فهرست برترین کتاب های «قطعه تفکر»

فهرست برترین کتاب های «قطعه تفکر»

وقتی صحبت از فلسفه می شود، معمولا به کتاب های طولانی، نظام های فکری بزرگ و مکتب هایی تاریخی فکر می کنیم که صدها یا هزاران سال قدمت دارند. اما گونه ای دیگر از فلسفه نیز وجود دارد. جملات کوتاه فلسفی که «قطعه تفکر» یا «آفوریسم» نام گرفته اند، بخشی مهم از تاریخ فلسفه ی جهان به شمار می آیند که گاهی اوقات با نام «ادبیات خرد» نیز از آن ها یاد شده است. فهرست پیش رو که از ترکیب لیست های ThoughtCatalog و Goodreads به وجود آمده، برخی از برترین کتاب های «قطعه تفکر» در ادبیات جهان را در خود جای داده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین کتاب های «قطعه تفکر»

فراسوی نیک و بد


فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب دلواپسی


فرناندو پسوا از برجسته ترین شاعران و نویسندگان ادبیات پرتغال

در باب حکمت زندگی


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

چنین گفت زرتشت


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

تائوت چینگ


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

حکمت شادان


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

تأملات


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

متعلقات و ملحقات


آرتور شوپنهاور از برجسته ترین فیلسوفان قرن نوزدهم

غروب بتان


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

پندهای سورائو


اثری از کافکا، یکی از برترین نویسندگان قرن نوزده و بیست

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

ایجاز در فلسفه با «فرانسوا دو لاروشفوکو»

تقریبا تمام «آفوریسم های» این اندیشمند، نگرش عادی و اغلب مثبت اندیشانه ی ما نسبت به خودمان را به چالش می کشد.