کیهان بهمنی

کیهان بهمنی

کیهان بهمنی متولد 1304 مترجم و مدرس دانشگاه است

کتاب های کیهان بهمنی

کشتن عمه خانم


شام در رستوران دلتنگی


راهنمای وداع


خدمتکار و پروفسور


پیرزن دوباره شانس می آورد


پیانو


انتقام


جاسوس ها


زندگی وحشی


فرزند پنجم


حفره ای تا آمریکا


نقطه امگا


مرگ مورگان