گلی امامی

گلی امامی

گلرخ ادیب محمدی در سال ۱۳۲۱ در تهران متولد شد. به واسطه شغل پدر در شهرهای مختلفی زندگی کرد و دیپلم خود را در دبیرستان ۲۱ آذر اصفهان گرفت. سپس به تهران نقل مکان می کند و دانشجوی دانشکده هنرهای تزئینی تهران می شود. او سپس به اصرار پدر به آلمان می رود و در مدرسه مترجمی اشمیت مشغول به تحصیل می شود. ۲ سال بعد یعنی در سال ۱۳۴۴ (۱۹۶۵۵) برای تکمیل دوره تحصیلش در آلمان به انگلستان عزیمت و همان جا با کریم امامی ازدواج می کند و پس از ازدواج راهی ایران می شود.

کتاب های گلی امامی