بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

کتاب های انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

بی بازگشت


۳۹,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ تومان

رنج دلدادگی


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

مرشد و مارگاریتا


۶۹,۰۰۰ | ۵۵,۲۰۰ تومان

آخرین دختر


۴۹,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰ تومان

میشل شدن


۶۹,۵۰۰ | ۵۵,۶۰۰ تومان

باغ آلبالو


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

مرد خیلی راحت


۱۶,۵۰۰ | ۱۳,۲۰۰ تومان

ییلاق انگلیسی


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

حکایت یاکوبس کوتزیه


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

آدم های عادی پرواز نمی کنند


۱۹,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰ تومان

عشای ربانی ملحدان


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

من و مرشدم


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

انتخاب عشق


۳۷,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ تومان

اولالا


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

بوسه


۸,۰۰۰ تومان

آلبر کامو و آندره مالرو


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

بازی دوستانه


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

هتل استنکلیف


۸,۵۰۰ | ۶,۸۰۰ تومان

چرخ دنده ها


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

کاساندرای زیبا


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

دموکراسی ها چگونه می میرند


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

تب بشکه


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات بی دغدغه


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

بین دیوانه و رودخانه


۱۶,۵۰۰ | ۱۳,۲۰۰ تومان

تیفوس


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

دماغ


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

بی قراری


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

کنت مونت کریستو


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

به زندگی قسم


۳۸,۵۰۰ | ۳۰,۸۰۰ تومان

کاش کنارم بودی


۳۹,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ تومان

زندگی گذران


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

جهان لغزنده است


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

لیر شاه


۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

تاجر ونیزی


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

آوای وحش


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

گزارش برودی


۱۹,۵۰۰ | ۱۵,۶۰۰ تومان

قهرمانان تاریخ


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

21 درس برای قرن 21


۷۰,۰۰۰ تومان

هیپی


۲۹,۵۰۰ | ۲۳,۶۰۰ تومان

مگس ها


۱۷,۵۰۰ تومان

تام سایر


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

زنان تروا


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

مرده های بی کفن و دفن


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

انسان در جستجوی معنای غایی


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

ترانه مرغ اسیر


۴۹,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰ تومان

خیانت


۲۶,۰۰۰ تومان

زیر پوست زندگی


۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

جنایت و مکافات


۶۹,۰۰۰ تومان

من چگونه اروین یالوم شدم


۵۷,۰۰۰ | ۴۵,۶۰۰ تومان

با هم بودن


۴۳,۰۰۰ تومان

هزار و یک شب


۱۱۰,۰۰۰ تومان

بازجویی از صدام


۳۴,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰ تومان

تهوع


۴۳,۵۰۰ | ۳۴,۸۰۰ تومان

نبرد من


۶۹,۰۰۰ | ۵۵,۲۰۰ تومان

در انتظار آخرین اتوبوس


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

صد سال تنهایی


۴۶,۰۰۰ تومان

درباره معنی زندگی


۲۳,۵۰۰ | ۱۸,۸۰۰ تومان

داستان دو شهر


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

می خواهم برایت خاطره باشد


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

ایوانف


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

بهت


۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ تومان

رام کردن زن سرکش


۲۶,۵۰۰ | ۲۱,۲۰۰ تومان

سرود کریسمس


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

ولگردی با قصد قبلی


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

مرد ناشناس


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

سه خواهر


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

فرشته آبی


۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ تومان

عروسی خونین پاریس


۴۶,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰ تومان

جشنی بر بلندی ها


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

شبانه ها


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

معامله زندگی


۱۰,۰۰۰ تومان

شاهزاده و گدا


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

غرور و تعصب


۱۶,۰۰۰ تومان

زنان کوچک


۱۶,۰۰۰ تومان

زندگی نامه من


۸۵,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ تومان

جین ایر


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

نکراسوف


۳۹,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ تومان

دست های آلوده


۳۶,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰ تومان

کمدی الهی


۱۸۰,۰۰۰ تومان

افکار بزرگ


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

مهرداد


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

حضرت حضیض


۹,۵۰۰ | ۷,۶۰۰ تومان

ژه


۹,۵۰۰ تومان

وحشی


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

دایی وانیا


۸,۵۰۰ | ۶,۸۰۰ تومان

مرغ دریایی


۹,۵۰۰ تومان

تازه کارها


۱۲,۰۰۰ تومان

مرگ شهریار سنگور


۱۹,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰ تومان

پایان رابطه


۲۲,۵۰۰ تومان

دکتر جکیل و آقای هاید


۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ تومان

قهرمان عصر ما


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

خوشبختی باد هواست؟


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

نفرین بر ازدواج


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

عشق تابستانی


۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ تومان

حضرت والا


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

عنکبوت


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

خورشید خانواده اسکورتا


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

تدفین مادربزرگ


۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ تومان