قبل از میلاد مسیح

قبل از میلاد مسیح

کتاب های قبل از میلاد مسیح

مده آ


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

متافیزیک


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

تائوت چینگ


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

خمره طلا


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

ضیافت


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

جمهور


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

ایلیاد


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

ادیسه


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

افسانه های تبای


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

هلن


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

آیسخولوس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

انه اید


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

بیشتر بخوانید

ایلیاد و ادیسه، تمدنی جاودان به زبان حماسه

«ایلیاد» و «ادیسه»، آثار جاودانه ی «هومر»، از کلیدی ترین منابع شناخت تمدن غرب هستند و احتمالاً به همین دلیل، «گوته» این دو اثر را از مهم ترین کتاب های دنیا دانسته است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب آیسخولوس
شاهکار.
Publishers Weekly
معرفی کتاب هلن
اثری بنیادین و بسیار مهم در آثار نمایشی، هنر و زندگی غرب.
Barnes & Noble
معرفی کتاب ضیافت
یکی از بزرگترین آثاری که تا به حال درباره ی ماهیت عشق نوشته شده است.
Allan Bloom, American philosopher
معرفی کتاب تائوت چینگ
مجموعه ای مهم از اندرزها، برآمده از دوره ای خطیر در تاریخ فلسفه ی تائویسم.
Barnes & Noble
معرفی کتاب جمهور
این کتاب به شکلی گسترده به عنوان سنگ بنای فلسفه ی غرب در نظر گرفته می شود.
Barnes & Noble