یا سوسیالیسم یا بربریت


دولت و جامعه مدنی


گزارش یک زندگی


ذهن فریبکار شما


موهبت شگفت انگیز خشم


یک سال در میان ایرانیان


تاملی بر عقب ماندگی ما


جسدهای شیشه ای


جوان خام


تجدد و تجدد ستیزی در ایران


مشروطه ی ایرانی


دکترین شوک


چکیده تاریخ ایران


چرا درمانده ایم؟


خواب هایی که باید دید


اقتصاد ستارگان


تمدن اسلامی در جنوب آسیا


جهانی دیگر


گل باد لرزان


خورشید گوشه چهارم


همه چیز باطل است


در دفاع از پوپولیسم چپ


از مصائب معنا


جغرافیای اصفهان


من آنچه شرط بلاغ است…


دلدادگی و عصیان


زنان سرسخت


هنر ظریف به هیچ نشمردن


مینوتار جهانی


زیبایی شناسی سرکوب شدگان


دو مفهوم علیت


سرزمین های تکه تکه


تابستان 80


عشق


جمهوری خواهی در ایران


باید از جامعه دفاع کرد


از خیرم بگذر!


عصر سرمایه


باران تابستان


ماتریس زیبایی


سارتر در ایران


زمان بازیافته


تئودور آدورنو


مارکس چه می گوید؟


دوران قاجار


فن و هنر داستان نویسی


درباره مسئله یهود


بازی های مشارکتی


نقد ادبی


اطاعت از اتوریته


سانسور و آزادی مطبوعات


بحران در اقتصاد جهانی


هانا آرنت


آشنایی با هنر تفکر راهبردی


تاریخ آلمان


آشنایی با هنر پرسشگری


پی یر بوردیو


نوشتن خلاق


نقد ایدئولوژی


فرهنگ و زندگی روزمره


بگذار آشغال بخورند


پایان کار


درد


برآمدن پول


اصول و فنون مذاکره


عاشق


مفهوم کلی تاریخ


عصر امپراتوری


میان گذشته و آینده


درس های درست اندیشیدن


درآمدی بر تفکر انتقادی


استبداد در ایران


همه مردان شاه


در ستایش شرم


کتاب کوچک فلسفه


معمای هویدا


هستی آیینه


مسکوی لنین


شباهت های دو جنس


پاچینکو


پارادایم کثرت گرا


مخزن الاسرار


دولت در ایران


علم چیست؟


مرگ گذشته


نو اختر کهکشان گوتنبرگ


گذارها به دموکراسی


محاکمه سقراط


مدرنیته و بحران ما


بیژن الهی


شیدایی لل. و. اشتاین


نامه های زندان


تاریخ آمریکا


شوق گفت و گو


والدین و بد رفتاری کودکان


به من دروغ نگو!


داستان فلسفه


یه کلیک کوچولو


داستان سرایی سه بعدی


صدای زمانه


پل


اصول نگارش طرح کسب و کار


پدر ما که در آسمانی…


آتش پارسی


تاملات ابزاری


ابان،سابانا،داوید


گفتا که خراب اولی


نایب کنسول


دگردیسی کمونیسم مارکس


دو خیاط هندی


لائیسیته چیست؟


فرهنگنامه فلسفی


فنون و منابع در ایران


منظومه پیامبر نامبعوث


مانیفست خاموشان


موش کور


بینگو


سفر دیدار


دستور زبان باران


همشهری کین


پایان قرن آمریکا؟


مکان های مارگریت دوراس


گرافیک


پویایی نقد


ساوانا بای


سیاها (یک دلقک بازی)


هنر سریع فکر کردن


چکامه های روشنایی


ماه آسمان صبح


جامعه شناسی مدرنیته


حرف هایی که ندارم


سرگیجه


منتقدان فیلم آمریکا


زمانه و آدم هایش


زبان زنان


جستارهایی در زیبایی شناسی


کارگاه گرافیک


نقد و قدرت


درآمدی بر فلسفه و ادبیات


کتاب کوچک سیاست


یا مرگ یا تجدد


هدیه


منقار باز پرنده


برخورد درون تمدن ها


جایگاه داستان کوتاه


مدیریت پروژه


طغیان توده ها


چخوف در زندگی من


عصر اروپا


فروم در کلام خودش


شهروندی سبز


گل قاصد


مدرنیته، شبهه و دموکراسی


آکاستوس


صداهای پر شورتر


وقتی کلاغ ها عشق می خورند


رمان دیکتاتور


تیه طلا


رمز موفقیت در تحصیل


هستی ناایمن


مرد معلق


دهخدا، مرغ سحر در شب تار


یک زندگی


توصیف، تبیین و نقد


آزادی وجدان