پیمان خاکسار

پیمان خاکسار

پیمان خاکسار (۱۳۵۴ تهران) مترجم ایرانی است که آثار ادبی انگلیسی زبان را به فارسی ترجمه می کند. ترجمه او از رمان اتحادیه ابلهان در نظرسنجی منتقدان و نویسندگان تجربه در سال ۱۳۹۱ رتبه اول را به دست آورد.اولین ترجمه خاکسار برگزیده ای از اشعار چارلز بوکوفسکی بود که با عنوان سوختن در آب، غرق شدن در آتش سال ۱۳۸۷ منتشر شد. خاکسار گفته است به صورت اتفاقی مترجم شده و کارش را با ترجمه شعر شروع کرده است.اولین رمانی که خاکسار به فارسی ترجمه کرد باشگاه مشت زنی بود که دیرتر از بقیه ترجمه های او در سال ۱۳۹۰ منتشر شد. او در گفت وگو با مجله ادبی هنری تجربه گفته است: «از نویسنده های پیچیده نویس خوشم نمی آید. من از نویسنده ای که در کارش جنون باشد خوشم می آید.»

کتاب های پیمان خاکسار

مجوس


۱۰۵,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ تومان

جزء از کل


۸۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ تومان

یکی مثل همه


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

برادران سیسترز


۳۹,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ تومان

شاگرد قصاب


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

هالیوود


۳۶,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰ تومان

عامه پسند


۲۸,۰۰۰ تومان

ریگ روان


۶۲,۰۰۰ | ۴۹,۶۰۰ تومان

هیاهوی زمان


۲۳,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ تومان

باشگاه مشت زنی


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

اتحادیه ی ابلهان


۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ تومان

سومین پلیس


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

برفک


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

سوختن در آب غرق شدن در آتش


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان
بیشتر بخوانید

به باشگاه مشت زنی خوش آمدید

اولین قانون باشگاه مشت زنی این است که نباید درباره ی باشگاه مشت زنی با کسی حرفی زد. قانون دوم هم همین است. ولی ما قانون شکنی می کنیم و درباره ی «باشگاه مشت زنی» با شما حرف می زنیم.