مرکز

انتشارات مرکز

کتاب های انتشارات مرکز

معسومیت


سفرنامه ی ناصر خسرو


خلیل ملکی


تصویر، سینما، اجتماع


روز دیگر شورا


روشنگری در محاق


هنر حفظ آبرو


پسر اسوئا


هنر زنده ماندن


یا این یا آن


پطرزبورگ


نشانه ای برای رهایی


ما گربه هستیم


کنار دریا، مرخصی و آزادی


هنر خودشناسی


دیوان سومنات


جنایت و مکافات


شکسپیر و شرکا


عادت می کنیم


والنتینا


شکار مرغابی


خداحافظی در ژوئن


ساما


نزدیک ترین چیز به زندگی


سیاست نامه


ملودرام


شهرهای نامرئی


تاریخ و هرمنوتیک


زن سی ساله


والتر بنیامین


ماتریالیسم


گفتار در روش


چه چیز به چه کس می رسد چرا


گفت و گوی دوراس / گدار


پاریس دوراس


آواز زمین


کتاب فروشی سر نبش


هنر رفتار با زنان


هنر خوشبختی


هنر رنجاندن


پدیده رزی


بارش سفره ماهی


سرود کریسمس


مولودی


ساحره سوزان


خانه دو طبقه خیابان سنایی


نازارین


قسمت دیگران


فرانکنشتاین


در باب طبیعت انسان


مثل همه عصرها


یک روز مانده به عید پاک


طعم گس خرمالو


ایرانیان


عدالت


شاه کلید


محاکمه ی سقراط


گزارش یک مرگ


اسطوره های موازی


آنچه با پول نمی توان خرید


روی ماه خداوند را ببوس


مدرنیته و اندیشه ی انتقادی


اتوبوس پیر


کوری


گاوخونی


وانهاده


101 مسئله فلسفی


ایران عصر صفوی


چراغ ها را من خاموش می کنم


فرمین موش کتاب خوان


استونر


سرزمین عجایب


پیدایش ناسیونالیسم ایرانی


تاریخ مختصر جمهوری وایمار


خیر عمومی و خیر خصوصی


گودل ، اشر ، باخ


قاموس خزران


خاطرات یک دروغگو


نوع بشر


زایش تراژدی


رفیق دن کامیلو


فرضیه کمونیسم


کاپوزی


سه رساله ی پیشانقدی


دو مسئله بنیادین اخلاق


کالوکائین


ویلیام شکسپیر


ناکجاآباد


آشنایی با لاک


شبکه های خشم و امید


جستاری در باب اصول اخلاق


تاریخ محاصره لیسبون


آشنایی با اسپینوزا


آشنایی با اگوستین قدیس


تکرار


مفهوم زمان و چند اثر دیگر


صور بنیانی حیات دینی


پایان یک مرد


تاریخ بیهقی


سرخ و سیاه


هایدگر و تاریخ هستی


جهان همچون اراده و تصور


تاریخ عشق


انگار گفته بودی لیلی


بیگانه


خیابان یک طرفه


بهشت و دوزخ


دهاماپادا چنین گفت بودا


سیذارتا چنین زیست بود


شهر و شهر


برو پیش از آن که عاشقت شوم


مفهوم آیرونی


چین در 10 کلمه


گربه همسایه


کاوشی در خصوص فهم بشری


پروژه ی رزی


نوبت سگ ها


در انتظار بربرها


کافه ای کنار آب


آمریکا


ریشه چهارگان اصل دلیل کافی


عجایب نامه


رولان بارت


فاصله


در جست و جوی زمان از دست رفته


تکنیک بازیگری


یک درخت یک صخره یک ابر


موشت


زمزمه ی گلاکن


جام گمج


گفت و گو با جلال ستاری


جمهوری خواهی


جنگ های ایران و یونان


آبی ماورای بحار


بچه های امروز معرکه اند


شش یادداشت برای هزاره ی بعدی


ستاره باز


فیلم و فرمالین


متعلقات و ملحقات


اومانیسم در نقد فیلم


گیتا - کتاب فرزانگی


رولان بارت


ماه نیمروز


شرق بنفشه


حقیقت و زیبایی


مقالات مولانا


کولی کنار آتش


مرگ قسطی


راز آگاهی


سه زن


گفتمش آن مثنوی تاخیر شد


روزنامه نویس


اتحادیه های کارگری


بوی درخت گویاو


خانه ی خاموش


فیلسوفان یونان


کالون و قیام کاستلیون


