کتاب قمارباز

The Gambler
کد کتاب : 2043
مترجم :
شابک : 978-964-351-391-7
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 237
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 11
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 4258
مترجم :
شابک : 978-9644482380
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 237
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 13
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 25478
مترجم :
شابک : 978-6007987520
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 224
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 117062
مترجم :
شابک : 978-6226322492
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 184
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
(چرم،لب طلایی)
کد کتاب : 76669
مترجم :
شابک : 978-6008708391
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 287
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 116579
مترجم :
شابک : 978-6005981551
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 264
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The gambler
کد کتاب : 112658
مترجم :
شابک : ‏‫‭978-6225701069‬‬
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 239
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 3144
مترجم :
شابک : 978-6227094213
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 223
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 22584
مترجم :
شابک : 978-6226877169
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 186
سال انتشار شمسی : 1403
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 37201
مترجم :
شابک : 978-9643740849
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 184
سال انتشار شمسی : 1392
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 39953
مترجم :
شابک : 978-9647468121
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 224
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمار باز
The Gambler
کد کتاب : 55664
مترجم :
شابک : 978-6004514880
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 240
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 64951
مترجم :
شابک : 978-6009704347
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 258
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 65101
مترجم :
شابک : 978-9643204150
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 232
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 13
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 73872
مترجم :
شابک : 978-9647199230
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 224
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 92410
مترجم :
شابک : 978-6008951933
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 192
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمار باز
The Gambler
کد کتاب : 95531
مترجم :
شابک : 978-6229827932
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 188
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 106067
مترجم :
شابک : 978-6007399699
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 234
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمار باز
The Gambler
کد کتاب : 112989
مترجم :
شابک : ‏‫‭978-600-94020-4-5‬‬
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 216
سال انتشار شمسی : 1394
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 126291
مترجم :
شابک : ‫‫‭978-6227869392
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 256
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 133749
مترجم :
شابک : 978-9648329841
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 268
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 31 خرداد

قمارباز
The Gambler
از یادداشت های یک جوان
کد کتاب : 1706
مترجم :
شابک : 978-600-229-182-0
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 215
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 43
زودترین زمان ارسال : ---

قمارباز
The gambler
کد کتاب : 14355
مترجم :
شابک : 978-6004360883
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 524
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 14
زودترین زمان ارسال : ---

قمار باز
The Gambler
کد کتاب : 60581
مترجم :
شابک : 978-6005461961
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 235
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : ---

قمارباز
The Gambler
(از یادداشت های یک جوان)
کد کتاب : 30631
مترجم :
شابک : ‏‫‬‮‭978-9641721291
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 232
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : ---

قمار باز
The Gambler
کد کتاب : 110173
مترجم :
شابک : 978-6008394280
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 248
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : ---

قمارباز
the gambler
(رمان کلاسیک)
کد کتاب : 116711
مترجم :
شابک : 978-6009312535
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 224
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1866
نوع جلد : زرکوب
زبان کتاب : فارسی و فرانسوی
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 134166
مترجم :
شابک : 978-6225421738
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 224
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

قمارباز
The Gambler
کد کتاب : 135835
مترجم :
شابک : 978-6226847407
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 208
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1867
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب قمارباز اثر فئودور داستایفسکی

کتاب قمارباز، رمانی نوشته ی فئودور داستایفسکی است که نخستین بار در سال 1867 منتشر شد. داستایفسکی که خودش در دوره ای مشخص از زندگی به قمار اعتیاد داشته، این رمان را با واقع گرایی و دقتی مثال زدنی نوشته است. داستان در رولتنبرگ می گذرد و به قماربازی ها، روابط عاشقانه ی درهم تنیده و زندگی های پیچیده ی چندین شخصیت می پردازد: قماربازی جوان به نام الکسی ایوانوویچ؛ معشوقه ی او یعنی پولینا الکساندرفنا؛ دو ماجراجوی فرانسوی و کاراکترهایی دیگر. کتاب قمارباز، تصویری تاریک و روانشناسانه را از این اعتیاد کشنده ارائه می کند و با جان بخشیدن به شخصیت هایی فوق العاده جذاب و قابل همذات پنداری، فراز و نشیب های زندگی در برهه ای از تاریخ را به تصویر می کشد.

کتاب قمارباز


ویژگی های کتاب قمارباز

فئودور داستایفسکی از بزرگترین نویسندگان ادبیات روسیه

فیلم هایی بر اساس این کتاب در سال های مختلف ساخته شده است.

فئودور داستایفسکی
فئودور میخایلاویچ داستایوفسکی، زاده ی ۱۱ نوامبر ۱۸۲۱ و درگذشته ی ۹ فوریه ی ۱۸۸۱، نویسنده ی مشهور و تأثیرگذار روس بود. پدر داستایفسکی پزشک بود و از اوکراین به مسکو مهاجرت کرده بود و مادرش، دختر یکی از بازرگانان مسکو بود. او در ۱۸۳۴ همراه با برادرش به مدرسه ی شبانه روزی منتقل شدند و سه سال آن جا ماندند. داستایفسکی در پانزده سالگی مادر خود را از دست داد. او در همان سال امتحانات ورودی دانشکده ی مهندسی نظامی را در سن پترزبورگ با موفقیت پشت سر گذاشت و در ژانویه ی ۱۸۳۸ وارد این دانشکده شد. در تابستا...
نکوداشت های کتاب قمارباز
A stunning psychological portrait.
یک تصویر روانشناسانه ی خیره کننده.
Penguin Random House Penguin Random House

A dark and compelling novel.
رمانی تاریک و هیجان انگیز.
Goodreads

A darkly comic novel of greed and self-destruction.
رمانی با طنزی سیاه درباره ی طمع و خودتخریب گری.
Bloomsbury

قسمت هایی از کتاب قمارباز (لذت متن)
مسئله اینجاست که اگر این چرخ بخت یک دور دیگر می زد، همه چیز عوض می شد و من یقین دارم که همین معلمان اخلاق، اولین کسانی بودند که با خوشرویی، شوخی کنان نزد من می آمدند و به من تبریک می گفتند و مثل حالا روی از من نمی گرداندند. اما من از همه شان بیزارم. من حالا چه هستم؟ هیچ... صفر... فردا چه خواهم شد؟ فرداممکن است باز از میان مردگان برخیزم و زندگی نویی شروع کنم و «انسان» را تا هنوز در من تباه نشده، کشف کنم.

ابتدا بیست فردریک طلا روی زوج گذاشتم و بردم. همین بازی را تکرار کردم و باز بردم. این کار را دو سه بار تکرار کردم. گمان می کنم که ظرف پنج دقیقه مبلغ بردم به چهارصد فردریک طلا رسید. بهتر بود که همان وقت دست از بازی بکشم و کازینو را ترک کنم. اما احساس عجیبی در دلم پیدا شده بود. انگاری می خواستم تقدیر را به عرصه بخوانم، سر به سرش بگذارم. تلنگری به آن بزنم یا به آن دهن کجی کنم.

گاهی فکری عجیب، خیالی واهی، و به ظاهر سخت از واقعیت دور، در ذهن آدم چنان قوت می گیرد که آدم آن را معقول و عملی می پندارد، سهل است، در صورتی که با میلی شدید و سودایی همراه باشد، ممکن است آن فکر را امری ناگزیر و محترم و مقدر بشمارد، چیزی که ممکن نیست حقیقتا شدنی باشد. شاید کار از این هم فراتر رود.