فهرست برترین آثار مربوط به فمینیسم

فهرست برترین آثار مربوط به فمینیسم

گاهی اوقات به نظر می رسد درست به تعداد آدم هایی که خود را «فمینیست» در نظر می گیرند، انوع مختلف «فمینیسم» در جهان وجود دارد. به همین خاطر، کسب دانش درباره ی «فمینیسم» و به کار گرفتن آن در زندگی، فرآیندی مداوم و مسمتر است. با این که مطالعه ی برترین کتاب های مربوط به «فمینیسم»، تنها راه آشنایی بیشتر و دخیل شدن در این جنبش فکری نیست، اما راهی عالی برای کسب دانش درباره ی جنبه ها و نقطه نظرهای گوناگون پیرامون «فمینیسم» به شمار می آید. در این فهرست، برترین آثار مربوط به «فمینیسم» برای علاقه مندان ارائه شده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین آثار مربوط به فمینیسم

عروسکخانه


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

دوست باهوش من


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

زنان کوچک


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

ماتیلدا


برنده ی جایزه ی کتاب کودک سال 1999

جنس دوم


جزو فهرست 100 کتاب قرن لوموند

دلبند


برنده ی جابزه ی پولیتزر سال 1988

ما همه باید فمینیست باشیم


پرفروش ترین کتاب آمازون در حوزه ی مطالعات عمومی جنسیتی

به سوی فانوس دریایی


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

اما


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

من ملاله هستم


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

آناکارنینا


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

سرگذشت ندیمه


برنده ی جایزه ی گاورنر جنرال سال 1985

هزار خورشید تابان


برنده ی جایزه ی بوک سنس (The Book Sense Book of the Year (BSBY سال 2008

زنانی که با گرگ ها می دوند


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

رازوری زنانه


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر