مرکز

انتشارات مرکز

کتاب های انتشارات مرکز

یک حرف نامکرر


متال باز


ویتک


در ستایش سیاست


14 آبان روز آتش


ایل بختیاری در دوره ی قاجار


خودیاری در بیماری های عصبی


تاریخ تاریخ ها


آزادی و فرهنگ


آشنایی با همینگوی


آشنایی با ویرجینایا وولف


آشنایی با جیمز جویس


آلیور تویست


راه های ابریشم


در اسارات جغرافیا


ژیل دولوز


هنر حفظ آبرو


نظریه ای در باب عدالت


فوکو را فراموش کن


آشنایی با دکارت


قطعات تفکر


فرانکنشتاین


اسطوره


عدالت


سیرت رسول الله


هنر رنجاندن


هرمتیکا


فن سینما و بازیگری در سینما


اصول شکسته نویسی


نبردهای طبقاتی در فرانسه


هنر خوشبختی


آشنایی با سارتر


رئالیسم


تکرار


و دست هایت بوی نور می دهند


گفتمان و ترجمه


اسطوره های بین النهرینی


مفهوم زمان و چند اثر دیگر


هیجدهم برومر لوئی بناپارت


در باب طبیعت انسان


قبله عالم ژئوپلیتیک ایران


بچه های امروز معرکه اند


نکته های ویرایش


طعم گس خرمالو


6 متفکر اگزیستانسیالیست


آدمها روی پل


سرخ و سیاه


قصه های مشدی گلین خانم


اسطوره های موازی


101 مسئله فلسفی


دسته دلقک ها


تربیت احساسات


خیابان یک طرفه


حتی وقتی می خندیم


ماتیلدا


قدرت اسطوره


دوباره از همان خیابان ها


شرق بنفشه


ایرانیان


گاوخونی


مرگ قسطی


در جست و جوی زمان از دست رفته


ایران بین دو انقلاب


تفسیر خواب


مادام بواری


راز فال ورق


بیگانه


آشنایی با اسپینوزا


آشنایی با سقراط


روی ماه خداوند را ببوس


عادت می کنیم


آخرین سال قرن


مکاتب نوین زبان شناسی


نوبت ناتانائیل


نیچه: تن، هنر، شناخت


جنگ صلیبی اول


از ادبیات و آفرینش


آینده تاریخ است


آیینه، حرف، نور


دولت و دیوار


خانه های تاریخ


گفتگویی درباره ی خیر و شر


صد روز


راه های ابریشم نو


الهه ها: اسرار الوهیت زنانه


از عشق


سه استاد


امپراتور پرتغالستان


پوپولیسم


خیابان مارگوتا، شماره ی 110


هنر پیر شدن


فلسفه ی پول


نظریه ای در باب اقتباس


کمدی تراژدی و دین


فراسوی هگل و نیچه


سلطه و هنر مقاومت


جنبش تسخیر


آواز امشب


آخرین روزهای سال


تاریخ و هرمنوتیک


گفتار در روش


بانوی من قمری من


آشنایی با گارسیا مارکز


آشنایی با دیویی


آشنایی با بورخس


آشنایی با تولستوی


آشنایی با برکلی


پیچک باغ کاغذی


یا این یا آن(جلد دوم)


سفر قهرمان


موسیقی در فلسفه و عرفان


هفت درس مارسل پروست


دین یهود


بچه پرروهای ننر


بی دولتی دولت آرمان شهر


آشنایی با دریدا


آشنایی با کنفوسیوس


آشنایی با لایبنیتس


روز دیگر شورا


گودل ، اشر ، باخ


چه چیز به چه کس می رسد چرا


خانه دو طبقه خیابان سنایی


نظریه ی کنش ارتباطی


ناکجاآباد


آشنایی با لاک


آشنایی با هایدگر


آشنایی با کافکا


آشنایی با برتراند راسل


آشنایی با ژان ژاک روسو


آشنایی با فوکو


هنر مردن


مارتین هایدگر


عاشقی های سعدی


فوتبال و فلسفه


تئودور آدورنو


اسطوره های اینکا


آشنایی با کانت


آشنایی با شوپنهاور


در باب خواندن


معسومیت


ژانر


ترس و تنهایی


هنر زنده ماندن


پطرزبورگ


رولان بارت


توپ شبانه


کودکی و تاریخ


آشنایی با مارکس


آشنایی با کیرکگور


دو مسئله بنیادین اخلاق


اما آیا این هنر است


میشل فوکو


جستاری در خصوص فاهمه ی بشری


احمد شاه مسعود


ژولیا کریستوا


سفر به مرکز زمین


داغ ننگ


اسطوره های روسی


از گوشه و کنار ترجمه


موسیقی شناسی


سرود کریسمس


سیبی و دو آینه


یا این یا آن(جلد اول)


