علی قانع

علی قانع

علی قانع متولد 1343 خورشیدی نویسنده ومترجم گیلانی ساکن قزوین است.

کتاب های علی قانع

درون آب


۳۰,۰۰۰ تومان

دختری در قطار


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

اتاق


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

اعمال انسانی


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

قربانی


۳۱,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰ تومان

همسر ببر


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

آدمکش ها


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان