علی قانع

علی قانع

علی قانع متولد 1343 خورشیدی نویسنده ومترجم گیلانی ساکن قزوین است.

کتاب های علی قانع

چخوف،مهمان تابستانی


درون آب


دختری در قطار


اتاق


اعمال انسانی


سایه های سکوت


قربانی


همسر ببر


دختر پنهان


آدمکش ها


قرار بازی