فهرست برترین رمان های روانشناسانه

فهرست برترین رمان های روانشناسانه

شاید گاهی اوقات بخواهید به سطحی عمیق تر از ذهن افراد پیرامون خود وارد شوید و بتوانید غیرمنطقی ترین و نامعمول ترین رفتارها، افکار و جهان بینی های آنان را تفسیر کنید. در ادبیات داستانی جهان، رمان های روانشناسانه ی زیادی وجود دارند که مخاطبین را در جهان درونی و ذهنیت برخی از عجیب ترین کاراکترها غرق می کنند.

فهرست پیش رو، برترین رمان های روانشناسانه در ادبیات جهان را شامل می شود و از ترکیب فهرست های Brightside – Alibris و MysteryTribune به وجود آمده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین رمان های روانشناسانه

ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد


پائولو کوئیلو از پرفروش ترین نویسندگان برزیلی

دریا


برنده جایزه من بوکر سال 2005

و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

تهوع


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1964

سکوت بره ها


برنده ی جایزه ی برام استوکر برای رمان 1988

مرد نامرئی


اچ جی ولز از نویسندگان برجسته ادبیات انگلیس در قرن بیستم

چیزی درون آب


از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

آدم برفی


برنده ی جایزه ی کتابفروشان نروژ سال 2007

مزرعه


تام راب اسمیت از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

همزاد


فئودور داستایفسکی از بزرگترین نویسندگان ادبیات روسیه

ما یک عمر قلعه نشین بوده ایم


شرلی جکسون از نویسندگان پرفروش آمریکا

پرواز بر فراز آشیانه فاخته


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب مخاطبین)

چیزهای تیز


برنده جایزه «دگر»

شیرفروش


برنده ی جایزه ی من بوکر سال 2018

خفگی


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

پشت درهای بسته


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

وات


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

مرگ در ونیز


مان برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1929

درک یک پایان


برنده ی جایزه ی من بوکر سال ۲۰۱۱

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر