مرکز

انتشارات مرکز

کتاب های انتشارات مرکز

مجمع الجزایر گولاگ (جلد سوم)


تناقضات نابازیگری


اساطیر یونان


اساطیر هند


سوانح


کندوکاوی در تاریخ کار


زیستن در جهان دوپاره


مجمع الجزایر گولاگ (جلد دوم)


پدران و پسران


هنر همدردی


موسیقی هزار ساله


تاریخ چیست ؟


مفهوم اضطراب


14 آبان روز آتش


قوها انعکاس فیل ها


آدرنالین


پوپولیسم


برگ هایی از خاطرات من


مجمع الجزایر گولاگ (جلد اول)


نظریه عمومی جادو


دوران همدلی


سیاست نامه


خاستگاه های جهان مدرن


سفرنامه ی ناصر خسرو


آزادی و فرهنگ


زن سی ساله


ماتریالیسم


هنر پیر شدن


در اسارت جغرافیا


درآمدی برنظریه معرفت


بی دولتی دولت آرمان شهر


راز آگاهی


لیبرالیسم و محدودیت های عدالت


یا این یا آن(جلد دوم)


تاریخ محاصره لیسبون


هنر مردن


زبان و مرگ


اسطوره های اینکا


آخرین خنده


جستاری در باب اصول اخلاق


دو مسئله بنیادین اخلاق


داغ ننگ


کارنامه اردشیر بابکان


سیبی و دو آینه


هنر زنده ماندن


مفهوم آیرونی


متعلقات و ملحقات


لومپن ها در سیاست عصر پهلوی


فلسفه شوپنهاور


اسطوره های هندی


عجایب نامه


یا این یا آن(جلد اول)


ترجمه ی تفسیر طبری


فرانکنشتاین


تلماک


صادق هدایت و هراس از مرگ


دکتر جکیل و مسترهاید


ناتورالیسم


هنر خودشناسی


طنز


عدالت


هنر رنجاندن


هرمتیکا


شبکه های خشم و امید


پروژه رزی


تاریخ تحلیلی شعر نو


هنر خوشبختی


قصر به قصر


هاویه


فرهنگ علوم انسانی


تکرار


نگاهی به فلسفه


زندگی در دنیای متن


آشنایی با نیچه


خوشی ها و روزها


هیجدهم برومر لوئی بناپارت


قبله عالم ژئوپلیتیک ایران


سرگشتگی نشانه ها


جامعه شناسی هنر


تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (3)


ماه کامل می شود


نقد و حقیقت


انه اید


یونگ خدایان و انسان مدرن


ادیسه


دادا و سوررئالیسم


لاتاری چخوف و داستان های دیگر


رازی در کوچه ها


شکسپیر و شرکا


نکته های ویرایش


ایلیاد


هفت گفتار درباره ترجمه


تمام زمستان مرا گرم کن


طعم گس خرمالو


سرخ و سیاه


لذت متن


انسانی زیاده انسانی


تقسیم


سرگذشت حاجی بابای اصفهانی


سخن عاشق


قصه های شیخ اشراق


باباگوریو


آنچه با پول نمی توان خرید


جهان همچون اراده و تصور


مقالات مولانا


زندگی سراسر حل مسئله است


جنایت و مکافات


قدرت اسطوره


عرفان و رندی در شعر حافظ


برادران کارامازوف


فرانی و زویی


یک درخت یک صخره یک ابر


شرق بنفشه


انگار گفته بودی لیلی


ایرانیان


گاوخونی


مقالات شمس


مرگ قسطی


اقتصاد سیاسی ایران


ایران بین دو انقلاب


تفسیر خواب


ترلان


مادام بواری


نقد عکس


تکنیک بازیگری


راز فال ورق


بیگانه


کوری


عادت می کنیم


چراغ ها را من خاموش می کنم


تاریخ فشرده آلمان


خون مباح کلمات


چاه ویل


چنگیزخان و ساختن دنیای مدرن


دروغ


چشمهایش و ملکوت


تأملات نابهنگام


آهنگ افلاک


زیرزمین کوستوریتسا


متال باز


یک حرف نامکرر


ویتک


در ستایش سیاست


تقی ارانی


زبان شناسی سوسور


خودیاری در بیماری های عصبی


از ادبیات و آفرینش


راه های ابریشم نو


تاریخ تاریخ ها


فلسفه ی پول


دستور زبان فارسی


نخودی و آنتون


فراسوی هگل و نیچه


زیباگرایی


خطابه


زندگی نامه


روشنگری در محاق


آشنایی با ویرجینایا وولف


آشنایی با همینگوی


آشنایی با جیمز جویس


الهه ها: اسرار الوهیت زنانه


آلیور تویست


سه استاد


تراژدی


اکسپرسیونیسم


تمثیل


گروتسک


گفتار در روش


والتر بنیامین


ویلیام شکسپیر


آشنایی با لاک


سفر قهرمان


راه های ابریشم


پیرنگ


آیرونی


هنر حفظ آبرو


نشانه ای برای رهایی


جزیره گنج


جستاری در خصوص فاهمه ی بشری


ژیل دولوز


سرود کریسمس


نظریه ای در باب عدالت


پطرزبورگ


فوکو را فراموش کن


کودکی و تاریخ


کمدی


رمانس


درام


اسطوره های سلتی


آشنایی با دکارت


اسطوره های چینی


قطعات تفکر


حیوان قصه گو


اسطوره


نظریه ادبی


کلاسیسیزم


زایش تراژدی


سیرت رسول الله


هزار و یک شب


فن سینما و بازیگری در سینما


رابینسون کروزو


اصول شکسته نویسی


اسطوره های رومی


داستان کوتاه


اسطوره های اسکاندیناوی


بازیگری و پرفرمنس آرت


صادق هدایت و مرگ نویسنده


آواره و سایه اش


نبردهای طبقاتی در فرانسه


بیایید ترجمه کنیم


تاریخ مختصر اسطوره


آشنایی با سارتر


رئالیسم


امید بازیافته


کار روشنفکری


محاکمه ی سقراط


عناصر داستان


و دست هایت بوی نور می دهند


گفتمان و ترجمه


جهان ایرانی و ایران جهانی


مفهوم زمان و چند اثر دیگر


آبی ماورای بحار


درباره بوف کور هدایت


پیام عکس


پژوهشهای فلسفی


گزارش یک مرگ


ماه نیمروز


یک روز مانده به عید پاک


مثل همه عصرها


پیامدهای مدرنیت


پیش درآمدی بر نظریه ادبی


ناخودآگاه


بچه های امروز معرکه اند


تاریخ بیهقی


6 متفکر اگزیستانسیالیست


آدمها روی پل


درباره ی رنگها


تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (1)


