اختران

انتشارات اختران

کتاب های انتشارات اختران

زنده باد کارخانه


کارگران و انقلاب 57


کوچ در پی کار و نان


حالا دقیقا نیمه شب است


مفهوم تاریخ


شطرنج باد


خویشتن دو میلیون ساله


آدام اسمیت در پکن


نقد فلسفه ی حق هگل


اشعار عاشقانه


آشنایی با تفکر تحلیلگرانه


سقوط اقتصادی 2008


سایه باد


دموکراسی برای شماری چند


7/5 درس درباره ی مغز


گل سرخ با هر نام دیگر


در دفاع از پوپولیسم چپ


همشهری کین


آشنایی با هنر پرمایه نوشتن


کتاب کار استدلال


زیبایی شناسی سرکوب شدگان


باید از جامعه دفاع کرد


گذارها به دموکراسی


نایب کنسول


درباره مسئله یهود


آنارشیسم، سیاست شاعرانه


آشنایی با هنر تفکر راهبردی


هنر ظریف به هیچ نشمردن


آشنایی با هنر پرسشگری


نگاهی از درون به جنبش چپ ایران


برآمدن پول


نوشتن خلاق


آشنایی با هنر دقیق خواندن


تفکر انتقادی


مفهوم کلی تاریخ


درد


زبان زرافه


تمرین ارتباط بدون خشونت


نیکوکاران نابکار


اربابان جدید جهان


عاشق


درس های درست اندیشیدن


درآمدی بر تفکر انتقادی


جوان خام


استبداد در ایران


در ستایش شرم


تشکیل سرمایه


مارکسیسم و دیالکتیک


مبانی هنر


حکمرانی در عصر جهانی شدن


میعاد در دوزخ


پنهان در خانه دیوانگان


برادران


محوریت دولت در جهان معاصر


باغ گذر


جامعه، فرهنگ و تفکر نقاد


دانش های ناروشن


در پرتگاه حادثه


ژن خودخواه


زیگموند فروید


آنچه بر من گذشت


جهان فراطبیعی


فراز و فرود شیخ خزعل


رنگ های دیگر


مفهوم آزادی


آشنایی با روش مسئله گشایی


تئاتر ابسورد


تاملات ابزاری


نوشتن و همین و تمام


عصر انقلاب


تاریخ آمریکا


اختراع قوم یهود


شهریار جدید


نظریه تاریخ مارکس


قدرت هنر


درسنامه ی نظریه ی ادبی


پرورش محبت آمیز کودکان


گیلگمش


جامعه شناسی انتقادی


سال های گم شده


دموکراسی در محیط کار


مرد معلق


ماکیاولی و ما


کار و فراغت ایرانیان


در تیررس حادثه


یا سوسیالیسم یا بربریت


دولت و جامعه مدنی


گزارش یک زندگی


سرشت راستین انسان


وابسته ی یک دم


مرید راستین


جینی، قورباغه خوبی باش!


ترس ترامپ در کاخ سفید


ذهن فریبکار شما


نوشتن با دوربین


تاملی بر عقب ماندگی ما


موهبت شگفت انگیز خشم


جسدهای شیشه ای


تجدد و تجدد ستیزی در ایران


دکترین شوک


مشروطه ی ایرانی


57 درس برای تقویت حافظه


چکیده تاریخ ایران


چرا درمانده ایم؟


خواب هایی که باید دید


اقتصاد ستارگان


تمدن اسلامی در جنوب آسیا


جهانی دیگر


گل باد لرزان


خورشید گوشه چهارم


همه چیز باطل است


از مصائب معنا


جغرافیای اصفهان


دلدادگی و عصیان


زنان سرسخت


مینوتار جهانی


دو مفهوم علیت


سرزمین های تکه تکه


تابستان 80


عشق


از خیرم بگذر!


عصر سرمایه


ماتریس زیبایی


سارتر در ایران


مارکس چه می گوید؟


تئودور آدورنو


نقد ادبی


اطاعت از اتوریته


سانسور و آزادی مطبوعات


بحران در اقتصاد جهانی


هانا آرنت


من آنچه شرط بلاغ است…


تاریخ آلمان


پی یر بوردیو


جمهوری خواهی در ایران


باران تابستان


امپریالیسم جدید


زمان بازیافته


نقد ایدئولوژی


فرهنگ و زندگی روزمره


بگذار آشغال بخورند


پایان کار


اصول و فنون مذاکره


عصر امپراتوری


میان گذشته و آینده


بازی های مشارکتی


همه مردان شاه


دوران قاجار


کتاب کوچک فلسفه


هستی آیینه


مسکوی لنین


شباهت های دو جنس


پاچینکو


پارادایم کثرت گرا


مخزن الاسرار


علم چیست؟


نو اختر کهکشان گوتنبرگ


محاکمه سقراط


مدرنیته و بحران ما


بیژن الهی


دولت در ایران


فنون و منابع در ایران


مرگ گذشته


شیدایی لل. و. اشتاین


نامه های زندان


شوق گفت و گو


والدین و بد رفتاری کودکان


به من دروغ نگو!


داستان فلسفه


معمای هویدا


اصول نگارش طرح کسب و کار


پدر ما که در آسمانی…


یه کلیک کوچولو


داستان سرایی سه بعدی


پل


مدرنیته، شبهه و دموکراسی


ابان،سابانا،داوید


گفتا که خراب اولی


دگردیسی کمونیسم مارکس


صدای زمانه


دو خیاط هندی


آتش پارسی


لائیسیته چیست؟


منظومه پیامبر نامبعوث


مانیفست خاموشان


موش کور


فرهنگنامه فلسفی


بینگو


سفر دیدار


دستور زبان باران


پایان قرن آمریکا؟


مکان های مارگریت دوراس


گرافیک


پویایی نقد


ساوانا بای


سیاها (یک دلقک بازی)


هنر سریع فکر کردن


چکامه های روشنایی


ماه آسمان صبح


حرف هایی که ندارم


سرگیجه


زمانه و آدم هایش


زبان زنان


کارگاه گرافیک


منتقدان فیلم آمریکا


نقد و قدرت


درآمدی بر فلسفه و ادبیات


کتاب کوچک سیاست


یا مرگ یا تجدد


هدیه


منقار باز پرنده


ناگفته ها


برخورد درون تمدن ها


مدیریت پروژه


جایگاه داستان کوتاه


طغیان توده ها


زبان، گفتمان و سیاست خارجی


چخوف در زندگی من


تئوکراسی آمریکایی


فروم در کلام خودش


عصر اروپا


بسیار سفر باید…


شهروندی سبز


گل قاصد


آکاستوس


وقتی کلاغ ها عشق می خورند


صداهای پر شورتر


رمان دیکتاتور


تیه طلا


هستی ناایمن


رمز موفقیت در تحصیل


توصیف، تبیین و نقد


دهخدا، مرغ سحر در شب تار


یک زندگی


آزادی وجدان