مرکز

انتشارات مرکز

کتاب های انتشارات مرکز

تلماک


تاریخ تاریخ ها


هنر پیر شدن


فلسفه ی پول


کوش پیل دندان


هفت ناخدا


آخرین بار


روسو


تفسیر عتیق نیشابوری


فاکنر در دانشگاه


برگ هایی از خاطرات من


درس گفتارهای ایدئوژی و اتوپیا


تجملات اشتراکی


راه های ابریشم


قاچار قوچار


ازو و بوطیقای سینما


در اسارات جغرافیا


تنبل نالان


یک سال بعد


شب


آرمان های سیاسی


در باب خواندن


سفر قهرمان


تراژی کمدی


دگرگونی جهان


جستاری در خصوص فاهمه ی بشری


حرمت شکنی ها


دن کامیلو و جوانان سرکش


تراژدی


پیکارسک


سیاست نامه


خاستگاه های جهان مدرن


سفرنامه ی ناصر خسرو


گفت و گوی دوراس / گدار


تراژدی در هارلم


دین یهود


درآمدی برنظریه معرفت


جهان اسطوره شناسی (11)


سرود کریسمس


هنر زنده ماندن


یا این یا آن


نشانه ای برای رهایی


چه چیز به چه کس می رسد چرا


روزی که برف سرخ ببارد


نوشته های پراکنده


بالون مهتا


آشنایی با هایدگر


آشنایی با فوکو


دو مسئله بنیادین اخلاق


جهان اسطوره شناسی (9)


از گوشه و کنار ترجمه


مفهوم آیرونی


پطرزبورگ


پوچی


دن کامیلو بر سر دوراهی


جستاری در باب اصول اخلاق


هرمتیکا


مبانی اسطوره شناسی


سعدی شاعر عشق و زندگی


جهان اسطوره شناسی (3)


جهان اسطوره شناسی (4)


اسلاوی ژیژک


اسطوره های چینی


کتاب فیلسوفان مرده


قطعات تفکر


هنر خودشناسی


زایش تراژدی


دن کامیلو و شیطان


فرانکنشتاین


واقعیت رویای من است


آتالا و رنه


جهان اسطوره ها (1)


فلسفه شوپنهاور


دکتر جکیل و مسترهاید


جهان اسطوره شناسی (6)


اصول شکسته نویسی


نظریه ادبی


نیچه


ترجمه ی تفسیر طبری


رساله تاریخ


هنر رفتار با زنان


هنر خوشبختی


طعم گس خرمالو


کاوشی در خصوص فهم بشری


نکته های ویرایش


هزار و یک شب


رابینسون کروزو


اسطوره های رومی


برهنه در باد


تکرار


محاکمه ی سقراط


تصاویر دنیای خیالی


بازیگری و پرفرمنس آرت


من و ساز و کارهای دفاعی


صادق هدایت و مرگ نویسنده


پایان یک مرد


اسطوره ای نو


قصر به قصر


امید بازیافته


در باب طبیعت انسان


نگاهی به فلسفه


گفتمان و ترجمه


اسطوره های بین النهرینی


گزارش یک مرگ


آبی ماورای بحار


خاطرات ظلمت


درباره بوف کور هدایت


خوشی ها و روزها


تاریخ بیهقی


یک روز مانده به عید پاک


مثل همه عصرها


جامعه شناسی هنر


اسطوره های یونانی


ناخودآگاه


ماه کامل می شود


بعد از آن شب


آشنایی با نیچه


پیامدهای مدرنیت


انه اید


آدمها روی پل


یونگ خدایان و انسان مدرن


ادیسه


دادا و سوررئالیسم


پیش درآمدی بر نظریه ادبی


آنچه با پول نمی توان خرید


داستانهای ناتمام


6 متفکر اگزیستانسیالیست


درباره ی رنگها


ایلیاد


بعد از پایان


اتوبوس پیر


باباگوریو


سرخ و سیاه


لذت متن


قصه های مشدی گلین خانم


تقسیم


تمام زمستان مرا گرم کن


سخن عاشق


101 مسئله فلسفی


برادران کارامازوف


دسته دلقک ها


جهان همچون اراده و تصور


تربیت احساسات


قصه های شیخ اشراق


سرخی تو از من


این یک چپق نیست


وانهاده


جنایت و مکافات


زندگی سراسر حل مسئله است


خیابان یک طرفه


قدرت اسطوره


حتی وقتی می خندیم


ماتیلدا


کولی کنار آتش


شرق بنفشه


یک درخت یک صخره یک ابر


فرمین موش کتاب خوان


هنر سینما


از نشانه های تصویری تا متن


فرانی و زویی


ایرانیان


گاوخونی


مقالات شمس


انگار گفته بودی لیلی


مرگ قسطی


در جست و جوی زمان از دست رفته


تاریخ عشق


رشد و شخصیت کودک


رویای تبت


اقتصاد سیاسی ایران


ایران بین دو انقلاب


تفسیر خواب


مادام بواری


نقد عکس


تکنیک بازیگری


پرنده من


راز فال ورق


حقیقت و زیبایی


بیگانه


کوری


روی ماه خداوند را ببوس


عادت می کنیم


چراغ ها را من خاموش می کنم


سنگ یشم


مرز


ملاقات


هشت کوه


گردشگری موسیقی


فلامینگوهای بختگان


ضحاک


فوتبال و فلسفه


ساکن دو فرهنگ


چیدن یال اسب وحشی


تئودور آدورنو


ایام آموختن


بلیت برگشت


آتیلا


آدرنالین


آرش کمانگیر


روشنگری در محاق


تصویر، سینما، اجتماع


لیلا


هم شاعر هم شعر


قنادی ادوارد


ژیل دولوز


دانته آلیگیری


دانشنامه مختصر اقتصاد


تراژدی کافی نیست


پیشامد، بازی و همبستگی


برآمدن اسلام


آینه ها در مغز


آشنایی با کنفوسیوس


آشنایی با لایبنیتس


آشنایی با داستایفسکی


تمثیل


دهاماپادا چنین گفت بودا


سیذارتا چنین زیست بود


هنر حفظ آبرو


روز دیگر شورا


گروتسک


خلیل ملکی


پسر اسوئا


زن سی ساله


ما گربه هستیم


خاطرات یک دروغگو


کتاب فروشی سر نبش


پدیده رزی


موریس بلانشو


هنر مردن


عاشقی های سعدی


آب بابا ارباب


آشنایی با شوپنهاور


آشنایی با کانت


معسومیت


ژانر


آیرونی


پیدایش ناسیونالیسم ایرانی


کنار دریا، مرخصی و آزادی


آواز زمین


ناکجاآباد


آشنایی با مارکس


جزیره گنج


زبان باز


رمان به روایت رمان نویسان


رمزاندیشی و هنر قدسی


زبان و مرگ


تهرانی ها


پیرنگ


اسطوره های روسی


موسیقی شناسی


سیبی و دو آینه


تاریخ سیستان


متعلقات و ملحقات


این خیابان سرعت گیر ندارد


شناخت کورش


درام


حیوان قصه گو


پرنده روح


تاریخ مختصر اسطوره


اسطوره های سلتی


اسطوره های هندی


آشنایی با دکارت


رولان بارت


شریک جرم


عجایب نامه


اسطوره های آزتکی و مایایی


در سایه ی اکثریت های خاموش


رولان بارت


عدالت


ریشه چهارگان اصل دلیل کافی


ماده و آگاهی


جامعه شناسی پست مدرنیسم


تخیل


تاریخ خط


شبکه های خشم و امید


کلاسیسیزم


نمود خود در زندگی روزمره


آواره و سایه اش


آشنایی با اسپینوزا


هنر رنجاندن


داستان کوتاه


مارکس و سیاست مدرن


پروژه ی رزی


آفتاب مهتاب


عشق صوفیانه


عناصر داستان


دن کامیلو و پسر ناخلف


صور بنیانی حیات دینی


طنز


آشنایی با هگل


سیمای زن در فرهنگ ایران


هاویه


برنامه ریزی تعاملی


آشنایی با سارتر


آقای روباه شگفت انگیز


رئالیسم


چهار گزارش از تذکره اولیاء


درباره ی تقسیم کار اجتماعی


فاصله


آشنایی با سقراط


جهان ایرانی و ایران جهانی


