علی قانع

علی قانع

علی قانع متولد 1343 خورشیدی نویسنده ومترجم گیلانی ساکن قزوین است.

کتاب های علی قانع

مهمان نیمه شب


اعمال انسانی


قربانی


به کشتنش می ارزد


درون آب


دختری در قطار


اتاق


دوشیزگان


فرار کن


بی وفا


چخوف،مهمان تابستانی


سایه های سکوت


باغ های کیوتو


همسر ببر


دختر پنهان


آدمکش ها


قرار بازی


دختر سیاه/دختر سفید


بیشتر بخوانید

برترین رمان های نخست نویسندگان برجسته

آثاری که شروع کننده ی مسیرهای حرفه ایِ درخشانی بودند و در برخی موارد، یک شَبه خالق خود را به شهرت رسانده اند.