کیهان بهمنی

کیهان بهمنی

کیهان بهمنی متولد 1304 مترجم و مدرس دانشگاه است

کتاب های کیهان بهمنی

پلیس حافظه


کشتن عمه خانم


همینگوی خبرنگار


ازدواج آماتوری


انتقام


خدمتکار و پروفسور


راهنمای وداع


شام در رستوران دلتنگی


پیرزن دوباره شانس می آورد


مترجم روسی


خورخه لوئیس بورخس


پیانو


جاسوس ها


من از گردنم بدم میاد


زندگی وحشی


فرزند پنجم


چمدان


والپارایزو


حفره ای تا آمریکا


نقطه امگا


بن لادن ها


قطار سه و ده دقیقه یوما


مرگ مورگان