فهرست برترین آثار داستانی ایران

فهرست برترین آثار داستانی ایران

این فهرست، دربردارنده ی برترین، تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین آثار داستانی نوشته شده توسط نویسندگان بزرگ ایران، چهره هایی شاخص همچون صادق هدایت، عباس معروفی، بزرگ علوی، جلال آل احمد، سیمین دانشور و بسیاری دیگر است و در آن می توان بهترین داستان های ادبیات غنی کشورمان را یافت.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین آثار داستانی ایران

خیمه شب بازی


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

نفرین زمین


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سه تار


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سه قطره خون


جزو فهرست برترین آثار داستانی ایران

چمدان


جزء فهرست برترین آثار داستانی ایران

عادت می کنیم


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

انتخاب


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سمفونی مردگان (جیبی)


جایزه بنیاد انتشارات فلسفی ادبی سورکامپ

چشم هایش (پالتویی گالینگور)


جزو فهرست برترین آثار داستانی ایران

جای خالی سلوچ


جزء فهرست برترین آثار داستانی ایران

سال بلوا (جیبی)


جزء فهرست برترین آثار داستانی ایران

طریق بسمل شدن


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

مثل همه عصرها


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

طعم گس خرمالو


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

یک روز مانده به عید پاک


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

روز اول قبر


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

چراغ آخر


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

انتری که لوطی اش مرده بود


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

صادق هدایت: تراژدی شخصی، انزوای اجتماعی و بیگانگی جهانی

«صادق هدایت»، یکی از شناخته شده ترین نام ها در «ادبیات ایران»، مجموعه آثاری مسحورکننده، رعب انگیز و ماندگار را از خود بر جای گذاشت.