قبل از میلاد مسیح

قبل از میلاد مسیح

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های قبل از میلاد مسیح

مده آ


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

۹,۰۰۰ تومان

آیسخولوس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۵۶,۰۰۰ تومان

افسانه های تبای


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

۳۵,۰۰۰ تومان

جمهور


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

۳۰,۰۰۰ تومان

تائوت چینگ


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

۱۶,۰۰۰ تومان

خمره طلا


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۵,۰۰۰ تومان

ایلیاد


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

۶۵,۰۰۰ تومان

ضیافت


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

۲۰,۰۰۰ تومان

ادیسه


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

۴۰,۰۰۰ تومان

محاکمه ی سقراط


بازنگری و به روزآوری سیلون گویو

۱۸,۵۰۰ تومان

متافیزیک


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

۶۸,۰۰۰ تومان

هلن


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

۱۵,۰۰۰ تومان

انه اید


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

۶۷,۹۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

افلاطون، بنیان گذار جمهوری اندیشه

اندیشه های افلاطون هنوز هم عمیقاً برانگیزاننده و جالب توجه باقی مانده اند. چیزی که به این اندیشه ها اتحاد و پیوستگی می بخشد، بلندپروازی و آرمان گرایی موجود در آن هاست.

ایلیاد و ادیسه، تمدنی جاودان به زبان حماسه

«ایلیاد» و «ادیسه»، آثار جاودانه ی «هومر»، از کلیدی ترین منابع شناخت تمدن غرب هستند و احتمالاً به همین دلیل، «گوته» این دو اثر را از مهم ترین کتاب های دنیا دانسته است.