علی قانع

علی قانع

علی قانع متولد 1343 خورشیدی نویسنده ومترجم گیلانی ساکن قزوین است.

کتاب های علی قانع

فرار کن


بی وفا


چخوف،مهمان تابستانی


درون آب


دختری در قطار


اتاق


اعمال انسانی


سایه های سکوت


قربانی


باغ های کیوتو


همسر ببر


دختر پنهان


آدمکش ها


قرار بازی


دختر سیاه/دختر سفید