اراده قدرت

The Will to Power

مشخصات کتاب اراده قدرت
مترجم :
نوع جلد :جلد سخت
قطع :رقعی
شابک :978-964-5620-40-8
تعداد صفحه :794
سال انتشار شمسی :1396
سال انتشار میلادی :1901
سری چاپ :7
زودترین زمان ارسال :3 اردیبهشت

جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

معرفی کتاب اراده قدرت اثر فردریش نیچه | ایران کتاب

کتاب اراده قدرت، اثری نوشته ی فردریش نیچه است که نخستین بار در سال 1901 انتشار یافت. اگر هنوز هم در این زمانه ی پست مدرن و عجیب، چیزی به عنوان «فکر خطرناک» وجود داشته باشد، بدون تردید هیچ کتاب دیگری بیشتر از کتاب اراده قدرت، دربردارنده ی چنین افکاری نیست. هیچ اثر بزرگ دیگری در ادبیات متأخر، این چنین دلسوزانه و دقیق، نشانه های افول تمدن مدرن غرب را گوشزد نکرده است. در این کتاب ارزشمند و تأثیرگذار، بسیاری از بینش های بنیادین نیچه برای اولین بار به چشم می خورند و معرفی می شوند. علاوه بر این، موضوع نیهیلیسم نیچه، تفکری که جهان را خالی از معنا و هدف و ارزش می داند، در این کتاب مورد پرداختی جامع و چندوجهی قرار می گیرد. کتاب اراده قدرت، یکی از برجسته ترین آثار متفکر بزرگ آلمانی، فردریش نیچه است.

کتاب اراده قدرت

نکوداشت های کتاب اراده قدرت
A fascinating glimpse into the mind of a great thinker.
نگاهی شگفت انگیز به ذهن متفکری بزرگ.
Goodreads

It contains some of Nietzsche's most fascinating and combative writings on nihilism, metaphysics and the future of Europe.
این اثر، دربردارنده ی برخی از شگفت انگیزترین و جنجال برانگیزترین نوشته های نیچه درباره ی نیهیلیسم، متافیزیک و آینده ی اروپا است.
Penguin

Nietzsche’s magnum opus.
شاهکار نیچه.
Amazon Amazon

قسمت هایی از کتاب اراده قدرت (لذت متن)
انسان والا به واسطه ی بی پروایی خود و آمادگی اش برای به چالش کشیدن بداقبالی ها از انسان دون متمایز می شود.

آدم باید درباره ی چیزهای بزرگ، یا سکوت کند و یا «با بزرگی» حرف بزند. «با بزرگی» یعنی با تردید و خلوص.

فرد چگونه قویتر می شود؟ از طریق تصمیمات تدریجی؛ و ثابت قدم ماندن پای تصمیم، درست از همان لحظه ای که اتخاذ می گردد. همه ی چیزهای دیگر از پس آن خواهند آمد.