بعد از پایان


بانوی من قمری من


پیشخدمت


زن صاحبخانه


دیروز زیبا بود


خاطرات اردی بهشت


خشت خام


شریک جرم


ماه کامل می شود


در سایه ی اکثریت های خاموش


شصت داستان


رساله تاریخ


دستکش قرمز


مارکس و سیاست مدرن


نقد و حقیقت


دسته دلقک ها


پیش درآمدی بر نظریه ادبی


بعد از آن شب


مادام بواری


هنر انتزاعی


مینیمالیسم


شاهد گوشی


عدالت عشق زیبایی


قطعات تفکر


واقعیت رویای من است


بابامومین در دریا


نقاب روشنگری


طبیعت و قاعده


مقدمه ای بر فلسفه ذهن


روزی که برف سرخ ببارد


اوپانیشادها کتاب های حکمت


آشنایی با ماکیاوللی


باباگوریو


قصر به قصر


دین بودا


کارنامه اردشیر بابکان


ناخودآگاه


مواضع


آواره و سایه اش


بینامتنیت


پیام عکس


خوشی ها و روزها


کار روشنفکری


امید بازیافته


رازی در کوچه ها


درباره ی تقسیم کار اجتماعی


بیژن و منیژه


جهان و تاملات فیلسوف


رئالیسم


باد هر جا بخواهد می وزد


خاطرات ظلمت


آشنایی با سقراط


آشنایی با هگل


داستانهای ناتمام


رویای مادرم


سخن عاشق


آشنایی با افلاطون


پیامدهای مدرنیت


لذت متن


قصه جزیره ناشناخته


تربیت احساسات


قدرت اسطوره


ترلان


حتی وقتی می خندیم


معمای مدرنیته


این یک چپق نیست


تفسیر خواب


مقالات شمس


از نشانه های تصویری تا متن


فرانی و زویی


پرنده من


رویای تبت


سرخی تو از من


اقتصاد سیاسی ایران


ایران بین دو انقلاب


راز فال ورق


سیبی و دو آینه


حقیقت دموکراسی


جزیره گنج


منطق گفتگویی میخائیل باختین


اولین برف


تاریخ سیستان


یک جای امن


نیچه


رباعی محبوب من


دن کامیلو و پسر ناخلف


واژه نامه فلسفی مارکس


آشنایی با هیوم


دولت و جامعه در ایران


هرمنوتیک مدرن


بازیگری متد


دوباره از همان خیابان ها


اصول کارگردانی تئاتر


پسر بزرگ


اکسپرسیونیسم


غلامان خاصه


زندگی نامه


گروتسک


آشنایی با فوکو


فلسفه و آینه طبیعت


به سوی پسامدرن


اکران اندیشه


فوکو را فراموش کن


اندر آداب نوشتار


استعاره


سارتر که می نوشت


ادبیات پسامدرن


اسطوره ای نو


نبردهای طبقاتی در فرانسه


آفتاب مهتاب


هایدگر و پرسش بنیادین


انه اید


خطابه


تمثیل


آیرونی


ژانر


پیکارسک


قصه های دره مومین


دره ی مومین در پاییز


خواب زمستانی مومین ها


آشنایی با مارکس


آشنایی با دیویی


آشنایی با هایدگر


آشنایی با آلن پو


موسیقی شناسی


وقایع اتفاقیه


اسطوره های چینی


پوچی


آشنایی با ژان ژاک روسو


مون بزرگ


نظریه ادبی


وطن فروش


بازیگری و پرفرمنس آرت


آشنایی با کیرکگور


داستان کوتاه


سال من


آشنایی با نیچه


ترس و تنهایی


ماجراهای بابا مومین


دن کامیلو بر سر دوراهی


آشنایی با گارسیا مارکز


این یک فصل دیگر است


توپ شبانه


کلاسیسیزم


ناتورالیسم


آشنایی با همینگوی


آشنایی با کافکا


آشنایی با بورخس


آشنایی با دی اچ لارنس


برهنه در باد


آیوانهو


ماهی بزرگ


بازپسین گفت و گو


آشنایی با آکویناس


شیللر برای معاصران


پل دومان


کبوتر


تقسیم


دیدار در حلب


دینهای ژاپنی


اروپایی ها


آن طرف خیابان


صادق هدایت و مرگ نویسنده


آوای جهیدن غوک


درباره بوف کور هدایت


کله ی اسب


بالون مهتا


سفر کسرا