کیهان بهمنی

کیهان بهمنی

کیهان بهمنی متولد 1304 مترجم و مدرس دانشگاه است

کتاب های کیهان بهمنی

ازدواج آماتوری


کشتن عمه خانم


خدمتکار و پروفسور


شام در رستوران دلتنگی


راهنمای وداع


پیرزن دوباره شانس می آورد


خورخه لوئیس بورخس


پیانو


انتقام


جاسوس ها


همینگوی خبرنگار


زندگی وحشی


فرزند پنجم


چمدان


والپارایزو


بن لادن ها


حفره ای تا آمریکا


نقطه امگا


مرگ مورگان