کتاب سیری در شعر فارسی

Persian poem
(بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن…)
کد کتاب : 79176
شابک : 978-9643721138
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 600
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 11
زودترین زمان ارسال : 5 مهر

معرفی کتاب سیری در شعر فارسی اثر عبدالحسین زرین کوب

سیری در شعر فارسی جز بررسی کوتاه سریعی از تحول شعر فارسی و شیوه های گذشته آن نیست و البته محدودیت مجال هم در حال حاضر چیزی بیش از این را اقتضا نمی تواند داشت؛ اما با سیری در نثر فارسی که باید به زودی این نگره محدود را دنبال و کامل نماید. شاید این کتاب بتواند چیزی از سیمای گذشته ی ادبی ایران را در آنچه به زبان فارسی و ادوار اسلامی فرهنگ ایران ارتباط دارد طرح و ترسیم نماید.
سیری در شعر فارسی تا وقتی از زندگانی شاعران و از اسباب و اغراضی که آنها در «صناعت شاعری» دارند نقشی روشن طرح ننماید البته ناتمام خواهد بود و پیداست که اهل هر گونه صناعت با قالب ها و افزارهای خویش کار می کند، در صناعت خویش اغراضی دارد و زندگی وی به نحوی با اغراض و با طرز کارش مربوط خواهد بود.
در واقع با آنکه شعر فارسی در آنچه به قالب بیانی و افراز کار مربوط است و همچنین در اغراض معانی که قالب های بیانی ناظر به تحقق دادن آنهاست بیشتر اوقات از شعر عروضی عرب متأثر به نظر می رسد، بدون شک عوامل ناشی از تأثیر اقلیم و میراث سنت نیز در تحول و تکاملی آن نمی توانسته است بی اثر مانده باشد.

کتاب سیری در شعر فارسی

عبدالحسین زرین کوب
عبدالحسین زرین کوب ادیب، تاریخ نگار، منتقد ادبی، نویسنده، و مترجم برجستهٔ ایران معاصر است. آثار او به عنوان مرجع عمده در مطالعات تصوف و مولوی شناسی شناخته می شود. وی از تاریخ نگاران برجستهٔ ایران است و آثار معروفی در تاریخ ایران و نیز تاریخ اسلام دارد. این آثار به دلیل بیان ادبی و حماسی تاریخ از آثار پرفروش در میان ایرانیان هستند.زرین کوب بیش از چهار دهه در دانشگاه تهران، ادبیات فارسی، تاریخ اسلام و تاریخ ایران تدریس کرد و پس از انقلاب، با مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی همکاری کرد، از جمله این...