فهرست برترین کتاب های مدیریت

فهرست برترین کتاب های مدیریت

مدیریت موثر و کارآمد به جنبه های متعددی بستگی دارد، اما مهم ترین نکته این است: شما مسئول نظارت و بررسی فعالیت ها و کارمندان یک شرکت خواهید بود. مدیران، علاوه بر داشتن درکی کامل از کسب و کار، باید برای کارکنان خود انگیزه بخش باشند و نقش یک رهبر را ایفا کنند. شاید بتوان گفت مدیریت، هم بهترین شغل دنیا است و هم پیچیده ترین آن. هزاران هزار کتاب درباره ی مدیریت وجود دارد اما کتاب های حاضر در این فهرست، از آزمون زمان سربلند بیرون آمده اند و کارایی خود را به اثبات رسانده اند. پس چه مدیر هستید و چه آرزو دارید روزی به یک مدیر تبدیل شوید، این کتاب ها به شما کمک می کنند که با سرعتی بیش از پیش به سوی هدفتان حرکت کنید.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین کتاب های مدیریت

مدیریت فروش


نویسنده پرفروش ترین کتاب های خودپروری

صفر به یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

قدرت عادت


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت


۱۲۵ اصل موفقیت در زندگی ، مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

پوست در بازی


نامزد جایزه ی بهترین کتاب غیر داستان گودریدز سال 2018

شنا با کوسه ها بدون آنکه زنده بلعیده شوید


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

21 قانون رهبری


مکسول متخصص شماره یک رهبری در جهان

گاو بنفش


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

۵ نقطه قوت برتر خود را بشناسید


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

تفکر سریع و کند


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

به جعبه دست بزن


در فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

انگیزه


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

شیوه گرگ


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

درس های کتاب «هفت عادت مردمان مؤثر»

قواعد ارائه شده در این کتاب را می توان در کسب و کار، نقش های مدیریتی، روابط و به طور کلی تمام جنبه های زندگی به کار برد.