مرکز

انتشارات مرکز

کتاب های انتشارات مرکز

یا این یا آن


هنر زنده ماندن


پطرزبورگ


نشانه ای برای رهایی


هنر خودشناسی


دیوان سومنات


جنایت و مکافات


شکسپیر و شرکا


عادت می کنیم


شهرهای نامرئی


ما گربه هستیم


زن سی ساله


والتر بنیامین


ماتریالیسم


گفتار در روش


چه چیز به چه کس می رسد چرا


پاریس دوراس


کتاب فروشی سر نبش


هنر رفتار با زنان


هنر خوشبختی


هنر رنجاندن


پدیده رزی


مولودی


ساحره سوزان


فرانکنشتاین


در باب طبیعت انسان


مثل همه عصرها


طعم گس خرمالو


یک روز مانده به عید پاک


ایرانیان


عدالت


محاکمه ی سقراط


گزارش یک مرگ


اسطوره های موازی


آنچه با پول نمی توان خرید


روی ماه خداوند را ببوس


کوری


وانهاده


اتوبوس پیر


ایران عصر صفوی


101 مسئله فلسفی


چراغ ها را من خاموش می کنم


فرمین موش کتاب خوان


گودل ، اشر ، باخ


قاموس خزران


خاطرات یک دروغگو


زایش تراژدی


نوع بشر


رفیق دن کامیلو


فرضیه کمونیسم


سه رساله ی پیشانقدی


دو مسئله بنیادین اخلاق


ویلیام شکسپیر


آشنایی با لاک


جستاری در باب اصول اخلاق


آشنایی با اسپینوزا


آشنایی با اگوستین قدیس


تکرار


مفهوم زمان و چند اثر دیگر


صور بنیانی حیات دینی


پایان یک مرد


تاریخ بیهقی


سرخ و سیاه


جهان همچون اراده و تصور


تاریخ عشق


انگار گفته بودی لیلی


خیابان یک طرفه


برو پیش از آن که عاشقت شوم


مفهوم آیرونی


چین در 10 کلمه


گربه همسایه


کاوشی در خصوص فهم بشری


پروژه ی رزی


در انتظار بربرها


آمریکا


ریشه چهارگان اصل دلیل کافی


رولان بارت


فاصله


تکنیک بازیگری


آبی ماورای بحار


بچه های امروز معرکه اند


شش یادداشت برای هزاره ی بعدی


ستاره باز


متعلقات و ملحقات


ماه نیمروز


برادران کارامازوف


شرق بنفشه


مرگ قسطی


راز آگاهی


سه زن


اتحادیه های کارگری


بوی درخت گویاو


خانه ی خاموش


کالون و قیام کاستلیون


بعد از پایان


دیروز زیبا بود


بانوی من قمری من


پیشخدمت


زن صاحبخانه


ماه کامل می شود


در سایه ی اکثریت های خاموش


شصت داستان


دستکش قرمز


دسته دلقک ها


پیش درآمدی بر نظریه ادبی


بعد از آن شب


مادام بواری


عدالت عشق زیبایی


قطعات تفکر


واقعیت رویای من است


بابامومین در دریا


مقدمه ای بر فلسفه ذهن


روزی که برف سرخ ببارد


آشنایی با ماکیاوللی


باباگوریو


قصر به قصر


ناخودآگاه


مواضع


آواره و سایه اش


پیام عکس


خوشی ها و روزها


رازی در کوچه ها


جهان و تاملات فیلسوف


آشنایی با سقراط


آشنایی با هگل


داستانهای ناتمام


آشنایی با افلاطون


رویای مادرم


پیامدهای مدرنیت


لذت متن


قصه جزیره ناشناخته


تربیت احساسات


ترلان


حتی وقتی می خندیم


تمام زمستان مرا گرم کن


زندگی سراسر حل مسئله است


این یک چپق نیست


فرانی و زویی


رویای تبت


پرنده من


سرخی تو از من


ایران بین دو انقلاب


اقتصاد سیاسی ایران


راز فال ورق


حقیقت دموکراسی


جزیره گنج


کتاب فیلسوفان مرده


منطق گفتگویی میخائیل باختین


اولین برف


یک جای امن


نیچه


رباعی محبوب من


آشنایی با هیوم


دولت و جامعه در ایران


بازیگری متد


دوباره از همان خیابان ها


اصول کارگردانی تئاتر


آشنایی با فوکو


فلسفه و آینه طبیعت


فوکو را فراموش کن


اکران اندیشه


ادبیات پسامدرن


اسطوره ای نو


نبردهای طبقاتی در فرانسه


آفتاب مهتاب


هیجدهم برومر لوئی بناپارت


انه اید


خواب زمستانی مومین ها


قصه های دره مومین


دره ی مومین در پاییز


پاره یادداشت ها


آشنایی با مارکس


آشنایی با برکلی


آشنایی با تولستوی


آشنایی با دیویی


آشنایی با هایدگر


آشنایی با آلن پو


پوچی


آشنایی با ژان ژاک روسو


مون بزرگ


وطن فروش


بازیگری و پرفرمنس آرت


آشنایی با کیرکگور


سال من


آشنایی با نیچه


ماجراهای بابا مومین


دن کامیلو بر سر دوراهی


آشنایی با جیمز جویس


آشنایی با گارسیا مارکز


آشنایی با ویرجینایا وولف


آشنایی با ناباکوف


آشنایی با کافکا


آشنایی با بورخس


آشنایی با دی اچ لارنس


آشنایی با همینگوی


آیوانهو


ماهی بزرگ


بازپسین گفت و گو


آشنایی با آکویناس


کبوتر


اروپایی ها


آوای جهیدن غوک