رضا ولی یاری

رضا ولی یاری

تولد سال 1361، اهل آبادان و بزرگ شده ی اهواز است. او تحصیلاتش را در دانشکده ی فنی نیمه تمام گذاشت تا به علایقش، فلسفه و ادبیات بپردازد. از سن 24 سالگی و از سال 1385 شروع به ترجمه ی آثار جذاب و خواندنی «آرتور شوپنها»ر" فیلسوف مشهور آلمانی کرد و در همان سال گزیده ای از نوشته های این فیلسوف را در کتابی با عنوان «جهان و تاملات فیلسوف» توسط نشر مرکز به چاپ سپرد. او در ادامه فعالیتش در زمینه ترجمه ی آثار شوپنهاور مهمترین اثر او کتاب معظم «جهان همچون اراده و تصور» را به فارسی برگرداند که ترجمه ی این کتاب مهم ترین کار ولی یاری نیز در زمینه ترجمه محسوب می شود. و اخیرا نیز دو کتاب دیگر از این فیلسوف را به نام های «ریشه ی چهارگان اصل دلیل کافی» و «در باب طبیعت انسان» روانه ی بازار کتاب کرده است. او همچنین کتابی از «برایان مگی» تحت عنوان «فلسفه ی شــوپنهاور» ترجمه کرده که به واسطه ی سبک نویسـندگی «برایان مگی» که مطالب فلسفی را به سادگی و روشنی بیان می کند و همچنین تخصص او در فلسفه ی شوپنهاور می توانددر شـناخت افکار این فیلسوف بسیار روشنی بخش و راهگشا باشد. «ولی یاری» علاوه بر شوپنهاور کتابی از «لی اسپینکز» به نام «فردریش نیچه» را نیز ترجمه و توسط نشر مرکز منتشر کرده است. نثر شفاف و سالم ولی یاری و تکیه و تمرکزش بر آثار یک فیلسوف خاص و از طرف دیگر بی ادعایی و درگیر ادا و اصول ها روشنفکرانه و حاشیه ها نشدن از عوامل توفیق او در کار دشوار ترجمه ی آثار فلسفی ست؛ و از آنجایی که با این سن کم کارهای بزرگی در این زمینه انجام داده است؛ امید بستن به آینده ای بس درخشان تر برای او به هیچ وجه کار نا به جایی نیست. در پایان باید گفت: ولی یاری به حق از مفاخر فرهنگی استان خوزستان است. جوانی که شناخت کامل فلسفه شوپنهاور بدون رجوع به ترجمه های او برای فارسی زبانان امکان پذیر نیست

کتاب های رضا ولی یاری

دو مسئله بنیادین اخلاق


زایش تراژدی


فلسفه شوپنهاور


در باب طبیعت انسان


جهان همچون اراده و تصور


متعلقات و ملحقات


ریشه چهارگان اصل دلیل کافی


جهان و تاملات فیلسوف


نیچه ی جوان


راهنمای شوپنهاور


خرد و خشونت


شوپنهاور


بیشتر بخوانید

آرتور شوپنهاور، بودایی در کنج تاریکی

فلسفه ی شوپنهاور با نامگذاری و پرداختن به نیرویی بنیادین در همه ی انسان ها آغاز می شود؛ نیرویی که به عقیده ی او، قدرتمندتر از همه ی نیروهای دیگر است