مفهوم آیرونی


یک جای امن


جنگ داخلی در فرانسه 1871


اندر آداب نوشتار


آشنایی با ماکیاوللی


آشنایی با ویتگنشتاین


آشنایی با اگوستین قدیس


متعلقات و ملحقات


تدوین فیلم و ویدئو


شناخت کورش


فلسفه شوپنهاور


تاریخ مختصر اسطوره


اسطوره های هندی


اسم شوهر من تهران است


اسطوره های سلتی


عجایب نامه


زایش تراژدی


اسطوره های آزتکی و مایایی


در سایه ی اکثریت های خاموش


رساله تاریخ


آشنایی با هیوم


واقعیت رویای من است


ریشه چهارگان اصل دلیل کافی


آشنایی با ارسطو


تلماک


مون بزرگ


ماده و آگاهی


فلسفه تحلیلی در قرن بیستم


دکتر جکیل و مسترهاید


حیوان قصه گو


شبکه های خشم و امید


سارتر که می نوشت


هنر خودشناسی


نیچه


بینامتنیت


نمود خود در زندگی روزمره


آواره و سایه اش


رولان بارت


کاوشی در خصوص فهم بشری


نگاهی تازه به معنی شناسی


هزار و یک شب


فرهنگ لغات زبان مخفی


زبان باز


اسطوره های رومی


استعاره


امید بازیافته


پروژه رزی


محاکمه ی سقراط


عناصر داستان


بازیگری و پرفرمنس آرت


من و ساز و کارهای دفاعی


صور بنیانی حیات دینی


آشنایی با هگل


فرهنگ واژه های فارسی سره


قصر به قصر


هاویه


فرهنگ علوم انسانی


برنامه ریزی تعاملی


کار روشنفکری


آبی ماورای بحار


زیباشناسی سخن پارسی 3


پیام عکس


تفسیر عتیق نیشابوری


نگاهی به فلسفه


خانواده آقای ابله


بازاندیشی زبان فارسی


اسطوره های مصری


گزارش یک مرگ


ماه نیمروز


زیباشناسی سخن پارسی 2


هایدگر و تاریخ هستی


دیوان سومنات


آواز زمین


شعر و اندیشه


آشنایی با افلاطون


مثل همه عصرها


سرگشتگی نشانه ها


خداشناسی


جامعه شناسی هنر


آشنایی با صادق هدایت


ناخودآگاه


ماه کامل می شود


زیباشناسی سخن پارسی 1


عشق صوفیانه


هایدگر و پرسش بنیادین


نقد و حقیقت


تاریخ بیهقی


انه اید


یونگ خدایان و انسان مدرن


ادیسه


بعد از پایان


رازی در کوچه ها


دولت و جامعه در ایران


اتوبوس پیر


شکسپیر و شرکا


متفکران بزرگ جامعه شناسی


تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (1)


