مهدی نوید

مهدی نوید

مهدی نوید مترجم ، نویسنده و شاعر معاصر ایرانی متولد سال 1360 می باشد.

کتاب های مهدی نوید

ملوی


اما ابرها…


فسه ها


دست آخر


مالون می میرد


مطرود و دو داستان دیگر


ننامیدنی


همه افتادگان


گربه ی درون


شکسته بسته ی لخته


در قند هندوانه


ریچارد براتیگان


لطفا این کتاب را بکارید


بهرام صادقی