رضی هیرمندی

رضی هیرمندی

رضی هیرمندی در سال ۱۳۲۶ در روستایی به نام واصلان در پیرامون زابل در سیستان به دنیا آمده است، دوره دبستان را در این روستا و دوره متوسطه را در رشته طبیعی در زابل به پایان برد. پس از آن در سال ۱۳۴۵ در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه مشهد (دانشگاه فردوسی) پذیرفته و در سال ۱۳۴۹ دانش آموخته شد. در سال ۱۳۵۳ به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد، و از آن سال در تهران به عنوان دبیر، در دبیرستان هایی مانند خوارزمی تدریس کرد. همزمان برای هشت سال در دانشگاه تهران به عنوان مربی، زبان انگلیسی را به دانشجویان تدریس می کرد. رضی هیرمندی در سال ۱۳۶۵ دوره کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی را در دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال ۱۳۶۷ در رساله ای با عنوان توصیف مقابله ای زمان ها در انگلیسی و فارسی به پایان رساند. در سال های ۱۳۷۰ به بعد او در دانشگاه آزاد اصول ترجمه را نیز به دانشجویان تدریس می کرد. سرانجام پس از بیست و پنج سال کار رسمی، درسال ۱۳۸۱ خودخواسته بازنشسته شد و یکسره به نوشتن و ترجمه پرداخته است. رضی هیرمندی کار ادبی اش را برای کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۵۵ با ترجمه کتاب درخت بخشنده اثر معروف شل سیلور استاین نویسنده شهیر آمریکایی آغاز کرد. همچنین در همین سال کار ترجمه برای بزرگسالان را با ترجمه کتاب این منم واکین شروع کرد. از آن پس رضی هیرمندی در دو رشته ترجمه و تألیف کار کرده است و حاصل آن بیش از ۱۰۰ اثر است. برخی از این آثار جوایزی را نصیب او کرده است.

کتاب های رضی هیرمندی

سنگی نشسته بود ساکت و آرام


بیش از این ها باید باشد!


بزین گفته ها 2


بزین گفته ها 1


تخلیت را به کار بنداز


خرگوش باهوش و گرگ ها


فیل ماکارون


می توانم یک من دیگر بسازم؟


اجازه هست؟


چگونه شیر باشیم؟


گوزن شاخدار فایده اش چیه؟


شاید سیب باشد


جان من این کتاب را باز نکن!


خوش بخوابی، خرس کوچولو


خرگوش گوش داد!


بیا برویم خانه، خرس کوچولو


آفرین، خرس کوچولو


قصه های با پدر و مادر 1


مامان رباتی


این هم جور دیگر


چرا من این احساس را دارم؟


هنر، برترین شکل امید


چیزی بگو


بگیر بخواب جسی


صبح به خیر همسایه


خرس شمشیر به دست


بیب، بیب، برو بخواب!


بخواب مثل ببر


وقت خوابه، بابا!


اگر گفتی چقدر دوستت دارم؟


گربه را دیدند


خوابت نمی برد،خرس کوچولو؟


من و تو، خرس کوچولو


من صندلی نیستم!


وای!چه جاها که خواهی رفت


شب بخیر، ببر عزیز!


بگذارید بخوابم گوسفندها!


ماجراهای بامزه در موزه…


دشمن


برگرد به تختخوابت،اد!


مجموعه قصه های با پدر و مادر


حالا دیگر شب بخیر!


هایکوهای طنزآمیز


به مدرسه دیر رسیدم چون


مشق شبم را ننوشتم چون


لوراکس


وقتی هورتون صدای هو کشید


شگفت زده


با همه چی


گربه ی با کلاه


اختراع هوگو کابره


یک گرفتاری دیگر


مرگ ایوان ایلیچ


گرگ ها


روباه و ستاره


فرهنگ شیطان


کرم اندازه گیر


من چه قدر قوی هستم


من چه قدر خوش تیپم


بی خیال خونسردی، عصبانی شو


چراغی زیر شیروانی


می زی گل به سر


یک زرافه و نیم


سرگذشت لافکادیو


بر بال های صلح