اختران

انتشارات اختران

کتاب های انتشارات اختران

کیمیاگر جان


مجموعه سوالات تفکر انتقاد


ابداع خود


تفکر هوشمندانه


خیابان بی نام


یادگیری جامع اندیشی


تمدن اسلامی در جنوب آسیا


باغ گذر


شخصیت و سیاست


واقعی باش


خویشتن دو میلیون ساله


آدام اسمیت در پکن


نقد فلسفه ی حق هگل


آشنایی با تفکر تحلیلگرانه


مبانی هنر


پاچینکو


آنچه بر من گذشت


زنان سرسخت


پی یر بوردیو


جمهوری خواهی در ایران


ابان،سابانا،داوید


محاکمه سقراط


کارگران و انقلاب 57


اختراع قوم یهود


جامعه، فرهنگ و تفکر نقاد


آشنایی با هنر پرمایه نوشتن


نقد ادبی


جهان فراطبیعی


آشنایی با روش مسئله گشایی


دو خیاط هندی


سفرنامچه گلگشت در وطن


ساوانا بای


عصر انقلاب


درسنامه ی نظریه ی ادبی


جامعه شناسی انتقادی


بگذار آشغال بخورند


اقتصاد را تسخیر کنید


پایان کار


آشنایی با هنر تفکر راهبردی


هنر ظریف به هیچ نشمردن


آشنایی با هنر پرسشگری


عصر امپراتوری


مرید راستین


دولت و جامعه مدنی


آشنایی با هنر دقیق خواندن


شوق گفت و گو


زبان زرافه


تمرین ارتباط بدون خشونت


عاشق


داستان فلسفه


تفکر انتقادی


تاملی بر عقب ماندگی ما


درآمدی بر تفکر انتقادی


ذهن فریبکار شما


جوان خام


موهبت شگفت انگیز خشم


اعترافات یک جنایتکار اقتصادی


دوران قاجار


57 درس برای تقویت حافظه


مشروطه ی ایرانی


چرا درمانده ایم؟


نیکوکاران نابکار


مارکس و دموکراسی


گور پدر فرهنگ


اکتاویو پاز در زمانه ی خود


پرواز در ظلمت


آخرین مدل زنده


جهان در دست تو


زنده باد کارخانه


حالا دقیقا نیمه شب است


مفهوم تاریخ


شطرنج باد


اشعار عاشقانه


سقوط اقتصادی 2008


سایه باد


دموکراسی برای شماری چند


فیلم نوآر و سینمای پارانویا


چریک


کوچ در پی کار و نان


گل سرخ با هر نام دیگر


در دفاع از پوپولیسم چپ


همشهری کین


کتاب کار استدلال


زیبایی شناسی سرکوب شدگان


عشق


عصر سرمایه


گذارها به دموکراسی


شور خرد


نایب کنسول


کارگاه گرافیک


فن و هنر داستان نویسی


درباره مسئله یهود


آنارشیسم، سیاست شاعرانه


شیدایی لل. و. اشتاین


دموکراسی در محیط کار


افسانه توسعه


ملکم خان


تاریخ آمریکا


برآمدن پول


نوشتن خلاق


گیلگمش


مفهوم کلی تاریخ


درد


میان گذشته و آینده


از شکسپیر تا الیوت


پرورش محبت آمیز کودکان


اربابان جدید جهان


به من دروغ نگو!


یا مرگ یا تجدد


درس های درست اندیشیدن


یک سال در میان ایرانیان


نوشتن با دوربین


همه مردان شاه


استبداد در ایران


در ستایش شرم


دکترین شوک


کتاب کوچک فلسفه


معمای هویدا


تشکیل سرمایه


مارکسیسم و دیالکتیک


حکمرانی در عصر جهانی شدن


میعاد در دوزخ


پنهان در خانه دیوانگان


برادران


محوریت دولت در جهان معاصر


مارکسیست های ایده الیست


دیالکتیک برای قرن جدید


دانش های ناروشن


در پرتگاه حادثه


ژن خودخواه


زیگموند فروید


رنگ های دیگر


مفهوم آزادی


اطاعت از اتوریته


تئاتر ابسورد


رساله ی دکترای فلسفه


6 کلاه برای فکر کردن


تاملات ابزاری


نوشتن و همین و تمام


شهریار جدید


نظریه تاریخ مارکس


قدرت هنر


سال های گم شده


مرد معلق


ماکیاولی و ما


کار و فراغت ایرانیان


در تیررس حادثه


یا سوسیالیسم یا بربریت


گزارش یک زندگی


وابسته ی یک دم


جینی، قورباغه خوبی باش!


ترس ترامپ در کاخ سفید


جسدهای شیشه ای


تجدد و تجدد ستیزی در ایران


اقتصاد ستارگان


خواب هایی که باید دید


جهانی دیگر


گل باد لرزان


خورشید گوشه چهارم


همه چیز باطل است


از مصائب معنا


جغرافیای اصفهان


دلدادگی و عصیان


مینوتار جهانی


دو مفهوم علیت


تابستان 80


از خیرم بگذر!


ماتریس زیبایی


سارتر در ایران


تئودور آدورنو


مارکس چه می گوید؟


هانا آرنت


من آنچه شرط بلاغ است…


تاریخ آلمان


باران تابستان


امپریالیسم جدید


زمان بازیافته


نقد ایدئولوژی


فرهنگ و زندگی روزمره


اصول و فنون مذاکره


بازی های مشارکتی


حرف هایی که ندارم


پارادایم کثرت گرا


مخزن الاسرار


شباهت های دو جنس


هستی آیینه


مسکوی لنین


علم چیست؟


نو اختر کهکشان گوتنبرگ


مدرنیته و بحران ما


دولت در ایران


فنون و منابع در ایران


مرگ گذشته


نامه های زندان


بیژن الهی


والدین و بد رفتاری کودکان


پشت دیوارهای بلند


پل


داستان سرایی سه بعدی


اصول نگارش طرح کسب و کار


پدر ما که در آسمانی…


یه کلیک کوچولو


مدرنیته، شبهه و دموکراسی


گفتا که خراب اولی


صدای زمانه


آتش پارسی


لائیسیته چیست؟


سفر دیدار


دستور زبان باران


فرهنگنامه فلسفی


بینگو


منظومه پیامبر نامبعوث


مانیفست خاموشان


موش کور


پایان قرن آمریکا؟


مکان های مارگریت دوراس


پویایی نقد


گرافیک


هنر سریع فکر کردن


ماه آسمان صبح


چکامه های روشنایی


زمانه و آدم هایش


زبان زنان


سرگیجه


منتقدان فیلم آمریکا


نقد و قدرت


درآمدی بر فلسفه و ادبیات


هدیه


منقار باز پرنده


ناگفته ها


برخورد درون تمدن ها


مدیریت پروژه


جایگاه داستان کوتاه


طغیان توده ها


زبان، گفتمان و سیاست خارجی


چخوف در زندگی من


فروم در کلام خودش


عصر اروپا


بسیار سفر باید…


شهروندی سبز


گل قاصد


آکاستوس


صداهای پر شورتر


وقتی کلاغ ها عشق می خورند


رمان دیکتاتور


تیه طلا


هستی ناایمن


توصیف، تبیین و نقد


دهخدا، مرغ سحر در شب تار


یک زندگی


آزادی وجدان