رضا دادویی

رضا دادویی

متولد ششم بهمن ماه 1355 هستم سال 1380 کارشناسی تمام شد و همان سال وارد دوره کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی شدم. و دو سال بعد با ارائه پایان نامه ای با موضوع «نیهیلیزم و تاثیر آن بر آثار نمایشی عباس نعلبندیان» فارغ التحصیل شدم. دوره دکترای پژوهش هنر را با گرایش جامعه شناسی سینما و تئاتر ایران از کودتای ٢٨ مرداد ٣٢ تا انقلاب سال ٥٧ در دانشگاه تهران می گذرانم مجموعه آثار هارولد پینتر، شکسپیر، هنریک ایبسن و استریندبرگ و کتاب هایی از کاواباتا، موراکامی، مارکز، پرل باک، آداموف، اینگ و... ترجمه و منتشر کرده ام. قصه ها و فیلمنامه هایی نوشته ام و فیلم های کوتاه و بلندی ساخته ام که عزیمت ، از میان آینه و تعبیر خواب از آن جمله است. در جشنواره های متعدد شرکت کرده ام و نزدیک به 15 جایزه داخلی و خارجی دریافت کرده ام. منبع : Rezadadooi.blogfa.com

کتاب های رضا دادویی