فهرست برترین آثار داستانی ایران

فهرست برترین آثار داستانی ایران

این فهرست، دربردارنده ی برترین، تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین آثار داستانی نوشته شده توسط نویسندگان بزرگ ایران، چهره هایی شاخص همچون صادق هدایت، عباس معروفی، بزرگ علوی، جلال آل احمد، سیمین دانشور و بسیاری دیگر است و در آن می توان بهترین داستان های ادبیات غنی کشورمان را یافت.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین آثار داستانی ایران

اسفار کاتبان


برنده ی جایزه ی بهترین رمان مهرگان ادب 1379

نفرین زمین


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سگ ولگرد


فهرست برترین آثار داستانی ایران

انتری که لوطی اش مرده بود


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سه تار


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سرگذشت کندوها


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

طریق بسمل شدن


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سه قطره خون


جزو فهرست برترین آثار داستانی ایران

یک روز مانده به عید پاک


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

مثل همه عصرها


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

بنی آدم


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

چمدان


جزء فهرست برترین آثار داستانی ایران

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

صادق هدایت: تراژدی شخصی، انزوای اجتماعی و بیگانگی جهانی

«صادق هدایت»، یکی از شناخته شده ترین نام ها در «ادبیات ایران»، مجموعه آثاری مسحورکننده، رعب انگیز و ماندگار را از خود بر جای گذاشت.