مرکز

انتشارات مرکز

کتاب های انتشارات مرکز

ایل بختیاری در دوره ی قاجار


آخرین سال قرن


مکاتب نوین زبان شناسی


نوبت ناتانائیل


نیچه: تن، هنر، شناخت


جنگ صلیبی اول


از ادبیات و آفرینش


آینده تاریخ است


آیینه، حرف، نور


دولت و دیوار


خانه های تاریخ


گفتگویی درباره ی خیر و شر


صد روز


راه های ابریشم نو


الهه ها: اسرار الوهیت زنانه


از عشق


آلیور تویست


سه استاد


امپراتور پرتغالستان


پوپولیسم


خیابان مارگوتا، شماره ی 110


هنر پیر شدن


فلسفه ی پول


نظریه ای در باب اقتباس


فراسوی هگل و نیچه


کمدی تراژدی و دین


سلطه و هنر مقاومت


جنبش تسخیر


آواز امشب


آخرین روزهای سال


تاریخ و هرمنوتیک


گفتار در روش


بانوی من قمری من


آشنایی با گارسیا مارکز


آشنایی با برکلی


آشنایی با بورخس


آشنایی با تولستوی


آشنایی با دیویی


پیچک باغ کاغذی


یا این یا آن(جلد دوم)


سفر قهرمان


راه های ابریشم


هفت درس مارسل پروست


موسیقی در فلسفه و عرفان


دین یهود


بچه پرروهای ننر


بی دولتی دولت آرمان شهر


آشنایی با دریدا


آشنایی با کنفوسیوس


آشنایی با لایبنیتس


هنر حفظ آبرو


روز دیگر شورا


گودل ، اشر ، باخ


خانه دو طبقه خیابان سنایی


نظریه ی کنش ارتباطی


ناکجاآباد


آشنایی با لاک


آشنایی با هایدگر


آشنایی با کافکا


آشنایی با ژان ژاک روسو


آشنایی با فوکو


آشنایی با برتراند راسل


مارتین هایدگر


هنر مردن


فوتبال و فلسفه


عاشقی های سعدی


تئودور آدورنو


اسطوره های اینکا


آشنایی با کانت


آشنایی با شوپنهاور


در باب خواندن


معسومیت


ژانر


ترس و تنهایی


هنر زنده ماندن


پطرزبورگ


رولان بارت


توپ شبانه


کودکی و تاریخ


آشنایی با مارکس


آشنایی با کیرکگور


دو مسئله بنیادین اخلاق


اما آیا این هنر است


میشل فوکو


جستاری در خصوص فاهمه ی بشری


احمد شاه مسعود


سفر به مرکز زمین


ژولیا کریستوا


داغ ننگ


از گوشه و کنار ترجمه


اسطوره های روسی


موسیقی شناسی


سرود کریسمس


سیبی و دو آینه


رولان بارت


یا این یا آن(جلد اول)


مفهوم آیرونی


یک جای امن


جنگ داخلی در فرانسه 1871


اندر آداب نوشتار


آشنایی با ویتگنشتاین


آشنایی با ماکیاوللی


آشنایی با اگوستین قدیس


متعلقات و ملحقات


تدوین فیلم و ویدئو


شناخت کورش


فلسفه شوپنهاور


تاریخ مختصر اسطوره


اسطوره های سلتی


اسطوره های هندی


اسم شوهر من تهران است


عجایب نامه


زایش تراژدی


اسطوره های آزتکی و مایایی


در سایه ی اکثریت های خاموش


آشنایی با هیوم


عدالت


ریشه چهارگان اصل دلیل کافی


هنر رنجاندن


آشنایی با ارسطو


هرمتیکا


تلماک


مون بزرگ


ماده و آگاهی


فلسفه تحلیلی در قرن بیستم


دکتر جکیل و مسترهاید


حیوان قصه گو


اسطوره


اصول شکسته نویسی


شبکه های خشم و امید


سارتر که می نوشت


هنر خودشناسی


نیچه


بینامتنیت


نمود خود در زندگی روزمره


آواره و سایه اش


رولان بارت


سیرت رسول الله


هنر خوشبختی


کاوشی در خصوص فهم بشری


هزار و یک شب


نگاهی تازه به معنی شناسی


فرهنگ لغات زبان مخفی


زبان باز


اسطوره های رومی


استعاره


امید بازیافته


پروژه رزی


محاکمه ی سقراط


عناصر داستان


بازیگری و پرفرمنس آرت


من و ساز و کارهای دفاعی


صور بنیانی حیات دینی


آشنایی با هگل


هنر رفتار با زنان


فرهنگ واژه های فارسی سره


قصر به قصر


بیایید ترجمه کنیم


هاویه


فرهنگ علوم انسانی


برنامه ریزی تعاملی


رئالیسم


کار روشنفکری


تکرار


مفهوم زمان و چند اثر دیگر


آبی ماورای بحار


زیباشناسی سخن پارسی 3


پیام عکس


تفسیر عتیق نیشابوری


نگاهی به فلسفه


خانواده آقای ابله


بازاندیشی زبان فارسی


اسطوره های مصری


گزارش یک مرگ


ماه نیمروز


زیباشناسی سخن پارسی 2


دیوان سومنات


آواز زمین


هایدگر و تاریخ هستی


شعر و اندیشه


آشنایی با افلاطون


یک روز مانده به عید پاک


مثل همه عصرها


سرگشتگی نشانه ها


خداشناسی


جامعه شناسی هنر


آشنایی با صادق هدایت


ناخودآگاه


ماه کامل می شود


زیباشناسی سخن پارسی 1


عشق صوفیانه


بچه های امروز معرکه اند


هایدگر و پرسش بنیادین


نقد و حقیقت


تاریخ بیهقی


طعم گس خرمالو


انه اید


آدمها روی پل


یونگ خدایان و انسان مدرن


نکته های ویرایش


ادیسه


بعد از پایان


رازی در کوچه ها


دولت و جامعه در ایران


شکسپیر و شرکا


انسانی زیاده انسانی


متفکران بزرگ جامعه شناسی


بهت زدگی


ایلیاد


101 مسئله فلسفی


لذت متن


تاریخ سینما


اسطوره های ایرانی


اسطوره های یونانی


تقسیم


اسطوره های موازی


مفاهیم اساسی جامعه شناسی


مدرنیته و اندیشه ی انتقادی


سخن عاشق


باباگوریو


دسته دلقک ها


تربیت احساسات


قصه های شیخ اشراق


معمای مدرنیته


این یک چپق نیست


وانهاده


رویای مادرم


کتاب تردید


جنایت و مکافات


برادران کارامازوف


اسطوره امروز


قدرت اسطوره


مقالات مولانا


زندگی سراسر حل مسئله است


حتی وقتی می خندیم


آنچه با پول نمی توان خرید


دوباره از همان خیابان ها


کولی کنار آتش


شرق بنفشه


بازیگری متد


عرفان و رندی در شعر حافظ


یک درخت یک صخره یک ابر


هنر سینما


از نشانه های تصویری تا متن


فرانی و زویی


نور پردازی تکچهره


ایرانیان


گاوخونی


مرگ قسطی


فرمین موش کتاب خوان


ساختار و تاویل متن


مقالات شمس


من گنجشک نیستم


رشد و شخصیت کودک


رویای تبت


اقتصاد سیاسی ایران


ایران بین دو انقلاب


تفسیر خواب


مادام بواری


ترلان


نقد عکس


ایران عصر صفوی


تکنیک بازیگری


پرنده من


راز فال ورق


حقیقت و زیبایی


بیگانه


کوری


روی ماه خداوند را ببوس


عادت می کنیم


چراغ ها را من خاموش می کنم


تاریخ تاریخ ها


کوش پیل دندان


آخرین بار


فاکنر در دانشگاه


درس گفتارهای ایدئوژی و اتوپیا


تجملات اشتراکی


قاچار قوچار


هنر فقیر


ازو و بوطیقای سینما


یک سال بعد


دنیا از جنس خاطره هاست


شب


در پیاده روی پرنده ها


شاهد گوشی


هفت ناخدا


روسو


برگ هایی از خاطرات من


تراژی کمدی


دگرگونی جهان


لیلا


حرمت شکنی ها


دن کامیلو و جوانان سرکش


تراژدی


ایام آموختن


پیکارسک


سیاست نامه


شهرهای نامرئی


نوع بشر


گفت و گوی دوراس / گدار


تراژدی در هارلم


کتاب فروشی سر نبش


درآمدی برنظریه معرفت


اکسپرسیونیسم


خاستگاه های جهان مدرن


زن سی ساله


چه چیز به چه کس می رسد چرا


روزی که برف سرخ ببارد


نوشته های پراکنده


بالون مهتا


تهرانی ها


پوچی


جستاری در باب اصول اخلاق


بابامومین در دریا


تنبل نالان


این خیابان سرعت گیر ندارد


مبانی اسطوره شناسی


پرنده روح


اسلاوی ژیژک


اسطوره های چینی


کتاب فیلسوفان مرده


قطعات تفکر


دن کامیلو بر سر دوراهی


دن کامیلو و شیطان


فرانکنشتاین


واقعیت رویای من است


آتالا و رنه


جهان اسطوره ها (1)


نظریه ادبی


ترجمه ی تفسیر طبری


رساله تاریخ


رابینسون کروزو


برهنه در باد


تصاویر دنیای خیالی


صادق هدایت و مرگ نویسنده


اسطوره ای نو


نبردهای طبقاتی در فرانسه


نقالی و روحوضی


پایان یک مرد


گفتمان و ترجمه


آرمان های سیاسی


خاطرات ظلمت


درباره بوف کور هدایت


خوشی ها و روزها


آشنایی با نیچه


پیامدهای مدرنیت


جادوگرها


دادا و سوررئالیسم


پیش درآمدی بر نظریه ادبی


بعد از آن شب


داستانهای ناتمام


درباره ی رنگها


اتوبوس پیر


سرخ و سیاه


تمام زمستان مرا گرم کن


سرخی تو از من


سرگذشت حاجی بابای اصفهانی


خیابان یک طرفه


ماتیلدا


انگار گفته بودی لیلی


تاریخ عشق


سنگ یشم


هشت کوه


مرز


ملاقات


گردشگری موسیقی


فلامینگوهای بختگان


ضحاک


ساکن دو فرهنگ


خانه ای از آن دیگری


چیدن یال اسب وحشی


بلیت برگشت


آرش کمانگیر


آتیلا


آدرنالین


روشنگری در محاق


تصویر، سینما، اجتماع


قنادی ادوارد


ژیل دولوز


دانته آلیگیری


حدیث غربت سعدی


پیشامد، بازی و همبستگی


تراژدی کافی نیست


برآمدن اسلام


آینه ها در مغز


آشنایی با داستایفسکی


تمثیل


دهاماپادا چنین گفت بودا


بارش سفره ماهی


گروتسک


خلیل ملکی


پسر اسوئا


ما گربه هستیم


ماتریالیسم


خاطرات یک دروغگو


پدیده رزی


موریس بلانشو


هم شاعر هم شعر


آیرونی


پیدایش ناسیونالیسم ایرانی


جزیره گنج


زبان و مرگ


رمان به روایت رمان نویسان


پیرنگ


آب بابا ارباب


تاریخ سیستان


درام


آشنایی با دکارت


شریک جرم


تاریخ خط


تخیل


کلاسیسیزم


داستان کوتاه


مارکس و سیاست مدرن


آفتاب مهتاب


دن کامیلو و پسر ناخلف


طنز


آشنایی با سارتر


آقای روباه شگفت انگیز


فاصله


پژوهشهای فلسفی


پسر


زندگی در دنیای متن


دنی قهرمان جهان


سفر تک نفره


هرمنوتیک مدرن


آشنایی با سقراط


قصبه


جغد برفی


ترز


پیام آور ستارگان


پدیدار شناسی دین


اصول اخلاقی مترجم


شکار مرغابی


خداحافظی در ژوئن


والنتینا


ملودرام


ساما


نزدیک ترین چیز به زندگی


پاریس دوراس


در سودای نظام داد


انقلاب صنعتی


وقتی عیسا خدا شد


مارسل پروست


نظریه عمومی جادو


لویی فردینان سلین


مجموعه آثار علی حاتمی


ویتگنشتاین


گدا و دوشیزه ی مغرور


دوران همدلی


بهشت و دوزخ


سرزمین عجایب


مولودی


والتر بنیامین


ساحره سوزان


گربه همسایه


رفیق دن کامیلو


میراث تصوف


نامه های روسی


قسمت دیگران


وقایع اتفاقیه


نازارین


طبیعت و قاعده


راز آگاهی


فرضیه کمونیسم


کافه ای کنار آب


کله ی اسب


خانه ی خاموش


شاه کلید


اولین برف


هلوی غول پیکر


ادبیات پسامدرن


بیژن و منیژه


ناتورالیسم


آن طرف خیابان


43 داستان عاشقانه


چارلی و کارخانه شکلات سازی


نقطه صفر مرزی


اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات


استونر


قاموس خزران


کاپوزی


مینیمالیسم


کالوکائین


برو پیش از آن که عاشقت شوم


بازپسین گفت و گو


جادوی تئاتر


ویلیام شکسپیر


ناگهان سیلاب


صفات وجهی در زبان فارسی


سفر کسرا


این یک فصل دیگر است


مشق های خط نخورده


ستاره باز


انسان و مرگ


آخرین خنده


دینهای ژاپنی


مواضع


خاطرات اردی بهشت


کمدی


فراسوی ایمان و کفر


دین بودا


اومانیسم


داروی معجزه گر


آفرینش و آزادی


سه کتاب


متاسفیم از...


نیچه ی جوان


کتاب غول ها


فلسفه و سیاست واقعی


کتاب دیوها


کتاب قهرمانان


سلجوقیان


خرد و خشونت


حقوق ما


شهر و شهر


چین در 10 کلمه


عزیز نسفی


سرشت و سرنوشت


نوبت سگ ها


در انتظار بربرها


آمریکا


نگاه واقعی


نخودی و آنتون


کتاب اژدهایان


عنکبوت و مگس


سکوت ها


تحریر ایلامی


زمزمه ی گلاکن


موشت


جمهوری خواهی


جام گمج


فیلم و فرمالین


آشنایی با دی اچ لارنس


مدازما و سم سلطان


دخترک پسرنما


سه زن


بوی درخت گویاو


طالبان


رمانس


دیدار در حلب


داستان دو شهر


وطن فروش


مردم معمولی


قصه های غیر معمولی (1)


قصه های غیر معمولی (2)


شوپنهاور


فلسفه ی آگامبن


سفید بینوا


سارق چیزهای بی ارزش


چمدان دلتنگی


از کوچه سام


پارتیان


روزنامه نویس


ظرفیت فعل


ژان فرانسوا لیوتار


پیدایش امپراتوری ایران


فیلسوفان یونان


غلامان خاصه


زن صاحبخانه


دیروز زیبا بود


پیشخدمت


جهان اسطوره ها (2)


ویزای کوه قاف


خشت خام


دنیا را گشتم بدون تو


شصت داستان


آشنایی با آکویناس


دستکش قرمز


رباعیات خیام


عکاسی و سینما


زبان شناسی ایرانی


جامعه شناسی سلیقه


هنر انتزاعی


لویی آلتوسر


نقاب روشنگری


دینهای چینی


ماه گرفته


کابوس های فرامدرن


حقیقت دموکراسی


مسیح و اساطیر


رباعی محبوب من


حلاج


هتل گمو


زیباگرایی


پسر بزرگ


زندگی نامه


مغول ها


شب بی پایان


به سوی پسامدرن


اکران اندیشه


گوش به زنگ باران


خاطرات بند باز پیر


خطابه


خواب زمستانی مومین ها


قصه های دره مومین


دره ی مومین در پاییز


چتر گمشده


سال من


از اعماق


سی و پنجم ماه مه


میراث استر


گیس پنجول


ماجراهای بابا مومین


سمبولیسم


پرچینی از اقاقیا


سلطان گل زرد


آیوانهو


ماهی بزرگ


موز وحشی


پل دومان


کبوتر


تاک


اروپایی ها


سه گام کیهانی


قهرمانان بادپا


آوای جهیدن غوک