عین له غریب

عین له غریب

«نام من سرخ» نخستین رمانی بود که عین له غریب از اورهان پاموک به فارسی برگرداند و تا تابستان سال 90 به چاپ سوم رسید. بعد از آن ترجمه های متعددی از این رمان منتشر شد. «کتاب سیاه» یکی دیگر از رمان های برجسته اورهان پاموک، نویسنده اهل ترکیه و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2006 توسط همین مترجم به فارسی برگردانده شد و پاییز 92 توسط نشر زاوش به بازار آمد و در فاصله دوماه به چاپ دوم رسید. عین له غریب مجموعه مقالات تئوریک و تجربیات نویسندگی پاموک را اخیرا تحت عنوان «با و بی تکلف» توسط انتشارات نگاه به دست چاپ سپرد. «سربازان خدا» مجموعه هشت داستان کوتاه یاشار کمال از دیگر ترجمه های اوست که نشر گیسا به بازار عرضه کرد.

کتاب های عین له غریب

هتل آنایورت


آقای جودت و پسران


شوری در سر


مو قرمز


کتاب سیاه


اسرار کتاب سیاه


در انتظار ترس


بازی های خطرناک


سربازان خدا


نام من سرخ