علی قانع

علی قانع

علی قانع متولد 1343 خورشیدی نویسنده ومترجم گیلانی ساکن قزوین است.

کتاب های علی قانع

درون آب


دختری در قطار


اتاق


اعمال انسانی


قربانی


همسر ببر


آدمکش ها


قرار بازی