کتاب جنگ جهانی اول و فارس

Persia and world war
(خاطرات سرگرد گوستاو نیلستروم سوئدی در سالهای 1915 تا 1918 از رویدادهای فارس در جنگ جهانی اول)
کد کتاب : 62064
مترجم :
شابک : 978-6009132416
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1389
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب جنگ جهانی اول و فارس اثر گوستاو نیلستروم

سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ میلادی جهان درگیر جنگی بزرگ شد که در دهه های پس تر و به سبب وقوع جنگی بزرگتر جنگ جهانی اول» نام گرفت.
جنگ جهانی اول در اروپا آغاز شد و پس از چندی سرزمینهایی در آسیا و آفریقا را در خود کشید. در میان سرزمینهای آسیایی آسیب دیده از جنگ جهانی اول ایران جایی ویژه دارد؛ چه آن که این کشور در همسایگی روسیه یکی از کشورهای درگیر در جنگ و هند بزرگترین مستعمره ی انگلیس که او نیز سخت درگیر در آن جنگ بود و سرزمینهای دارای نفت تابع عثمانی که این یک نیز درگیر در همان جنگ ،بود قرار داشت عثمانی به آلمان پیوست و آلمان بر آن شد که بر هند دست یابد و انگلیس را برخاک بنشاند و انگلیس میکوشید تا مانع از دستیابی آلمان به هند .شود ایران میان عثمانی - متحد آلمان و هند - مستعمره ی انگلیس قرار داشت و در نتیجه خواستهای کشورهای بزرگ درگیر جنگ ایران را با آسیب مواجه میکرد برآیند آن همه تلاش درگیر شدن ایران در جنگ و یا نهادن ارتشهای روسیه و عثمانی و انگلیس و آلمان به سرزمینهای نیمه ی باختری ایران بود.
آلمان برای آشفته ساختن خواب آرام هماوردانش - انگلیس و روسیه - کوشید تا گیلان و فارس را ناآرام سازد و روسیه را در گیلان و انگلیس را در فارس درگیر رویدادهایی نماید و خود از میانه ی ایران بگذرد از آن رو واسموس فرستاده ی آلمان راهی فارس شد و ژوزف فرستاده ی دیگر آلمان راهی گیلان آن دو توانستند فارس و گیلان را نا آرام سازند و این دو منطقه را در سالهای جنگ جهانی اول به سرزمینهای پرماجرا تبدیل کنند گیلان درگیر با حوادث نهضت جنگل شد و فارس درگیر با نهضت قشقاییها و دلواریها و تنگستانی ها و دشتستانی ها درباره ی رویدادهای فارس در آن زمان زیاد نگاشته اند خواندنی ترین نوشته ها خاطراتی است که درباره ی آن رویدادها نوشته شده اند در میان خاطرات نگاشته شده درباره ی رویدادهای فارس در جنگ جهانی اول یکی نیز خاطرات سرگرد سوئدی ژاندارمری ایران گوستا و نیلستروم است.
سرگرد گوستاو نیلستروم (۱۹۵۶-۱۸۸۴ (میلادی) افسری سوئدی بود که در جوانی و در سال ۱۹۰۸ میلادی به همراه نخستین گروه افسران سوئدی همراه بالمارسن به ایران آمد. نیلستروم تا سال ۱۹۲۲ میلادی در ایران ماند در سالهای حضور او در ایران رویدادهایی چون جنگ جهانی اول حمله ی روسیه و انگلیس به ایران برپایی نهضت جنگل قیامهای چندگانهی ،فارس انقلاب اکتبر کمونیستی ،روسیه کودتای رضاخان سردارسپه و پدیدآیی زمینه ی تغییر سلطنت در ایران رخ داد با توجه به نگاه اروپایی نیلستروم به این وقایع و حضورش در رویدادهایی چون قیامهای فارس و نهضت جنگل برپایه ی یادداشتهایی که از او بر جای مانده نگاه او به این رویدادها قابل توجه است.
وی پس از رفتن از ایران به سوند بازگشت و در سال ۱۹۳۰ میلادی راهی پاریس شد و چهارده سال در فرانسه ماند سپس به انگلیس مهاجرت کرد و ساکن لندن شد و تاپایان عمر در آن شهر ماند و در همان شهر مرد و به خاک سپرده شد.

کتاب جنگ جهانی اول و فارس