کتاب بهیموت یا پارلمان طولانی

Behemoth, or The Long Parliament
کد کتاب : 25442
مترجم :
شابک : 978-9641854562
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 330
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 1682
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 28 مرداد
توماس هابز
توماس هابز، زاده ی 5 آپریل 1588 و درگذشته ی 4 دسامبر 1679، فیلسوف برجسته ی انگلیسی بود که بیشتر به خاطر فعالیت هایش در عرصه ی فلسفه ی سیاسی شناخته می شود. هابز در پژوهش های علمی قرن هفدهم نقشی فعال داشت و با ریاضی دانان هم عصر خویش از جمله دکارت در تعامل بود. مخالفت او با تفکیک ذهن و جسم در دوگانگی دکارتی، باعث شد خود را ماتریالیستی تمام عیار بخواند، و مفهوم ذات یا جوهر غیرمادی را به عنوان عبارتی متناقض رد کند. هابز در ادامه ی اندیشه ی سیاسی ماکیاولی و در قلمرو جدید کشف کشف شده توسط او، نظریه...
قسمت هایی از کتاب بهیموت یا پارلمان طولانی (لذت متن)
انگیزه ی انتخاب بهیموت برای ترجمه، نه تنها اهمیت آن به دلیل تحلیل علل و عوامل و شرح تاریخ انقلاب انگلستان، به عنوان نخستین انقلاب در عصر مدرن، بلکه و به ویژه ربط و پیوند نظری آن به کتاب لویاتان است. لویاتان توصیف و تحلیل گذار از وضع طبیعی به جامعه ی مدنی و دولت و استقرار قدرت و حاکمیت و تبعیت و فرمانبرداری است در حالی که بهیموت توصیف روند قهقرایی یعنی فروپاشی حاکمیت و دولت و گسترش نافرمانبرداری و بازگشت به وضع طبیعی و عودت ددمنشی و جنگ همه بر ضد همه است. بهیموت تنها کاربرد نظریه ی عمومی لویاتان در یک نمونه ی خاص تاریخی نیست، بلکه زمینه ی پیدایش حوزه ی فکری دیگری در اندیشه ی هابز را فراهم می کند و به تولید «دانش سیاسی» جدید می انجامد که می توان از آن به عنوان آموزش یا تربیت سیاسی نام برد.