فهرست برترین رمان های روانشناسانه

فهرست برترین رمان های روانشناسانه

شاید گاهی اوقات بخواهید به سطحی عمیق تر از ذهن افراد پیرامون خود وارد شوید و بتوانید غیرمنطقی ترین و نامعمول ترین رفتارها، افکار و جهان بینی های آنان را تفسیر کنید. در ادبیات داستانی جهان، رمان های روانشناسانه ی زیادی وجود دارند که مخاطبین را در جهان درونی و ذهنیت برخی از عجیب ترین کاراکترها غرق می کنند.

فهرست پیش رو، برترین رمان های روانشناسانه در ادبیات جهان را شامل می شود و از ترکیب فهرست های Brightside – Alibris و MysteryTribune به وجود آمده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین رمان های روانشناسانه

آلیو کیتریج


برنده ی جایزه ی پولیتزر داستان سال 2009

کتابخوان


برنده ی جایزه ی هانس فالادا سال 1998

مزرعه


تام راب اسمیت از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

همزاد


فئودور داستایفسکی از بزرگترین نویسندگان ادبیات روسیه

همه جا آتش های خرد


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

پشت درهای بسته


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

مرگ در ونیز


مان برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1929

چیزهای تیز


برنده جایزه «دگر»

زنی میان ما


نامزد دریافت بهترین کتاب معمایی گودریدز سال 2018

ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد


پائولو کوئیلو از پرفروش ترین نویسندگان برزیلی

دختری در قطار


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب معمایی گودریدز سال 2015

ننامیدنی


نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه نوبل ادبیات سال 1969

دریا


برنده جایزه من بوکر سال 2005

موج ها


جزو فهرست برترین آثار نویسندگان زن

جنایت و مکافات


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

دروغ های کوچک بزرگ


2 هفته جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز.

مجوس


در فهرست صد رمان برتر مدرن لایبرری - به انتخاب منتقدین

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

آلبر کامو و طاعون زندگی

همه در درون خودشان این طاعون را دارند، چون هیچ کس در این جهان، هیچ کس، هیچ وقت نمی تواند مصون باشد.