مرکز

انتشارات مرکز

کتاب های انتشارات مرکز

تاریخ تاریخ ها


هنر پیر شدن


فلسفه ی پول


کوش پیل دندان


هفت ناخدا


آخرین بار


روسو


بیایید ترجمه کنیم


تفسیر عتیق نیشابوری


سفر قهرمان


فاکنر در دانشگاه


برگ هایی از خاطرات من


درس گفتارهای ایدئوژی و اتوپیا


تراژی کمدی


دگرگونی جهان


جستاری در خصوص فاهمه ی بشری


تجملات اشتراکی


راه های ابریشم


لیلا


قاچار قوچار


ازو و بوطیقای سینما


در اسارات جغرافیا


تنبل نالان


حرمت شکنی ها


یک سال بعد


این خیابان سرعت گیر ندارد


شب


رابینسون کروزو


درآمدی برنظریه معرفت


دکتر جکیل و مسترهاید


دن کامیلو و جوانان سرکش


جهان اسطوره شناسی (11)


تراژدی


آرمان های سیاسی


در باب خواندن


پیکارسک


سیاست نامه


سفرنامه ی ناصر خسرو


قطعات تفکر


زن سی ساله


تراژدی در هارلم


دو مسئله بنیادین اخلاق


جهان اسطوره شناسی (9)


سرود کریسمس


خاستگاه های جهان مدرن


هنر زنده ماندن


یا این یا آن


نشانه ای برای رهایی


گفت و گوی دوراس / گدار


چه چیز به چه کس می رسد چرا


روزی که برف سرخ ببارد


سیمای زن در فرهنگ ایران


جهان اسطوره ها (1)


سعدی شاعر عشق و زندگی


جهان اسطوره شناسی (4)


از گوشه و کنار ترجمه


پطرزبورگ


نوشته های پراکنده


بالون مهتا


جستاری در باب اصول اخلاق


باباگوریو


شیخ ابوالحسن خرقانی


نگاهی به فلسفه


جهان اسطوره شناسی (6)


جهان اسطوره شناسی (3)


اسلاوی ژیژک


اسطوره های چینی


مفهوم آیرونی


هنر خودشناسی


نیچه


پوچی


دن کامیلو بر سر دوراهی


رساله تاریخ


ایرانیان


فرانکنشتاین


رولان بارت


اسطوره ای نو


ریشه چهارگان اصل دلیل کافی


هرمتیکا


انسانی زیاده انسانی


اصول شکسته نویسی


نظریه ادبی


برهنه در باد


کتاب فیلسوفان مرده


زایش تراژدی


دن کامیلو و شیطان


واقعیت رویای من است


هنر رفتار با زنان


هنر خوشبختی


جهان و تاملات فیلسوف


آتالا و رنه


آدمها روی پل


فلسفه شوپنهاور


جامعه شناسی هنر


تکرار


بعد از پایان


محاکمه ی سقراط


ترجمه ی تفسیر طبری


بازیگری و پرفرمنس آرت


من و ساز و کارهای دفاعی


صادق هدایت و مرگ نویسنده


داستانهای ناتمام


طعم گس خرمالو


قصر به قصر


کاوشی در خصوص فهم بشری


نکته های ویرایش


اسطوره های رومی


دادا و سوررئالیسم


کار روشنفکری


تقسیم


تصاویر دنیای خیالی


پایان یک مرد


سخن عاشق


برادران کارامازوف


در باب طبیعت انسان


پیامدهای مدرنیت


دسته دلقک ها


سرخ و سیاه


لذت متن


تربیت احساسات


درباره ی رنگها


اسطوره های بین النهرینی


گزارش یک مرگ


قدرت اسطوره


پیش درآمدی بر نظریه ادبی


حتی وقتی می خندیم


ترلان


تمام زمستان مرا گرم کن


یک روز مانده به عید پاک


مثل همه عصرها


جهان همچون اراده و تصور


گفتمان و ترجمه


قصه های مشدی گلین خانم


اسطوره های یونانی


ناخودآگاه


شرق بنفشه


آبی ماورای بحار


ماه کامل می شود


بعد از آن شب


خاطرات ظلمت


هایدگر و پرسش بنیادین


بازیگری متد


این یک چپق نیست


درباره بوف کور هدایت


آشنایی با نیچه


جنایت و مکافات


آنچه با پول نمی توان خرید


خوشی ها و روزها


تاریخ بیهقی


6 متفکر اگزیستانسیالیست


یونگ خدایان و انسان مدرن


تاریخ عشق


ماتیلدا


اتوبوس پیر


101 مسئله فلسفی


سرخی تو از من


وانهاده


قصه های شیخ اشراق


خیابان یک طرفه


زندگی سراسر حل مسئله است


عرفان و رندی در شعر حافظ


یک درخت یک صخره یک ابر


هنر سینما


از نشانه های تصویری تا متن


کولی کنار آتش


فرانی و زویی


فرمین موش کتاب خوان


گاوخونی


انگار گفته بودی لیلی


مرگ قسطی


مقالات شمس


رشد و شخصیت کودک


مادام بواری


رویای تبت


اقتصاد سیاسی ایران


ایران بین دو انقلاب


تفسیر خواب


نقد عکس


تکنیک بازیگری


پرنده من


راز فال ورق


حقیقت و زیبایی


بیگانه


کوری


عادت می کنیم


روی ماه خداوند را ببوس


چراغ ها را من خاموش می کنم


موریس بلانشو


سنگ یشم


هم شاعر هم شعر


هنر مردن


مرز


ملاقات


هزار و یک شب


هشت کوه


قنادی ادوارد


فلامینگوهای بختگان


ضحاک


عاشقی های سعدی


گردشگری موسیقی


فوتبال و فلسفه


زبان و مرگ


ساکن دو فرهنگ


دانشنامه مختصر اقتصاد


چیدن یال اسب وحشی


تئودور آدورنو


تراژدی کافی نیست


بلیت برگشت


ایام آموختن


آتیلا


آدرنالین


آرش کمانگیر


دهاماپادا چنین گفت بودا


روشنگری در محاق


تصویر، سینما، اجتماع


ژیل دولوز


دانته آلیگیری


پیشامد، بازی و همبستگی


برآمدن اسلام


آینه ها در مغز


آشنایی با کنفوسیوس


آشنایی با لایبنیتس


آشنایی با داستایفسکی


تمثیل


سیذارتا چنین زیست بود


هنر حفظ آبرو


روز دیگر شورا


گروتسک


خلیل ملکی


پسر اسوئا


ما گربه هستیم


خاطرات یک دروغگو


کتاب فروشی سر نبش


پدیده رزی


رمان به روایت رمان نویسان


رمزاندیشی و هنر قدسی


آب بابا ارباب


آشنایی با شوپنهاور


آشنایی با کانت


معسومیت


ژانر


آیرونی


پیدایش ناسیونالیسم ایرانی


کنار دریا، مرخصی و آزادی


آواز زمین


ناکجاآباد


آشنایی با مارکس


جزیره گنج


زبان باز


درام


جامعه شناسی پست مدرنیسم


پیرنگ


تخیل


تهرانی ها


اسطوره های روسی


موسیقی شناسی


سیبی و دو آینه


تاریخ سیستان


متعلقات و ملحقات


شناخت کورش


حیوان قصه گو


تاریخ مختصر اسطوره


پرنده روح


اسطوره های هندی


اسطوره های سلتی


آشنایی با دکارت


اوپانیشادها کتاب های حکمت


رولان بارت


عجایب نامه


شریک جرم


رازی در کوچه ها


اسطوره های آزتکی و مایایی


در سایه ی اکثریت های خاموش


عدالت


ماده و آگاهی


تاریخ خط


شبکه های خشم و امید


کلاسیسیزم


نمود خود در زندگی روزمره


دولت و جامعه در ایران


آواره و سایه اش


آشنایی با اسپینوزا


هنر رنجاندن


زندگی در دنیای متن


دنی قهرمان جهان


داستان کوتاه


مارکس و سیاست مدرن


پروژه ی رزی


آفتاب مهتاب


عشق صوفیانه


عناصر داستان


صور بنیانی حیات دینی


دن کامیلو و پسر ناخلف


طنز


آشنایی با هگل


