نمایشنامه فلسفی

نمایشنامه فلسفی

نمایشنامه های فلسفی به طور عمده به سوال های مطرح شده در گفتمان های فلسفی می پردازند و بیشتر با آثار نویسندگانی چون سارتر، دوبووار و کامو شناخته می شوند. این آثار به جای قرار دادن شخصیتی فیلسوف در داستان، در محیطی عادی و گاها به دور از فلسفه، مسائل عمیق فلسفی را مورد کاوش قرار می دهند.

کتاب های نمایشنامه فلسفی

تیفوس


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

مرده های بی کفن و دفن


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

دوزخ


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کالیگولا


آلبر کامو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1957

دادگسترها


آلبر کامو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1957

حکومت نظامی (شهر بندان)


آلبر کامو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1957

گوشه نشینان آلتونا


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

آخر بازی


ساموئل بکت برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

دست های آلوده


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

مگس ها


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

کین


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

مجموعه آثار نمایشی بکت


ساموئل بکت برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

در انتظار گودو


ساموئل بکت برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کار از کار گذشت


ژان پل سارتر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

بیشتر بخوانید

نقش امپریالیسم و فلسفه پوچی در نمایشنامه در انتظار گودو

در انتظار گودو یکی از مشهورترین نمایشنامه های ساموئل بکت، و یکی از اصیل ترین و تکان دهنده ترین نمایشنامه های نسل کنونی است .

معرفی چند اثر
معرفی کتاب کین
با پرداخت هایی هوشمندانه و جذاب درباره ی بازیگری، تعاملات اجتماعی و عشق.
Stuart Fernie
معرفی کتاب تیفوس
سارتر به شکل خارق العاده ای بر زندگی روشنفکرانه در فرانسه ی قرن بیستم تفوق داشت.
New York Times
معرفی کتاب مرده های بی کفن و دفن
جذاب، سوزان و دلهره آور.
Tribeca Trib
معرفی کتاب کار از کار گذشت
این اثر به شکلی بی نقص به مسائلی چون آزادی و سرنوشت، زندگی پس از مرگ و معناباختگی می پردازد.
Spkfrnch
معرفی کتاب مجموعه آثار نمایشی بکت
بکت در تاریخ ادبیات مدرن، شخصیت اخلاقی منحصر به فردی است.
Waterstones
معرفی کتاب مگس ها
واضح، قدرتمند، بی نقص و تکان دهنده.
Crimson
معرفی کتاب آخر بازی
آخر بازی، یک تجربه ی نمایشی باشکوه است.
Sunday Times
معرفی کتاب دست های آلوده
اگر به دنبال اثری متفاوت هستید، این کتاب را امتحان کنید.
Little Dipper