فهرست برترین آثار داستانی ایران

فهرست برترین آثار داستانی ایران

این فهرست، دربردارنده ی برترین، تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین آثار داستانی نوشته شده توسط نویسندگان بزرگ ایران، چهره هایی شاخص همچون صادق هدایت، عباس معروفی، بزرگ علوی، جلال آل احمد، سیمین دانشور و بسیاری دیگر است و در آن می توان بهترین داستان های ادبیات غنی کشورمان را یافت.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین آثار داستانی ایران

طریق بسمل شدن


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

نفرین زمین


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۲۵,۰۰۰ تومان

سه تار


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۷,۰۰۰ تومان

مثل همه عصرها


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۱,۰۰۰ تومان

یک روز مانده به عید پاک


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۱,۹۰۰ تومان

نون والقلم


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۲۰,۰۰۰ تومان

طعم گس خرمالو


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۴,۵۰۰ تومان

سه قطره خون


جزو فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

سلوک


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۳۰,۰۰۰ تومان

جزیره سرگردانی


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۲۵,۰۰۰ تومان

بنی آدم


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۹,۰۰۰ تومان

مدیر مدرسه


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۲,۰۰۰ تومان

آینه های دردار


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۶,۰۰۰ تومان

انتخاب


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۳,۰۰۰ تومان

شازده احتجاب


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۲,۵۰۰ تومان

سال بلوا (جیبی)


جزء فهرست برترین آثار داستانی ایران

۱۹,۰۰۰ تومان

چشم هایش


جزو فهرست برترین آثار داستانی ایران

۲۸,۰۰۰ تومان

یوزپلنگانی که با من دویده اند


تنها کتابی است که در زمان حیات بیژن نجدی از وی منتشر شد.

۱۳,۸۰۰ تومان

سمفونی مردگان


جایزه بنیاد انتشارات فلسفی ادبی سورکامپ

۱۷,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر