بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

کتاب های انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تیفوس


۲۵,۵۰۰ تومان

تب بشکه


۲۵,۰۰۰ تومان

چرخ دنده ها


۹,۰۰۰ تومان

بوسه


۸,۰۰۰ تومان

اولالا


۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش برودی


۱۹,۵۰۰ تومان

قهرمانان تاریخ


۵۸,۰۰۰ تومان

21 درس برای قرن 21


۵۵,۰۰۰ تومان

هیپی


۲۹,۵۰۰ تومان

زنان تروا


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

مگس ها


۱۷,۵۰۰ تومان

ترانه مرغ اسیر


۳۹,۰۰۰ تومان

جنایت و مکافات


۵۹,۰۰۰ تومان

تهوع


۳۲,۰۰۰ تومان

هزار و یک شب


۱۱۰,۰۰۰ تومان

بازجویی از صدام


۳۲,۰۰۰ تومان

صد سال تنهایی


۴۶,۰۰۰ تومان

داستان دو شهر


۱۶,۰۰۰ تومان

سرود کریسمس


۱۹,۰۰۰ تومان

ایوانف


۱۵,۰۰۰ تومان

مرد ناشناس


۲۸,۰۰۰ تومان

سه خواهر


۱۲,۰۰۰ تومان

معامله زندگی


۱۰,۰۰۰ تومان

شبانه ها


۱۸,۰۰۰ تومان

زندگی نامه من


۵۶,۰۰۰ تومان

نکراسوف


۲۵,۰۰۰ تومان

دست های آلوده


۲۰,۰۰۰ تومان

کمدی الهی


۱۸۰,۰۰۰ تومان

تازه کارها


۱۲,۰۰۰ تومان

مرغ دریایی


۹,۵۰۰ تومان

دایی وانیا


۸,۵۰۰ تومان

باغ آلبالو


۱۲,۰۰۰ تومان

وحشی


۱۴,۰۰۰ تومان

قهرمان عصر ما


۲۹,۰۰۰ تومان

عنکبوت


۱۵,۰۰۰ تومان

حضرت والا


۱۳,۰۰۰ تومان

عشق تابستانی


۱۳,۰۰۰ تومان

تدفین مادربزرگ


۱۳,۰۰۰ تومان