بهت زدگی


ایلیاد


لذت متن


تاریخ سینما


اسطوره های ایرانی


اسطوره های یونانی


تقسیم


مفاهیم اساسی جامعه شناسی


مدرنیته و اندیشه ی انتقادی


سخن عاشق


باباگوریو


معمای مدرنیته


این یک چپق نیست


وانهاده


رویای مادرم


کتاب تردید


جنایت و مکافات


برادران کارامازوف


اسطوره امروز


مقالات مولانا


زندگی سراسر حل مسئله است


آنچه با پول نمی توان خرید


کولی کنار آتش


بازیگری متد


عرفان و رندی در شعر حافظ


از نشانه های تصویری تا متن


فرانی و زویی


نور پردازی تکچهره


هنر سینما


فرمین موش کتاب خوان


ساختار و تاویل متن


مقالات شمس


من گنجشک نیستم


رشد و شخصیت کودک


رویای تبت


اقتصاد سیاسی ایران


ترلان


نقد عکس


ایران عصر صفوی


تکنیک بازیگری


پرنده من


حقیقت و زیبایی


کوری


چراغ ها را من خاموش می کنم


کوش پیل دندان


آخرین بار


فاکنر در دانشگاه


درس گفتارهای ایدئوژی و اتوپیا


تجملات اشتراکی


قاچار قوچار


هنر فقیر


ازو و بوطیقای سینما


یک سال بعد


شب


دنیا از جنس خاطره هاست


در پیاده روی پرنده ها


شاهد گوشی


هفت ناخدا


روسو


برگ هایی از خاطرات من


تراژی کمدی


دگرگونی جهان


لیلا


حرمت شکنی ها


دن کامیلو و جوانان سرکش


تراژدی


ایام آموختن


پیکارسک


سیاست نامه


شهرهای نامرئی


نوع بشر


گفت و گوی دوراس / گدار


تراژدی در هارلم


کتاب فروشی سر نبش


درآمدی برنظریه معرفت


اکسپرسیونیسم


خاستگاه های جهان مدرن


زن سی ساله


روزی که برف سرخ ببارد


نوشته های پراکنده


بالون مهتا


تهرانی ها


پوچی


جستاری در باب اصول اخلاق


بابامومین در دریا


تنبل نالان


پرنده روح


اسلاوی ژیژک


اسطوره های چینی


دن کامیلو بر سر دوراهی


دن کامیلو و شیطان


آتالا و رنه


جهان اسطوره ها (1)


نظریه ادبی


رابینسون کروزو


برهنه در باد


تصاویر دنیای خیالی


صادق هدایت و مرگ نویسنده


اسطوره ای نو


نقالی و روحوضی


پایان یک مرد


آرمان های سیاسی


خاطرات ظلمت


درباره بوف کور هدایت


خوشی ها و روزها


آشنایی با نیچه


پیامدهای مدرنیت


جادوگرها


دادا و سوررئالیسم


پیش درآمدی بر نظریه ادبی


بعد از آن شب


درباره ی رنگها


تمام زمستان مرا گرم کن


سرخی تو از من


انگار گفته بودی لیلی


تاریخ عشق


سنگ یشم


هشت کوه


مرز


ملاقات


ضحاک


گردشگری موسیقی


فلامینگوهای بختگان


ساکن دو فرهنگ


خانه ای از آن دیگری


چیدن یال اسب وحشی


بلیت برگشت


آدرنالین


آرش کمانگیر


آتیلا


ملودرام


روشنگری در محاق


تصویر، سینما، اجتماع


قنادی ادوارد


دانته آلیگیری


حدیث غربت سعدی


تراژدی کافی نیست


پیشامد، بازی و همبستگی


برآمدن اسلام


آینه ها در مغز


تمثیل


دهاماپادا چنین گفت بودا


بارش سفره ماهی


گروتسک


خلیل ملکی


پسر اسوئا


ما گربه هستیم


ماتریالیسم


خاطرات یک دروغگو


پدیده رزی


موریس بلانشو


هم شاعر هم شعر


آیرونی


جزیره گنج


رمان به روایت رمان نویسان


زبان و مرگ


پیرنگ


آب بابا ارباب


تاریخ سیستان


درام


شریک جرم


تخیل


تاریخ خط


کلاسیسیزم


داستان کوتاه


مارکس و سیاست مدرن


آفتاب مهتاب


دن کامیلو و پسر ناخلف


طنز


آقای روباه شگفت انگیز


فاصله


پسر


پژوهشهای فلسفی


دنی قهرمان جهان


زندگی در دنیای متن


سفر تک نفره


هرمنوتیک مدرن


قصبه


جغد برفی


پیام آور ستارگان


ترز


پدیدار شناسی دین


اصول اخلاقی مترجم


شکار مرغابی


خداحافظی در ژوئن


والنتینا


ساما


پاریس دوراس


در سودای نظام داد


انقلاب صنعتی


وقتی عیسا خدا شد


ویتگنشتاین


مارسل پروست


نظریه عمومی جادو


گدا و دوشیزه ی مغرور


دوران همدلی


سرزمین عجایب


بهشت و دوزخ


مولودی


والتر بنیامین


ساحره سوزان


گربه همسایه


رفیق دن کامیلو


میراث تصوف


نامه های روسی


قسمت دیگران


نازارین


وقایع اتفاقیه


طبیعت و قاعده


راز آگاهی


فرضیه کمونیسم


کله ی اسب


کافه ای کنار آب


خانه ی خاموش


شاه کلید


اولین برف


هلوی غول پیکر


ادبیات پسامدرن


بیژن و منیژه


ناتورالیسم


آن طرف خیابان


43 داستان عاشقانه


نقطه صفر مرزی


اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات


استونر


قاموس خزران


کاپوزی


مینیمالیسم


کالوکائین


برو پیش از آن که عاشقت شوم


بازپسین گفت و گو


جادوی تئاتر


ویلیام شکسپیر


ناگهان سیلاب


صفات وجهی در زبان فارسی