پسر


پژوهشهای فلسفی


بازاندیشی زبان فارسی


اسطوره های مصری


اسطوره امروز


اسطوره های موازی


دیوان سومنات


هایدگر و تاریخ هستی


آشنایی با افلاطون


شکسپیر و شرکا


دنی قهرمان جهان


سفر تک نفره


زندگی در دنیای متن


خداشناسی


آشنایی با صادق هدایت


ماه نیمروز


بچه های امروز معرکه اند


هایدگر و پرسش بنیادین


نقد و حقیقت


متفکران بزرگ جامعه شناسی


رازی در کوچه ها


دولت و جامعه در ایران


انسانی زیاده انسانی


کتاب تردید


هرمنوتیک مدرن


مدرنیته و اندیشه ی انتقادی


معمای مدرنیته


سرگذشت حاجی بابای اصفهانی


رویای مادرم


مقالات مولانا


بازیگری متد


نور پردازی تکچهره


ساختار و تاویل متن


ترلان


ایران عصر صفوی


جهان و تاملات فیلسوف


قوها انعکاس فیل ها


گدا و دوشیزه ی مغرور


قصبه


جغد برفی


ترز


پیام آور ستارگان


تاریخ مختصر عدالت توزیعی


پدیدار شناسی دین


آخرین روزهای سال


شکار مرغابی


خداحافظی در ژوئن


والنتینا


ملودرام


ساما


نزدیک ترین چیز به زندگی


تاریخ و هرمنوتیک


شهرهای نامرئی


گفتار در روش


پاریس دوراس


در سودای نظام داد


وقتی عیسا خدا شد


ویتگنشتاین


نظریه عمومی جادو


مارسل پروست


لویی فردینان سلین


مجموعه آثار علی حاتمی


دوران همدلی


آشنایی با دریدا


سرزمین عجایب


بارش سفره ماهی


گودل ، اشر ، باخ


مولودی


والتر بنیامین


ماتریالیسم


ساحره سوزان


گربه همسایه


رفیق دن کامیلو


میراث تصوف


نامه های روسی


اسطوره های اینکا


اسم شوهر من تهران است


قسمت دیگران


وقایع اتفاقیه


نازارین


طبیعت و قاعده


راز آگاهی


فرضیه کمونیسم


کله ی اسب


کافه ای کنار آب


میشل فوکو


خانه ی خاموش


یک جای امن


اندر آداب نوشتار


توپ شبانه


شاه کلید


اولین برف


آشنایی با هیوم


هلوی غول پیکر


اسطوره


ارگونومی برای مبتدیان


سارتر که می نوشت


ادبیات پسامدرن


بیژن و منیژه


نبردهای طبقاتی در فرانسه


صادق هدایت و هراس از مرگ


استعاره


ناتورالیسم


واژه نامه فلسفی مارکس


آن طرف خیابان


فرهنگ لغات زبان مخفی


43 داستان عاشقانه


کار روشنفکری


شعر و اندیشه


قصه جزیره ناشناخته


چارلی و کارخانه شکلات سازی


جادوگرها


نقطه صفر مرزی


سلطه و هنر مقاومت


اصول اخلاقی مترجم


اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات


آسیاب رودخانه فلاس


تاریخ مختصر جمهوری وایمار


استونر


قاموس خزران


کاپوزی


حدیث غربت سعدی


بچه پرروهای ننر


مینیمالیسم


گفت و گو با جلال ستاری


کالوکائین


برو پیش از آن که عاشقت شوم


بازپسین گفت و گو


جادوی تئاتر


نوع بشر


ویلیام شکسپیر


آشنایی با لاک


آشنایی با کافکا


مارتین هایدگر


ناگهان سیلاب


کتابچه فروتن آشپزی


صفات وجهی در زبان فارسی


ژولیا کریستوا


سفر کسرا


این یک فصل دیگر است


مشق های خط نخورده


انسان و مرگ


آخرین خنده


دینهای ژاپنی


مواضع


خاطرات اردی بهشت


آشنایی با ماکیاوللی


فراسوی ایمان و کفر


کمدی


دین بودا


اومانیسم


باد هر جا بخواهد می وزد


داروی معجزه گر


آفرینش و آزادی


سه کتاب


نیچه ی جوان


متاسفیم از...


کتاب دیوها


کتاب غول ها


کتاب قهرمانان


فلسفه و سیاست واقعی


سلجوقیان


راهنمای شوپنهاور


خرد و خشونت


حقوق ما


شهر و شهر


چین در 10 کلمه


صادق هدایت در تار عنکبوت


عزیز نسفی


سرشت و سرنوشت


اکسپرسیونیسم


اومانیسم در نقد فیلم


بهشت و دوزخ


نوبت سگ ها


در انتظار بربرها


آمریکا


نقالی و روحوضی


نگاه واقعی


نخودی و آنتون


عنکبوت و مگس


کتاب اژدهایان


سکوت ها


خانه ای از آن دیگری


تحریر ایلامی


زمزمه ی گلاکن


موشت


جمهوری خواهی


جام گمج


فیلم و فرمالین


ستاره باز


مدازما و سم سلطان


دخترک پسرنما


سه زن


بوی درخت گویاو


قصه های غیر معمولی (2)


طالبان


رمانس


دیدار در حلب


قصه های غیر معمولی (1)


داستان دو شهر


وطن فروش


مردم معمولی


فلسفه ی آگامبن


شوپنهاور


سفید بینوا


سارق چیزهای بی ارزش


چمدان دلتنگی


جنبش تسخیر


پارتیان


از کوچه سام


گفتمش آن مثنوی تاخیر شد


روزنامه نویس


ظرفیت فعل


ژان فرانسوا لیوتار


فیلسوفان یونان


غلامان خاصه


زن صاحبخانه


دیروز زیبا بود


پیشخدمت


بانوی من قمری من


جهان اسطوره ها (2)


ویزای کوه قاف


خشت خام


دنیا را گشتم بدون تو


شصت داستان


آشنایی با آکویناس


دستکش قرمز


رباعیات خیام