کتاب بهیموت یا پارلمان طولانی

Behemoth, or The Long Parliament
کد کتاب : 25442
مترجم :
شابک : 978-9641854562
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 330
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1682
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 8 مهر

معرفی کتاب بهیموت یا پارلمان طولانی اثر توماس هابز

کتاب «بهیموت یا پارلمان طولانی» برای هر خواننده ای که به بافت تاریخی اندیشه «توماس هابز» علاقه مند است، از ضروریات به حساب می آید. هابز، این فیلسوف بزرگ سیاسی در کتاب مشهور دیگرش به نام "لویاتان" ، چارچوبی تحلیلی برای بحث در مورد فتنه ، عصیان و تجزیه سلطه ارائه کرده بود. اما از کاربرد این چاچوب در مسائل انضمامی تا حدودی طفره رفته بود. هابز برای رفع این مشکل کتابی دیگر را از خود به جا گذاشت. کتابی با عنوان "بهیموت" که حدود سال 1668 به اتمام رسید و در اصل به عنوان کتابی مکمل در کنار لویاتان قرار میگیرد. و می شود گفت اساسا این کتاب نشان دهنده کاربرد سیستماتیک این چارچوب وضع شده در جنگ داخلی انگلیس است. لویاتان توصیف و تحلیل گذار از وضع طبیعی به جامعه ی مدنی و دولت و استقرار قدرت و حاکمیت و تبعیت و فرمانبرداری بود، درحالی که بهیموت توصیف روند قهقرایی یعنی فروپاشی حاکمیت و دولت و گسترش نافرمانبرداری و بازگشت به وضع طبیعی و عودت ددمنشی و شرارت مردم و جنگ همه بر ضد همه است. بهیموت تنها کاربرد نظریه ی عمومی لویاتان در یک نمونه ی خاص تاریخی نیست، بلکه زمینه ی پیدایش حوزه ی فکری دیگری در اندیشه ی سیاسی هابز را فراهم می کند و به تولید «دانش سیاسی» جدیدی می انجامد، که می توان از آن به عنوان «آموزش یا تربیت سیاسی» نام برد.

کتاب بهیموت یا پارلمان طولانی

توماس هابز
توماس هابز، زاده ی 5 آپریل 1588 و درگذشته ی 4 دسامبر 1679، فیلسوف برجسته ی انگلیسی بود که بیشتر به خاطر فعالیت هایش در عرصه ی فلسفه ی سیاسی شناخته می شود. هابز در پژوهش های علمی قرن هفدهم نقشی فعال داشت و با ریاضی دانان هم عصر خویش از جمله دکارت در تعامل بود. مخالفت او با تفکیک ذهن و جسم در دوگانگی دکارتی، باعث شد خود را ماتریالیستی تمام عیار بخواند، و مفهوم ذات یا جوهر غیرمادی را به عنوان عبارتی متناقض رد کند. هابز در ادامه ی اندیشه ی سیاسی ماکیاولی و در قلمرو جدید کشف کشف شده توسط او، نظریه...
قسمت هایی از کتاب بهیموت یا پارلمان طولانی (لذت متن)
انگیزه ی انتخاب بهیموت برای ترجمه، نه تنها اهمیت آن به دلیل تحلیل علل و عوامل و شرح تاریخ انقلاب انگلستان، به عنوان نخستین انقلاب در عصر مدرن، بلکه و به ویژه ربط و پیوند نظری آن به کتاب لویاتان است. لویاتان توصیف و تحلیل گذار از وضع طبیعی به جامعه ی مدنی و دولت و استقرار قدرت و حاکمیت و تبعیت و فرمانبرداری است در حالی که بهیموت توصیف روند قهقرایی یعنی فروپاشی حاکمیت و دولت و گسترش نافرمانبرداری و بازگشت به وضع طبیعی و عودت ددمنشی و جنگ همه بر ضد همه است. بهیموت تنها کاربرد نظریه ی عمومی لویاتان در یک نمونه ی خاص تاریخی نیست، بلکه زمینه ی پیدایش حوزه ی فکری دیگری در اندیشه ی هابز را فراهم می کند و به تولید «دانش سیاسی» جدید می انجامد که می توان از آن به عنوان آموزش یا تربیت سیاسی نام برد.