رویای مادرم


هاویه


برنامه ریزی تعاملی


آقای روباه شگفت انگیز


آشنایی با سارتر


ایلیاد


رئالیسم


مفهوم زمان و چند اثر دیگر


چهار گزارش از تذکره اولیاء


معمای مدرنیته


درباره ی تقسیم کار اجتماعی


فاصله


آشنایی با سقراط


کتاب تردید


سفر تک نفره


جهان ایرانی و ایران جهانی


پژوهشهای فلسفی


پسر


اسطوره امروز


اسطوره های ایرانی


اسطوره های مصری


بازاندیشی زبان فارسی


آشنایی با صادق هدایت


ادیسه


اسطوره های موازی


ماه نیمروز


مفاهیم اساسی جامعه شناسی


هرمنوتیک مدرن


بچه های امروز معرکه اند


هایدگر و تاریخ هستی


دیوان سومنات


سرگذشت حاجی بابای اصفهانی


آشنایی با افلاطون


نقد و حقیقت


انه اید


شکسپیر و شرکا


خداشناسی


مدرنیته و اندیشه ی انتقادی


مقالات مولانا


نور پردازی تکچهره


ساختار و تاویل متن


ایران عصر صفوی


ویتگنشتاین


نظریه عمومی جادو


قصبه


گدا و دوشیزه ی مغرور


قوها انعکاس فیل ها


دوران همدلی


جغد برفی


پیام آور ستارگان


تاریخ مختصر عدالت توزیعی


ترز


پدیدار شناسی دین


آخرین روزهای سال


شکار مرغابی


خداحافظی در ژوئن


والنتینا


ملودرام


ساما


نزدیک ترین چیز به زندگی


تاریخ و هرمنوتیک


شهرهای نامرئی


گفتار در روش


پاریس دوراس


در سودای نظام داد


نامه های روسی


وقتی عیسا خدا شد


مجموعه آثار علی حاتمی


لویی فردینان سلین


مارسل پروست


آشنایی با دریدا


سرزمین عجایب


بارش سفره ماهی


گودل ، اشر ، باخ


مولودی


والتر بنیامین


ماتریالیسم


ساحره سوزان


گربه همسایه


رفیق دن کامیلو


میراث تصوف


اسم شوهر من تهران است


اسطوره های اینکا


وقایع اتفاقیه


قسمت دیگران


نازارین


طبیعت و قاعده


راز آگاهی


فرضیه کمونیسم


کله ی اسب


کافه ای کنار آب


خانه ی خاموش


یک جای امن


اندر آداب نوشتار


توپ شبانه


شاه کلید


اولین برف


آشنایی با هیوم


هلوی غول پیکر


اسطوره


ارگونومی برای مبتدیان


سارتر که می نوشت


ادبیات پسامدرن


بیژن و منیژه


فرهنگ لغات زبان مخفی


صادق هدایت و هراس از مرگ


استعاره


ناتورالیسم


امید بازیافته


واژه نامه فلسفی مارکس


آن طرف خیابان


چارلی و کارخانه شکلات سازی


43 داستان عاشقانه


جادوگرها


شعر و اندیشه


قصه جزیره ناشناخته


نقطه صفر مرزی


مبانی اسطوره شناسی


صفات وجهی در زبان فارسی


کتابچه فروتن آشپزی


سلطه و هنر مقاومت


اصول اخلاقی مترجم


اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات


آسیاب رودخانه فلاس


تاریخ مختصر جمهوری وایمار


استونر


قاموس خزران


کاپوزی


حدیث غربت سعدی


بچه پرروهای ننر


مینیمالیسم


گفت و گو با جلال ستاری


کالوکائین


برو پیش از آن که عاشقت شوم


بازپسین گفت و گو


جادوی تئاتر


نوع بشر


ویلیام شکسپیر


آشنایی با لاک


آشنایی با کافکا


مارتین هایدگر


ناگهان سیلاب


ژولیا کریستوا


سفر کسرا


این یک فصل دیگر است


مشق های خط نخورده


کمدی


انسان و مرگ


آخرین خنده


دینهای ژاپنی


مواضع


خاطرات اردی بهشت


فراسوی ایمان و کفر


دین بودا


اومانیسم


باد هر جا بخواهد می وزد


داروی معجزه گر


آفرینش و آزادی


سه کتاب


متاسفیم از...


نیچه ی جوان


فلسفه و سیاست واقعی


کتاب دیوها


کتاب غول ها


کتاب قهرمانان


صادق هدایت در تار عنکبوت


سلجوقیان


راهنمای شوپنهاور


خرد و خشونت


حقوق ما


شهر و شهر


چین در 10 کلمه


عزیز نسفی


سرشت و سرنوشت


اکسپرسیونیسم


بهشت و دوزخ


نوبت سگ ها


در انتظار بربرها


آمریکا


نقالی و روحوضی


تاریخ مختصر زبان شناسی


نگاه واقعی


نخودی و آنتون


عنکبوت و مگس


کتاب اژدهایان


ژان فرانسوا لیوتار


سکوت ها


دین یهود


خانه ای از آن دیگری


تحریر ایلامی


زمزمه ی گلاکن


موشت


جمهوری خواهی


جام گمج


فیلم و فرمالین


ستاره باز


مدازما و سم سلطان


دخترک پسرنما


سه زن


بوی درخت گویاو


قصه های غیر معمولی (2)


طالبان


رمانس


دیدار در حلب


مردم معمولی


قصه های غیر معمولی (1)


داستان دو شهر


وطن فروش


فلسفه ی آگامبن


شوپنهاور


سفید بینوا


سارق چیزهای بی ارزش


چمدان دلتنگی


جنبش تسخیر


پارتیان


از کوچه سام


گفتمش آن مثنوی تاخیر شد


روزنامه نویس


ویزای کوه قاف


ظرفیت فعل


فیلسوفان یونان


غلامان خاصه


زن صاحبخانه


دیروز زیبا بود


پیشخدمت


بانوی من قمری من


جهان اسطوره ها (2)


خشت خام


دنیا را گشتم بدون تو


شصت داستان


آشنایی با آکویناس


دستکش قرمز


تلماک


رباعیات خیام


هنر فقیر