اسطوره های موازی


مدرنیته و اندیشه ی انتقادی


101 مسئله فلسفی


تاریخ سینما


اسطوره های ایرانی


معسومیت


مفاهیم اساسی جامعه شناسی


دسته دلقک ها


تربیت احساسات


این یک چپق نیست


وانهاده


خیابان یک طرفه


حتی وقتی می خندیم


ماتیلدا


اصول کارگردانی تئاتر


هنر سینما


نور پردازی تکچهره


بازیگری متد


تاریخ عشق


رویای تبت


ایران عصر صفوی


پرنده من


حقیقت و زیبایی


آشنایی با اسپینوزا


آشنایی با سقراط


روی ماه خداوند را ببوس


آخرین سال قرن


مکاتب نوین زبان شناسی


نوبت ناتانائیل


نیچه: تن، هنر، شناخت


جنگ صلیبی اول


آینده تاریخ است


آیینه، حرف، نور


دولت و دیوار


خانه های تاریخ


گفتگویی درباره ی خیر و شر


صد روز


از عشق


امپراتور پرتغالستان


خیابان مارگوتا، شماره ی 110


نظریه ای در باب اقتباس


کمدی تراژدی و دین


سلطه و هنر مقاومت


جنبش تسخیر


آواز امشب


آخرین روزهای سال


تاریخ و هرمنوتیک


بانوی من قمری من


آشنایی با برکلی


آشنایی با دیویی


آشنایی با بورخس


آشنایی با تولستوی


پیچک باغ کاغذی


موسیقی در فلسفه و عرفان


هفت درس مارسل پروست


دین یهود


بچه پرروهای ننر


آشنایی با دریدا


آشنایی با کنفوسیوس


آشنایی با لایبنیتس


روز دیگر شورا


گودل ، اشر ، باخ


چه چیز به چه کس می رسد چرا


ناکجاآباد


آشنایی با هایدگر


آشنایی با ژان ژاک روسو


آشنایی با برتراند راسل


آشنایی با فوکو


آشنایی با کافکا


مارتین هایدگر


فوتبال و فلسفه


عاشقی های سعدی


تئودور آدورنو


آشنایی با شوپنهاور


آشنایی با کانت


در باب خواندن


ژانر


ترس و تنهایی


رولان بارت


توپ شبانه


آشنایی با مارکس


آشنایی با کیرکگور


میشل فوکو


احمد شاه مسعود


ژولیا کریستوا


سفر به مرکز زمین


از گوشه و کنار ترجمه


اسطوره های روسی


موسیقی شناسی


یک جای امن


اندر آداب نوشتار


آشنایی با ماکیاوللی


آشنایی با ویتگنشتاین


تدوین فیلم و ویدئو


شناخت کورش


رساله تاریخ


آشنایی با هیوم


آشنایی با ارسطو


مون بزرگ


ماده و آگاهی


سارتر که می نوشت


نیچه


بینامتنیت


رولان بارت


نگاهی تازه به معنی شناسی


فرهنگ لغات زبان مخفی


زبان باز


استعاره


آشنایی با هگل


برنامه ریزی تعاملی


زیباشناسی سخن پارسی 3


تفسیر عتیق نیشابوری


خانواده آقای ابله


اسطوره های مصری


زیباشناسی سخن پارسی 2


دیوان سومنات


آواز زمین


شعر و اندیشه


آشنایی با افلاطون


خداشناسی


زیباشناسی سخن پارسی 1


عشق صوفیانه


بعد از پایان


اتوبوس پیر


بهت زدگی


معمای مدرنیته


رویای مادرم


کتاب تردید


اسطوره امروز


کولی کنار آتش


ساختار و تاویل متن


من گنجشک نیستم


رشد و شخصیت کودک


کوش پیل دندان


آخرین بار


فاکنر در دانشگاه


تجملات اشتراکی


قاچار قوچار


هنر فقیر


یک سال بعد


شب


دنیا از جنس خاطره هاست


در پیاده روی پرنده ها


شاهد گوشی


هفت ناخدا


روسو


تراژی کمدی


دگرگونی جهان


لیلا


حرمت شکنی ها


دن کامیلو و جوانان سرکش


ایام آموختن


پیکارسک


شهرهای نامرئی


نوع بشر


تراژدی در هارلم


روزی که برف سرخ ببارد


بالون مهتا


تهرانی ها


پوچی


تنبل نالان


سعدی شاعر عشق و زندگی


پرنده روح


اسلاوی ژیژک


دن کامیلو بر سر دوراهی


دن کامیلو و شیطان


آتالا و رنه


جهان اسطوره ها (1)


برهنه در باد


اسطوره ای نو


نقالی و روحوضی


پایان یک مرد


آرمان های سیاسی


خاطرات ظلمت


جادوگرها


بعد از آن شب


سرخی تو از من


سنگ یشم


هشت کوه


مرز


ملاقات


ضحاک


گردشگری موسیقی


فلامینگوهای بختگان


ساکن دو فرهنگ


خانه ای از آن دیگری


چیدن یال اسب وحشی


بلیت برگشت


آرش کمانگیر


آتیلا


ملودرام


قنادی ادوارد


دانته آلیگیری


حدیث غربت سعدی


تراژدی کافی نیست


آینه ها در مغز


برآمدن اسلام


بارش سفره ماهی


خلیل ملکی


پسر اسوئا


ما گربه هستیم


خاطرات یک دروغگو


پدیده رزی


موریس بلانشو


هم شاعر هم شعر


آب بابا ارباب


تاریخ سیستان


شریک جرم


تخیل


تاریخ خط


مارکس و سیاست مدرن


آفتاب مهتاب


آقای روباه شگفت انگیز


فاصله


پسر


دنی قهرمان جهان


سفر تک نفره


هرمنوتیک مدرن


قصبه


جغد برفی


ترز


پیام آور ستارگان


پدیدار شناسی دین


اصول اخلاقی مترجم


والنتینا


شکار مرغابی


خداحافظی در ژوئن


ساما


پاریس دوراس


انقلاب صنعتی


وقتی عیسا خدا شد


ویتگنشتاین


مارسل پروست