بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

کتاب های انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

بی بازگشت


۳۹,۰۰۰ تومان

رنج دلدادگی


۳۰,۰۰۰ تومان

آخرین دختر


۴۹,۰۰۰ تومان

میشل شدن


۶۹,۵۰۰ تومان

ییلاق انگلیسی


۱۶,۰۰۰ تومان

انتخاب عشق


۳۷,۰۰۰ تومان

اولالا


۱۰,۰۰۰ تومان

من و مرشدم


۲۲,۰۰۰ تومان

تیفوس


۲۵,۵۰۰ تومان

تب بشکه


۲۵,۰۰۰ تومان

چرخ دنده ها


۲۴,۰۰۰ تومان

بوسه


۸,۰۰۰ تومان

بازی دوستانه


۴۸,۰۰۰ تومان

هتل استنکلیف


۸,۵۰۰ تومان

آوای وحش


۲۹,۰۰۰ تومان

گزارش برودی


۱۹,۵۰۰ تومان

قهرمانان تاریخ


۵۸,۰۰۰ تومان

هیپی


۲۹,۵۰۰ تومان

21 درس برای قرن 21


۵۵,۰۰۰ تومان

به زندگی قسم


۳۸,۵۰۰ تومان

کاش کنارم بودی


۳۹,۰۰۰ تومان

زندگی گذران


۱۰,۰۰۰ تومان

زنان تروا


۲۱,۰۰۰ تومان

تام سایر


۲۹,۰۰۰ تومان

مگس ها


۱۷,۵۰۰ تومان

خیانت


۲۶,۰۰۰ تومان

ترانه مرغ اسیر


۳۹,۰۰۰ تومان

جنایت و مکافات


۶۹,۰۰۰ تومان

زیر پوست زندگی


۳۳,۰۰۰ تومان

با هم بودن


۴۳,۰۰۰ تومان

بازجویی از صدام


۳۲,۰۰۰ تومان

تهوع


۴۳,۵۰۰ تومان

هزار و یک شب


۱۱۰,۰۰۰ تومان

نبرد من


۶۹,۰۰۰ تومان

صد سال تنهایی


۴۶,۰۰۰ تومان

بهت


۱۳,۰۰۰ تومان

مرد ناشناس


۲۸,۰۰۰ تومان

سه خواهر


۲۰,۰۰۰ تومان

ایوانف


۱۵,۰۰۰ تومان

داستان دو شهر


۲۹,۰۰۰ تومان

سرود کریسمس


۲۵,۰۰۰ تومان

شاهزاده و گدا


۲۹,۰۰۰ تومان

شبانه ها


۱۸,۰۰۰ تومان

معامله زندگی


۱۰,۰۰۰ تومان

فرشته آبی


۲۷,۰۰۰ تومان

زنان کوچک


۱۶,۰۰۰ تومان

نکراسوف


۲۵,۰۰۰ تومان

زندگی نامه من


۵۶,۰۰۰ تومان

جین ایر


۲۹,۰۰۰ تومان

دست های آلوده


۳۶,۰۰۰ تومان

کمدی الهی


۱۸۰,۰۰۰ تومان

افکار بزرگ


۲۹,۰۰۰ تومان

باغ آلبالو


۱۲,۰۰۰ تومان

وحشی


۲۸,۰۰۰ تومان

دایی وانیا


۸,۵۰۰ تومان

تازه کارها


۱۲,۰۰۰ تومان

مرغ دریایی


۹,۵۰۰ تومان

ژه


۹,۵۰۰ تومان

حضرت حضیض


۹,۵۰۰ تومان

پایان رابطه


۲۲,۵۰۰ تومان

قهرمان عصر ما


۲۹,۰۰۰ تومان

حضرت والا


۱۳,۰۰۰ تومان

عنکبوت


۱۵,۰۰۰ تومان

عشق تابستانی


۱۳,۰۰۰ تومان

نفرین بر ازدواج


۱۴,۰۰۰ تومان

تدفین مادربزرگ


۱۳,۰۰۰ تومان