شهرزاد لولاچی

شهرزاد لولاچی

کتاب های شهرزاد لولاچی

باغ مخفی


عقل و احساس


اعتماد بنفس


رهایی


زندگی در روایت


شهر شیشه ای


به خدای ناشناخته


جنوب بدون شمال


زمستان


قلعه ی حیوانات


قلعه ی حیوانات


سه گانه ی نیویورک


کارما


نگران نباشید


زندگی جعلی من


شهر شیشه ای


اتاق در بسته


لحظه های ناب زندگی


شهر شیشه ای


تیمبوکتو


دفترچه سرخ


بیشتر بخوانید

برترین رمان های نخست نویسندگان برجسته

آثاری که شروع کننده ی مسیرهای حرفه ایِ درخشانی بودند و در برخی موارد، یک شَبه خالق خود را به شهرت رسانده اند.