قبل از میلاد مسیح

قبل از میلاد مسیح

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های قبل از میلاد مسیح

مده آ


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

افسانه های تبای


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

آیسخولوس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

متافیزیک


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

تائوت چینگ


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

خمره طلا


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

ضیافت


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

جمهور


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

ایلیاد


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

ادیسه


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

هلن


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

انه اید


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

ایلیاد و ادیسه، تمدنی جاودان به زبان حماسه

«ایلیاد» و «ادیسه»، آثار جاودانه ی «هومر»، از کلیدی ترین منابع شناخت تمدن غرب هستند و احتمالاً به همین دلیل، «گوته» این دو اثر را از مهم ترین کتاب های دنیا دانسته است.