فهرست برترین آثار مربوط به فمینیسم

فهرست برترین آثار مربوط به فمینیسم

گاهی اوقات به نظر می رسد درست به تعداد آدم هایی که خود را «فمینیست» در نظر می گیرند، انوع مختلف «فمینیسم» در جهان وجود دارد. به همین خاطر، کسب دانش درباره ی «فمینیسم» و به کار گرفتن آن در زندگی، فرآیندی مداوم و مسمتر است. با این که مطالعه ی برترین کتاب های مربوط به «فمینیسم»، تنها راه آشنایی بیشتر و دخیل شدن در این جنبش فکری نیست، اما راهی عالی برای کسب دانش درباره ی جنبه ها و نقطه نظرهای گوناگون پیرامون «فمینیسم» به شمار می آید. در این فهرست، برترین آثار مربوط به «فمینیسم» برای علاقه مندان ارائه شده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین آثار مربوط به فمینیسم

خانم دلوی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

ما همه باید فمینیست باشیم


پرفروش ترین کتاب آمازون در حوزه ی مطالعات عمومی جنسیتی

من ملاله هستم


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

ماتیلدا


برنده ی جایزه ی کتاب کودک سال 1999

اما


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

سرگذشت ندیمه


برنده ی جایزه ی گاورنر جنرال سال 1985

هزار خورشید تابان


برنده ی جایزه ی بوک سنس (The Book Sense Book of the Year (BSBY سال 2008

عروسکخانه


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

دوست باهوش من


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

به سوی فانوس دریایی


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

اتاقی از آن خود


جزو فهرست 100 کتاب قرن لوموند

مانیفست یک فمینیست در پانزده پیشنهاد


جزو لیست پرفروش های نیویورک تایمز

جنس دوم


جزو فهرست 100 کتاب قرن لوموند

زنان کوچک


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

عطش مبارزه - 1


برنده ی جایزه ی گلدن داک سال 2009

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر